KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

Japoński rząd wyznaczył sobie cel neutralności pod względem emisji CO2 przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Osiągnięcie tego celu ma być możliwe dzięki realizacji strategii obejmującej ustanowienie pełnoekranowego łańcucha dostaw wodoru w celu obniżenia jego kosztu do 2030 r. oraz stosowanie amoniaku w energetyce cieplnej jako niskoemisyjnego paliwa przejściowego.

Podczas Japan Hydrogen Energy Tour spotkamy się z ekspertami w dziedzinie wykorzystania wodoru i infrastruktury wodorowej oraz  odwiedzimy:

 1. Centrum Wodorowe Fukushima (FH2R)- największy na świecie zakład produkcji wodoru wykorzystujący energię odnawialną.
 2. Elektrociepłownię Hekinan (Hekinan City,Prefektua Aichi) wykorzystującą technologię współspalania paliwa amoniakalnego.
 3. Kawasaki KING SKYFRONT – międzynarodowe centrum innowacji w dziedzinie zdrowia, medycyny, opieki społecznej i ochrony środowiska, wyznaczone również jako specjalna strefa w ramach nowej strategii rozwoju kraju. Znajduje się tam instalacja demonstracyjna oraz Zakład demonstracyjny SPERA HYDROGEN® należący do Chiyoda Corporation.
 4. Mitsubishi Heavy Industry Kobe/Takasago Hydrogen Park – zeroemisyjna elektrownia gazowa.
 5. Elektrownię Węglową w Kyushu – gdzie wykorzystuje się amoniak zamiast węgla.

Dlaczego Japonia?

Wodór odegra kluczową rolę w dekarbonizacji japońskiego systemu energetycznego.

Inicjatywy polityczne japońskiego rządu koncentrują się na:

 • rozwoju łańcucha dostaw wodoru (w tym magazynowanie)
 • zwiększaniu popytu krajowego na wodór i amoniak znacznym obniżeniu kosztu przesyłu wodoru
 • dążeniu do osiągnięcia kosztu wodoru na poziomie 30 JPY/Nm3 do roku 2030.

Kluczowa jest rola wodoru i amoniaku w dekarbonizacji wytwarzania energii cieplnej:

 • 20% współspalanie amoniaku w elektrowniach węglowych do 2030 r.
 • 30% współspalanie wodoru w elektrowniach gazowych do 2030 r.

Wodór/amoniak ma stanowić 1% całkowitego miksu energetycznego Japonii do 2030 r.

Planowane oraz realizowane są znaczące inwestycje publiczno-prywatne w R&D i projekty pilotażowe, szczególnie w technologie transportu wodorowego. “Power to gas” przewidziane jako rozwiązanie dla energii odnawialnej i krajowej produkcji wodoru.

Stworzone też ramy regulacyjnych wspierających powszechniejsze wykorzystanie wodoru i amoniaku

Uczestnicy

 • specjaliści i menadżerowie z firm energetycznych;
 • przedstawiciele samorządów poszukujących bezpiecznej i taniej energii oraz strategii przejścia z energetyki opartej na węglu na inne źródła ciepła i zasilania;
 • stratedzy i konsultanci zajmujący się strategią energetyczną oraz poszukiwaniem nowych sprawdzonych technologii;
 • wszyscy zainteresowani rozwojem energii opartej na wodorze i transferem tej wiedzy do Polski.

Program

Dzień  / 15 MARCA 2024 r.

Lot  Warszawa – Tokyo (w zależności od wybranego połączenia i linii lotniczej podróż trwa od 12 do 24 godzin)

Dzień 1 / 16 MARCA 2024 r.

19.30   przylot do Tokyo

20.30   transfer do Hotelu

22.00   zameldowanie w hotelu oraz kolacja

Dla chętnych. zwiedzanie dzielnicy Shibuya nocą

Dzień 2 / 17 MARCA 2024 r.

