XII Forum Biura Zarządu – Materiały dla uczestników – Zapis

Najnowsze artykuły z kategorii Prawo / Biuro zarządu

Kluczowe terminy dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją

Kluczowe terminy dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją

  Dziedzina sztucznej inteligencji szybko ewoluuje w różnych sektorach i branżach, pozostawiając specjalistów ds. technologicznych i zarządzania bez wspólnej terminologii używanej w zarządzaniu sztuczną inteligencją. Nawet wyszukiwanie definicji “sztucznej...

Skuteczności szkoleń prawnych

Skuteczności szkoleń prawnych

Przed ostatnie kilka lat miałem okazję z bliska obserwować dwa systemy kształcenia prawnego: rynkowe szkolenia nieformalne, prowadzone przez ekspertów zajmujących się poszczególnymi tematami (np. prawo budowlane, prawo dla działów zakupów, szkolenia compliance czy...

Początek trilogu o AIA

Początek trilogu o AIA

W połowie czerwca 2023. Parlament Europejski zatwierdził swój mandat negocjacyjny („Stanowisko PE”) w sprawie wniosku UE dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (“Akt o sztucznej inteligencji”...

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Europejska Rada Ochrony Danych powołała grupę roboczą ds. ChatGPT w celu monitorowania i zbadania kwestii jego zgodności z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przy m.in. generowaniu tekstów i rozmów z ludźmi. Głównym celem grupy ds. ChatGPT jest...

Czekając na ustawę o sygnalistach

Czekając na ustawę o sygnalistach

W grudniu mija rok, od kiedy Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać zaimplementowana przez państwa członkowskie. Polska wciąż jest w grupie krajów, które nie wprowadziły odpowiednich przepisów chroniących...

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Reforma Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022, istotnie zmieniła protokół dotyczący uchwał podejmowanych przez zarząd bądź radę nadzorczą w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych. Protokół: zakres i obowiązek sporządzania W odniesieniu do...