Zarządzanie ryzykiem w firmie - to musisz wiedzieć

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Produkcja

Zarządzanie ryzykiem w firmie - to musisz wiedzieć

Zarządzanie ryzykiem w firmie – to musisz wiedzieć, 01/01/2021

Reaguj przed i bądź przygotowany i nie daj się zaskoczyć sytuacji. Każdy przedsiębiorca powinien wdrożyć w swojej firmie zarządzanie ryzykiem i być przygotowanym na każdą ewentualność. Dobrze opracowany system zarządzania ryzykiem umożliwi identyfikację zagrożeń przed ich wystąpieniem, a co za tym idzie, umożliwi zapobieganie konsekwencjom wynikającym z powstałego ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w firmie, jak je określić?

W metodologii zarządzania ryzykiem możemy określić zarządzanie przez 2 różne od siebie koncepcje. Pierwsze z pojęcia zakłada, że ryzyko jest operacją, którą się nie powiedzie. Czyli występuje wtedy, kiedy jest zagrożenie możliwością straty lub braku realizacji celu. Koncepcję tę możemy nazwać również koncepcją negatywną. Druga zaś nazwana koncepcją neutralną jest wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie określić możliwości danego ryzyka. Inaczej mówiąc, rozpatrujemy koncepcję w zakresie, jako ryzyko lub jako szansa niewiadoma. Czyli założenie, że wyniki działania, przy realizacji celów mogą być lepsze bądź gorsze od poprzednich.

Z powyższego zatem wynika, że nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka w przedsiębiorstwie, ale możemy tak zarządzać ryzykiem, aby zminimalizować jego wystąpienie i skutki.

Zarządzanie ryzykiem poprzez proces, czy audyt?

Zależnie od profilu przedsiębiorstwa, a także czasu, jaki chcemy przeznaczyć na zarządzanie ryzykiem, można wykorzystać do tego dwie różne drogi. Pierwsza z nich to wykorzystanie audytu. Czyli jest to korzystanie z usług firmy zewnętrznej, która będzie wykonywać audyt w okresowo. Taki audyt zarządzania ryzyka polega na analizie wszelkich możliwych aspektów ryzyka w przedsiębiorstwie i otrzymanie stosownego planu rekomendacji wykonania konkretnych czynności. Ta opcja jest tańszym rozwiązaniem niż zarządzanie myśl procesu, jednak sama w sobie niesie ryzyko wynikające z czasu między poszczególnymi audytami.

Druga droga to zarządzanie ryzykiem poprzez proces. Z punktu widzenia minimalizowania ryzyka i podejmowania szybkich działań jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ proces ten jest przeprowadzany w czasie rzeczywistym wewnątrz przedsiębiorstwa. Z tą metodą wiąże się jednak wytworzenie nowej komórki w przedsiębiorstwie, lub zespołu zarządzania ryzykiem, który będzie monitorował i identyfikował ryzyko, a także możliwie w jak najszybszym czasie reagował i wprowadzał działania naprawcze.

Jakie elementy należy uwzględnić w procesie zarządzania ryzykiem?

Jeśli zdecydujemy się na zarządzanie ryzykiem poprzez proces, to w procesie należy uwzględnić 4 etapy, które pomogą w standaryzacji procesu.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że cały proces zarządzania ryzykiem należy rozpatrywać jako centralny element zarządzania strategicznego. Oznacza to, że stworzona komórka w firmie, lub zespół od początku do końca zajmuje się rozwiązywaniem problemów na każdej płaszczyźnie i na każdym etapie zarządzania ryzykiem. Dlaczego opłaca się wdrożyć proces zarządzania ryzykiem? Jeśli proces odbywa się wewnątrz firmy, to przedsiębiorstwo ma ogląd na sytuację w trybie ciągłym. Każda analiza umożliwia poznanie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń, a także szans dla przedsiębiorstwa. A co za tym idzie, można je szybko zlokalizować, zminimalizować ryzyko lub wykorzystać szansę.

Etapy zarządzania ryzykiem możemy wyszczególnić następująco:

  • identyfikacja ryzyka,
  • analiza ryzyka,
  • planowanie reakcji na ryzyko,
  • monitorowanie i kontrola ryzyka.

Bardzo ważnym elementem prowadzenia wewnętrznego procesu zarządzania ryzykiem jest standaryzacja tego procesu, a także skrupulatne prowadzenie dokumentacji in dostarczanie raportów na bieżąco. Natomiast częstotliwość raportowania powinna być dopasowana przede wszystkim do wysokości ryzyka, a także specyfiki przedsiębiorstwa.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU