XII Forum Biura Zarządu – Materiały dla uczestników – Zapis

Najnowsze artykuły z kategorii Prawo / Biuro zarządu

Nowe zgody korporacyjne w nowym KSH

Nowe zgody korporacyjne w nowym KSH

Nowelizacja KSH wprowadziła kilka nowych zgód korporacyjnych, między innymi: Zgodę na przekroczenie granic przedmiotowych spółki – umożliwiającą zmianę przedmiotu działalności spółki w sposób, który wykracza poza zakres określony w dotychczasowej umowie spółki....

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Europejska Rada Ochrony Danych powołała grupę roboczą ds. ChatGPT w celu monitorowania i zbadania kwestii jego zgodności z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przy m.in. generowaniu tekstów i rozmów z ludźmi. Głównym celem grupy ds. ChatGPT jest...

Czekając na ustawę o sygnalistach

Czekając na ustawę o sygnalistach

W grudniu mija rok, od kiedy Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać zaimplementowana przez państwa członkowskie. Polska wciąż jest w grupie krajów, które nie wprowadziły odpowiednich przepisów chroniących...

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Protokół w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Reforma Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022, istotnie zmieniła protokół dotyczący uchwał podejmowanych przez zarząd bądź radę nadzorczą w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych. Protokół: zakres i obowiązek sporządzania W odniesieniu do...

Nowe obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie compliance po reformie KSH

Nowe obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie compliance po reformie KSH

Kto odpowiada za Compliance w spółce, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego? Wszyscy. A Rada Nadzorcza w szczególności. Oczywiście każdy interesariusz – od najwyższego kierownictwa do szeregowego pracownika, a nawet współpracownika – odpowiada za bycie...

5 najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację KSH

5 najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację KSH

Nowelizacja KSH, która wchodzi w życie 13 października 2022 r., wprowadza wiele kluczowych zmian. Największe zmiany dotyczą funkcjonowania grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru w spółkach kapitałowych. Najważniejsze zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych obejmują:...