3.00     dla chętnych. Tsukuji Market – najsławniejszy targ rybny na świecie, m.in. licytacja tuńczyka

7.45     śniadanie i przejazd pociągiem Shinkansen do Fukushimy

10.00   wizyta w The Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum

12.00   lunch w formie bento w Futaba Business Incubation and Community Center

13.30   Hydrogen Tour I. THE FUKUSHIMA HYDROGEN ENERGY RESERCH FIELD

Wizyta w centrum wodorowym The Fukushima Hydrogen Energy Reserch Field. To największy na świecie zakład produkcji wodoru wykorzystujący energię odnawialną. Znajduje się w prefekturze Fukushima. Obiekt wykorzystuje 10 MW energii słonecznej, która jest zainstalowana w pobliżu zakładu produkcyjnego. Może produkować 1200 Nm3 wodoru na godzinę. Został założony wspólnie przez Organizację Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Tohoku Electric Power i Iwatani Corporation.

Podsumowanie wizyty i dyskusja: “Wytwarzanie “zielonego” wodoru z wykorzystaniem elektrolizerów zasilanych za pomocą ogniw fotowoltaicznych”

18.00 Obiadokolacja i Zameldowanie w  King Skyfront Tokyu REI Hotel w Kawasaki, wyposażonym we własną elektrownię wodorową.

Dzień 3 / 18 MARCA 2024 r.

6.00     śniadanie

7.00     przejazd do Kawasaki

8.00     Hydrogen Tour II. SPERA HYDROGEN; KING SKYFRONT

To międzynarodowe centrum innowacji w dziedzinie zdrowia, medycyny, opieki społecznej i ochrony środowiska, wyznaczone również jako specjalna strefa w ramach nowej strategii rozwoju kraju. Instalacja demonstracyjna oraz Zakład demonstracyjny SPERA HYDROGEN® należący do Chiyoda Corporation. Jako zalążek strefy przemysłowej Keihin, Kawasaki wspierało erę szybkiego wzrostu gospodarczego kraju. Drugą stroną szybkiej industrializacji była jednak degradacja środowiska, w tym zanieczyszczenie powietrza i wody na masową skalę. Aby przezwyciężyć ten problem, miasto Kawasaki współpracowało z korporacjami w celu odzyskania czystego powietrza i wody. Korzystając z tego potencjału, miasto Kawasaki koncentruje się obecnie na wykorzystaniu energii wodorowej jako głównej technologii w “zielonych innowacjach”

Model budowy łańcucha dostaw wodoru w Kawasaki: pierwsza na świecie międzynarodowa instalacja demonstracyjna łańcucha dostaw wodoru (AHEAD). Next Generation Hydrogen Energy Chain Technology Research Association (AHEAD), w tym Chiyoda Corporation, zakończyła w ubiegłym roku projekt demonstracyjny w celu zbudowania międzynarodowego łańcucha dostaw wodoru. W ramach tego projektu demonstracyjnego REIWA w 2019 r. w Brunei Darussalam została zbudowana instalacja uwodornienia, a w strefie przybrzeżnej miasta Kawasaki powstał zakład odwodornienia, a w fazie projektu REIWA 2 wodór zakupiony w Brunei Darussalam jest transportowany drogą morską do nabrzeża Kawasaki w postaci ciekłej w temperaturze otoczenie i ciśnieniu normalnym z wykorzystaniem opracowanej w tym celu nowej technologii transportu wodoru. Ten projekt jest wspierany przez Organizację Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO).

Podsumowanie wizyty i dyskusja: “Sposoby transportowania wodoru; łańcuch dostaw od wytworzenia do odbiorcy końcowego”

 • kwestie transportu wodoru w postaci ciekłej z opisem i informacją o nakładach energetycznych, temperaturze, ciśnieniu itp. w trakcie jego transportu w tej postaci.
 • transport wodoru w postaci gazowej, w formie gazu sprężonego i związane z tym nakłady energetyczne.
 • sprężarki stosowane do zwiększania ciśnienia wodoru itp.
 • Transport wodoru powiązanego innymi związkami chemicznymi, w tym stosowana technologia opracowana przez firmę NEDO- łańcuch dostaw, związki chemiczne stosowane do uwodornienia oraz odpowiednie reakcje chemiczne z tym związane, reakcje odwodornienia.
 • nakłady energetyczne i sprawność procesów – próba jej oszacowania.

13.20   przejazd do Hekinan

14.00   Hydrogen Tour III: TECHNOLOGIA WSPÓŁSPALANIA PALIWA AMONIAKALNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI HEKINAN (HEKINAN CITY,PREFEKTUA AICHI)

Od roku 2021 JERA Co., Inc. (“JERA”) i IHI Corporation (“IHI”) prowadzą, w ramach programu grantowego Organizacji Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO),projekt demonstracyjny mający na celu opracowanie technologii współspalania dużych ilości paliwa amoniakalnego w elektrowni cieplnej Hekinan.

Projekt jest ważnym przedsięwzięciem, które może być pierwszym krokiem w kierunku szybkiej dekarbonizacji przyniskich kosztach dla krajów takich jak Japonia, które potrzebują wytwarzania energii cieplnej. Dlatego też JERA i IHI pracowały nad skróceniem okresu instalacji palników, zbiorników, rur i innego sprzętu wymaganego dla projektu. Po zakończeniu tych prac JERA i IHI zdecydowały się przyspieszyć rozpoczęcie wielkoskalowego współspalania paliwa amoniakalnego(20% wartości opałowej) w bloku 4. elektrowni o około 1 rok, do roku 2023.

W ramach celu „JERA Zero emisjiCO2 do 2050 r.” JERA pracuje nad zmniejszeniem emisji CO2 z działalności krajowej i zagranicznej do zera do 2050 r., promując stosowanie bardziej ekologicznych paliw i dążąc do produkcji energii cieplnej, która nie emituje CO2podczas wytwarzania energii. JERA będzie nadal przyczyniać się do dekarbonizacji przemysłu energetycznego poprzez własne proaktywne wysiłki na rzecz rozwoju technologii dekarbonizacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalności ekonomicznej.

Podsumowanie i dyskusja: “Czy amoniak może w pełni zastąpić paliwa węglowodorowe?”

 • transport amoniaku do miejsca docelowego, dostarczenie do miejsca jego spalania
 • proces spalania amoniaku, w tym szybkość procesu, jego dynamika i sposoby zwiększenia dynamiki procesu spalania
 • reakcje spalania amoniaku, jako paliwa zespołów energetycznych oraz przyszłościowe możliwości jego spalania w silnikach spalinowych zarówno stacjonarnych, jak i trakcyjnych

Obiadokolacja

Dzień 4 /19 MARCA 2024 r.

7.00     śniadanie

9.30     Hydrogen Tour IV:  MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY KOBE/TAKASAGO HYDROGEN PARK – ZEROEMISYJNA ELEKTROWNIA GAZOWA.

Jest to pierwsze na świecie centrum walidacji technologii wodorowych, obejmujące produkcję wodoru i wytwarzanie energii. Park wspiera komercjalizację turbin gazowych opartych na wodorze. Mitsubishi Power ogłosiło współspalanie 30%wodoru w dużych turbinach gazowych i wykorzysta Takasago Hydrogen Park do komercjalizacji małych i dużych turbin gazowych, dążąc do 100% spalania wodoru do 2025 roku.

Mitsubishi Power wykorzystuje technologie związane z wodorem, w tym produkcję wodoru, magazynowanie i tankowanie turbin gazowych. Zakład produkcji wodoru wykorzystuje elektrolizę wody, a Mitsubishi zamierza przetestować i zweryfikować inne technologie produkcji wodoru nowej generacji, takie jak produkcja błękitnego wodoru poprzez pirolizę metanu i węgiel stały.

W Takasago Machinery Works powstanie zintegrowany system dla wszystkich aspektów technologii związanych z wodorem, od rozwoju po demonstrację i weryfikację. Na ten dzień zaplanowaliśmy też spotkanie z przedstawicielami Organizacji Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO).

Podsumowanie wizyty i dyskusja: “Spalanie wodoru”

15.00   przejazd pociągiem Shinkansen do Kyoto

16.00   zakwaterowanie w hotelu

17.00   kolacja i zwiedzanie Kyoto

Dzień 5 / 20 MARCA 2024 r.

7.00     śniadanie

8.00     przejazd na stacje kolejowa

8.58     przejazd pociągiem Shinkansen do Kokura

12.00   Hydrogen Tour V: ELEKTROWNIA WĘGLOWA W KYUSHU – AMONIAK ZAMIAST WĘGLA

Elektrownia węglowa w Kyushu, która wykorzystuje amoniak jako paliwo zamiast węgla. Pilotażowy projekt realizowany jest pod patronatem japońskiego Ministerstwa Gospodarki Handlu i Przemysłu (METI) we współpracy z Mitsubishi Heavy Industries oraz firmą inżynieryjno-budowlana JGC i Saudi Aramco. Głównym celem tego projektu jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla poprzez zastąpienie tradycyjnego węgla przez amoniak jako główne paliwo w elektrowni węglowej. Amoniak jest postrzegany jako potencjalne paliwo zielone, ponieważ podczas spalania nie emituje dwutlenku węgla. Projekt ma na celu demonstrację i ocenę efektywności i wydajności wykorzystania amoniaku w kontekście elektrowni węglowej.

Współpraca między Mitsubishi Heavy Industries, JGC i Saudi Aramco ma na celu połączenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie energetyki, inżynierii i budownictwa, aby opracować nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające praktyczne wdrożenie amoniaku jako paliwa w elektrowniach węglowych. Projekt ten ma ogromne znaczenie dla transformacji energetycznej, ponieważ może otworzyć drogę do bardziej zrównoważonej i ekologicznej produkcji energii.

Pilotażowy projekt wykorzystania amoniaku w elektrowni węglowej w Kyushu jest ważnym krokiem w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym. Jego celem jest o pracowanie i przetestowanie nowych technologii, które mogą mieć potencjał do zastosowania na większą skalę w przyszłości.

Podsumowanie wizyty i dyskusja: “Czy możliwym jest 100% zastąpienie węgla amoniakiem w kotłach elektrowni węglowej”

15.12   przejazd pociągiem Shinkansen przejazd do Tokyo

19.50   zameldowanie w hotelu i kolacja

Dzień 6 /  21 MARCA 2024 r.

Po śniadaniu, czas wolny lub zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem

20.00   przejazd z hotelu na lotnisko

23.05   wylot do Warszawy

Metody:

Wiele korporacji identyfikuje możliwości swoich zakładów jedynie przez przypadek – w wyniku przypadkowych rozmów z kierownikami zakładów lub specjalistami operacyjnymi. W związku z tym wielu menedżerów nie ma informacji niezbędnych do kultywowania, kształtowania i wykorzystywania potencjału swojej firmy. Jednak w miarę rozwoju zakładów potrzebują oni wskazówek, aby zbudować zdolności, które zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby. Wizyta studyjna jest znakomitym sposobem na zapewnienie menażerom tego rodzaju wiedzy i inspiracji.

Wizyty studyjne pozwalają im szybko zgromadzić wiedzę i zbudować zasób doświadczeń, który przyda się już niebawem.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 700 firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

16—22 marca 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Japonia

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 22/12/2023: 24 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 7%

Cena zawiera:
przygotowanie i realizację wizyty wg. wybranego programu
Wizyty fabrykach
Wykłady / warsztaty
Noclegi w pokoju dwuosobowym
Transport wewnętrzny, autokarowy oraz kolejowy
Pełne wyżywienie wg programu
Opiekę polskojęzycznego przewodnika i tłumacza


Cena nie zawiera:
Do kosztu należy doliczyć cenę biletu lotniczego (3000 zł - 6500 zł w zależności od klasy, linii i terminu rezerwacji). W zależności od wyboru połączenia podróż może rozpoczynać się w innym terminie, niż wskazano w programie.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
Dyrektor Projektu
m.modzelewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk
Dyrektor Projektu
m.modzelewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 26 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
24 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 22 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Bez kategorii Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera
Zarządzanie stresem wg Wojciecha Eichelbergera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU