Szkolenia dla działu zakupów- co powinny zawierać?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Sprzedaż, Zakupy

Szkolenia dla działu zakupów- co powinny zawierać?

Szkolenia dla działu zakupów- co powinny zawierać?, 26/01/2021

Firma, która ma zyski i jednocześnie generuje oszczędności to dobrze zarządzana firma. Za efektywność, jakość i wysokość oszczędności jest odpowiedzialny dział zakupów. Dlatego każdy, kto znajdzie lub znajduje się w zespole takiego działu, powinien pójść na szkolenia dla działu zakupów.

To właśnie na szkoleniach osoby odpowiedzialne za oszczędności w firmie i efektywne zarządzanie zdobywają wiedzę o tym, w jaki sposób negocjować z dostawcami, jak generować oszczędności i jak zarządzać firmowymi zapasami. Co powinny zawierać dobre szkolenia dla działu zakupów i jakie dają możliwości?

Na jakie szkolenia dla działu zakupów warto wysłać pracowników?

Podejście w tym temacie powinno być indywidualne i zorientowane na dotychczasowe umiejętności danej osoby. Wykorzystując analizę potrzeb kompetencyjnych, można zorientować się, jakie braki kompetencyjne ma dany pracownik i co pomoże mu pracować efektywniej. Dział zakupów to bardzo ważna jednostka w firmie i zawsze należy dbać o to, aby zespół był odpowiednio przeszkolony.

Skuteczne negocjacje biznesowe i zakupowe

Przygotowanie do negocjacji i poszerzanie umiejętności negocjacyjnych przygotowują do profesjonalnego przeprowadzania negocjacji. Szkolenia dla działu zakupów powinny skupiać w sobie zagadnienia takie jak:

 • różne style negocjacji i budowanie relacji,
 • stres w negocjacjach,
 • zachowanie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych,
 • strategie radzenia sobie z zarzutami cenowymi,
 • umiejętności perswazyjne i negocjacyjne.

Kolejne szkolenie dla działu zakupów, na które warto wysłać pracownika to szkolenie ze
strategii generowania oszczędności w zakupach biznesowych.

Strategia generowania oszczędności w zakupach biznesowych

Dział zakupów powinien zarządzać kosztami w sposób umożliwiający ich skalowanie. Co jest równoznaczne z umiejętnością zaplanowania i wdrożenia strategii.
Tematyka poruszana na szkoleniu powinna odpowiadać zagadnieniom takim jak:

 • gdzie szukać oszczędności,
 • rozliczanie oszczędności w firmie,
 • sytuacje kryzysowe i rola działu zakupów,
 • ryzyko braku dostaw i ocena kosztów.

Oczywiście każde zagadnienie porusza kilka lub kilkanaście tematów, z którymi przyjdzie się zmierzyć osobom pracującym w dziale zakupów. Trzeba również pamiętać, że nazwy szkoleń i zagadnień mogą się różnić i przyjmować różną formę. Jednak elementy wiedzy pozostają niezmienne.

Szkolenia dla działu zakupów – metody oceny dostawców

Kolejne z bardzo ważnych szkoleń dla działu zakupów. Uczestnicy dzięki szkoleniu poznają strukturalne i metodyczne narzędzia oceny dostawców, które umożliwią szybki i precyzyjny dobór partnerów handlowych. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu budowania przewagi i wykorzystania potencjału rozwoju zgodnie ze strategią firmy.
Trzy główne zagadnienia to podejście do oceny dostawców:

 • w ujęciu strategicznym,
 • w ujęciu taktycznym,
 • na poziomie operacyjnym.

Ocena dostawców w ujęciu strategicznym, to umiejętność planowania rozwoju bazy dostawców. W ujęciu taktycznym natomiast jest to ocena potencjału i stabilności finansowej kontrahentów, z którymi firma rozpoczyna współpracę. Z kolei ocena na poziomie operacyjnym, traktuje o kompleksowym narzędziu do oceny współpracy z dostawcą. Każdy z aspektów porusza szereg ważnych z punktu widzenia działu zakupów tematów.

Oczywiście zaprezentowane przez nas przykłady nie wyczerpują możliwości szkoleń dla działu zakupów. Wymienione szkolenia to popularna i podstawowa trójka, która powinna dotyczyć każdego pracownika działu zakupów. Wśród innych szkoleń możemy wymienić jeszcze tematyki takie jak; zarządzanie zapasami, zarządzanie projektem zakupowym, dokumenty w zakupach biznesowych, czy prawo dla działu zakupów.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU