12—18 października 2023R., Japonia

Japan Hydrogen Energy Tour

Strategia i praktyka energetyki opartej na wodorze i amoniaku

Szanowni Państwo

Japoński rząd wyznaczył sobie cel neutralności pod względem emisji CO2 przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Osiągnięcie tego celu ma być możliwe dzięki realizacji strategii obejmującej ustanowienie pełnoekranowego łańcucha dostaw wodoru w celu obniżenia jego kosztu do 2030 r. oraz stosowanie amoniaku w energetyce cieplnej jako niskoemisyjnego paliwa przejściowego.

Podczas Japan Hydrogen Energy Tour spotkamy się z ekspertami w dziedzinie wykorzystania wodoru i infrastruktury wodorowej oraz  odwiedzimy: 

 • Fukushima Hydrogen Energy –  największy na świecie zakład produkcji wodoru wykorzystujący energię odnawialną. Może produkować 1200 Nm3 wodoru na godzinę. Został założony wspólnie przez Organizację Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Tohoku Electric Power i Iwatani Corporation.
 • Fukushima Natural Gas Power Plant – przekształca  gaz w energię elektryczną, uzyskując jedną z najwyższych na świecie wydajności. Wykorzystuje gas turbine combined cycle (GTCC), która obejmuje turbinę gazową i generator pary. System pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii pozyskiwanej z paliwa w porównaniu do systemów wykorzystujących wyłącznie turbinę parową.
 • Chiyoda Corporation – zespół technologicznych instalacji demonstracyjnych (uwodornianie toluenu, odwodornienie metylocykloheksanu: MCH oraz obiekty do przechowywania zbiorników) oraz stacji tankowania wodoru w oparciu o MCH, które zostały wdrożone w celu niezawodnego działania łańcucha dostaw transportu i magazynowania wodoru z wykorzystaniem MCH jako nośnika wodoru.
 • Toshiba – od 150 lat Toshiba jest liderem w branży energetyki odnawialnej. Wytwarzane są tu elektrolizery oraz ogniwa paliwowe. Znajdują one zastosowanie w wielu miejscach na świecie. Ich ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną w wielu pojazdach (Toyota Mirai) i urządzeniach stacjonarnych.
 • Nakoso IGCC Power LLC – najbardziej zaawansowany na świecie projekt energetyki węglowej – An Integrated Coal Gasification Combined Cycle (IGCC), który przetwarza węgiel w gaz. System ten zmniejsza emisję CO2 do około 85% w stosunku do konwencjonalnej energetyki opalanejwęglem.
 • Wizyta w Kawasaki KING SKYFRONT – model budowy łańcucha dostaw wodoru w Kawasaki: pierwsza na świecie międzynarodowa instalacja demonstracyjna łańcucha dostaw wodoru (AHEAD)

Dlaczego Japonia?

Wodór odegra kluczową rolę w dekarbonizacji japońskiego systemu energetycznego.

Inicjatywy polityczne japońskiego rządu koncentrują się na:

 • rozwoju łańcucha dostaw wodoru (w tym magazynowanie)
 • zwiększaniu popytu krajowego na wodór i amoniak znacznym obniżeniu kosztu przesyłu wodoru
 • dążeniu do osiągnięcia kosztu wodoru na poziomie 30 JPY/Nm3 do roku 2030.

Kluczowa jest rola wodoru i amoniaku w dekarbonizacji wytwarzania energii cieplnej:

 • 20% współspalanie amoniaku w elektrowniach węglowych do 2030 r.
 • 30% współspalanie wodoru w elektrowniach gazowych do 2030 r.

Wodór/amoniak ma stanowić 1% całkowitego miksu energetycznego Japonii do 2030 r.

Planowane oraz realizowane są znaczące inwestycje publiczno-prywatne w R&D i projekty pilotażowe, szczególnie w technologie transportu wodorowego. “Power to gas” przewidziane jako rozwiązanie dla energii odnawialnej i krajowej produkcji wodoru.

Stworzone też ramy regulacyjnych wspierających powszechniejsze wykorzystanie wodoru i amoniaku

Uczestnicy

 • specjaliści i menadżerowie z firm energetycznych;
 • przedstawiciele samorządów poszukujących bezpiecznej i taniej energii oraz strategii przejścia z energetyki opartej na węglu na inne źródła ciepła i zasilania;
 • stratedzy i konsultanci zajmujący się strategią energetyczną oraz poszukiwaniem nowych sprawdzonych technologii;
 • wszyscy zainteresowani rozwojem energii opartej na wodorze i transferem tej wiedzy do Polski.

Program

Dzień 1 / 12 PAŹDZIERNIK 2024 r.

Lot  Warszawa – Tokyo (w zależności od wybranego połączenia i linii lotniczej podróż trwa od 12 godzin)

Dzień 2 / 13  PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Przylot do Tokio, transfer do hotelu, zameldowanie oraz kolacja.

Dzień 3 / 14 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Zwiedzanie Tokio z przewodnikiem

Dzień 4 / 15 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Wizyta I.  Fukushima Hydrogen Energy Research Team

To największy na świecie zakład produkcji wodoru wykorzystujący energię odnawialną. Znajduje się w prefekturze Fukushima. Obiekt worzystuje 10 MW energii słonecznej, która jest zainstalowana w pobliżu zakładu produkcyjnego. Może produkować 1200 Nm3 wodoru na godzinę. Został założony wspólnie przez Organizację Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Tohoku Electric Power i Iwatani Corporation. 

Wizyta II. Nakoso IGCC Power LLC

Najbardziej zaawansowany na świecie projekt energetyki węglowej – An Integrated Coal Gasification Combined Cycle (IGCC) w mieście Iwaki. System przetwarza węgiel w gaz. Gaz ten służy do napędzania turbiny gazowej i wytwarzania energii elektrycznej. Ciepło odpadowe powstałe w tym procesie jest następnie wykorzystywane do obracania turbiny parowej w celu wytworzenia energii elektrycznej. System ten może zmniejszyć emisję CO2 do około 85% w stosunku do konwencjonalnej energetyki opalanej węglem.

Mimo że najnowocześniejsza elektrownia IGCC obsługiwana przez Nakoso IGCC Power GK zasilana jest węglem, jej efektywność wytwarzania energii jest wyższa niż w przypadku konwencjonalnych elektrowni węglowych oraz pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla, sadzy i dymu. Ponadto IGCC może wykorzystywać takie rodzaje węgla, które nie mogłyby zostać wykorzystane jako paliwo w konwencjonalnej energetyce węglowej, co pozwala na zapewnienie stabilnych, tanich dostaw energii i poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Wizyta III.  Fukushima Natural Gas Power Plant

Zakład wykorzystuje gas turbine combined cycle (GTCC), który obejmuje turbinę gazową i generator pary. System pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii pozyskiwanej z paliwa w porównaniu do systemów wykorzystujących wyłącznie turbinę parową.

Elektrownia zasilana jest gazem ziemnym, który ma mniejszy wpływ na środowisko niż inne paliwa kopalne. Dodanie innowacyjnych komponentów technologicznych do obiektu umożliwiło elektrowni osiągnięcie ogromnej efektywności. Ponadto, zakład dąży do ograniczenia swojego wpływu na sąsiadujący ekosystem poprzez podjęcie takich działań jak umieszczenie wylotu odprowadzania ciepła poza portem.

Sposoby wytwarzania energii: turbina gazowa i turbina gazowa o cyklu kombinowanym (GTCC)

Moc wyjściowa: 1,18 mln kW (dwa bloki energetyczne o mocy 0,59 mln kW)

Paliwo: Gaz ziemny (gaz odparowany LNG)

Efektywność: około 61% (w oparciu o normę Lower Heating Value)

Spotkanie z naukowcami z Fukushima Renewable Energy Institute (FREA)  oraz ekspertami NEDO

Eksperci NEDO

Dzień 5 /16 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Wizyta IV. Chiyoda Corporation

Obiekty, które odwiedzimy, to zespół technologicznych instalacji demonstracyjnych (uwodornianie toluenu, odwodornienie metylocykloheksanu: MCH oraz obiekty do przechowywania zbiorników) oraz zespół obiektów demonstracyjnych stacji tankowania wodoru w oparciu o MCH, które zostały wdrożone w celu wdrożenia łańcucha dostaw transportu i magazynowania wodoru z wykorzystaniem MCH jako nośnika wodoru.

Toshiba Building V.

Od blisko 150 lat Toshiba jest liderem w branży energetycznej, w obszarach obejmujących wytwarzanie energii, w działalności infrastrukturalnej, takiej jak uzdatnianie wody, oraz w branży urządzeń niezbędnych do rozwoju infrastruktury społecznej i informacyjnej. Osiągnęli również znaczący postęp w zakresie odnawialnych źródeł energii i infrastruktury o sprawdzonej trwałości. Toshiba wytwarza i dostarcza na świat niezbędne produkty i usługi.

Podczas planowej wizyty w Toshiba przedstawione zostaną osiągnięcia w dziedzinie energetyki odnawialnej.

Toshiba wytwarza między innymi elektrolizery oraz ogniwa paliwowe.

Przykładowo elektrolizer typu SOEC high perfomance Electrolyser jest zainstalowany w Fukushima Hydrogen Research Field FH2R, które będziemy zwiedzali pierwszego dnia pobytu. To bardzo wydajne urządzenie o wysokiej sprawności. W FH2R ma on moc 5MW i pracuje w temperaturze 700 stopni Celsjusza.

Wytwarzane przez Toshibę od 50 lat fuel cell, czyli ogniwa paliwowe znajdują zastosowanie w wielu miejscach na świecie. Ich ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną w wielu pojazdach (Toyota Mirai) i urządzeniach stacjonarnych. Są bardzo sprawne i charakteryzują się dużą trwałością. Toshiba jest potentatem światowym w tej dziedzinie.

Nawiązanie z nimi kontaktu podczas bezpośrednich rozmów jest wielce obiecujące dla przyszłych kontaktów biznesowych.

Dzień 6 / 17 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

Wizyta VI.  Kawasaki KING SKYFRONT 

Międzynarodowym centrum innowacji w dziedzinie zdrowia, medycyny, opieki społecznej i ochrony środowiska, wyznaczonym jako specjalna strefa w ramach nowej strategii rozwoju kraju.

Instalacja demonstracyjna oraz Zakład demonstracyjny SPERA HYDROGEN® należący do Chiyoda Corporation.

Model budowy łańcucha dostaw wodoru w Kawasaki: pierwsza na świecie międzynarodowa instalacja demonstracyjna łańcucha dostaw wodoru (AHEAD)

Projekt jest wspierany przez Organizację Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO). Japoński rząd promuje tworzenie technologii wodorowych i redukcję kosztów zakupu wodoru wspierając komercjalizację wytwarzania energii wodorowej, co wynika z Podstawowej Strategii dla Wodoru.

Wizyta VII. Hekinan Thermal Plant

TECHNOLOGIA WSPÓŁSPALANIA PALIWA AMONIAKALNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI HEKINAN (HEKINAN CITY,PREFEKTUA AICHI)

Od roku 2021 JERA Co., Inc. (“JERA”) i IHI Corporation (“IHI”) prowadzą, w ramach programu grantowego Organizacji Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) projekt demonstracyjny mający na celu opracowanie technologii współspalania dużych ilości paliwa amoniakalnego w elektrowni cieplnej Hekinan.

Projekt jest ważnym przedsięwzięciem, które może być pierwszym krokiem w kierunku szybkiej dekarbonizacji przyniskich kosztach dla krajów takich jak Japonia, które potrzebują wytwarzania energii cieplnej. Dlatego też JERA i IHI pracowały nad skróceniem okresu instalacji palników, zbiorników, rur i innego sprzętu wymaganego dla projektu. Po zakończeniu tych prac JERA i IHI zdecydowały się przyspieszyć rozpoczęcie wielkoskalowego współspalania paliwa amoniakalnego(20% wartości opałowej) w bloku 4. elektrowni o około 1 rok, do roku 2023.

W ramach celu „JERA Zero emisjiCO2 do 2050 r.” JERA pracuje nad zmniejszeniem emisji CO2 z działalności krajowej i zagranicznej do zera do 2050 r., promując stosowanie bardziej ekologicznych paliw i dążąc do produkcji energii cieplnej, która nie emituje CO2podczas wytwarzania energii. JERA będzie nadal przyczyniać się do dekarbonizacji przemysłu energetycznego poprzez własne proaktywne wysiłki na rzecz rozwoju technologii dekarbonizacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalności ekonomicznej.

Dzień 7 / 18  PADŹDZIERNIKA 2024 r.

Wieczorny wylot do Polski zgodnie z harmonogramem wybranych linii lotniczymi

Metody:

Wiele korporacji identyfikuje możliwości swoich zakładów jedynie przez przypadek – w wyniku przypadkowych rozmów z kierownikami zakładów lub specjalistami operacyjnymi. W związku z tym wielu menedżerów nie ma informacji niezbędnych do kultywowania, kształtowania i wykorzystywania potencjału swojej firmy. Jednak w miarę rozwoju zakładów potrzebują oni wskazówek, aby zbudować zdolności, które zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby. Wizyta studyjna jest znakomitym sposobem na zapewnienie menażerom tego rodzaju wiedzy i inspiracji.

Wizyty studyjne pozwalają im szybko zgromadzić wiedzę i zbudować zasób doświadczeń, który przyda się już niebawem.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 700 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
Dyrektor Projektu
m.modzelewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
Dyrektor Projektu
m.modzelewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Bez kategorii Japan Hydrogen Energy Tour
Japan Hydrogen Energy Tour
więcej
Bez kategorii Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera
Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU