Równoważenie zarządzania ryzykiem z polityką zgodności stron trzecich

bezpłatny e-book do pobrania ze strony Dun & Bradstreet

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Równoważenie zarządzania ryzykiem z polityką zgodności stron trzecich

Irena Sajnacka
Ekspert w obszarach TPRM, AML oraz ESG, 05/03/2024

Zapraszamy do lektury artykułu “Równoważenie zarządzania ryzykiem z polityką zgodności stron trzecich” przygotowanego przez Srebrnego Sponsora 10. Konferencji Compliance & AML, firmę Dun & Bradstreet.

Tekst omawia znaczenie polityki zgodności dla stron trzecich w kontekście zarządzania ryzykiem w firmach, niezależnie od branży. Współpraca z podmiotami trzecimi, takimi jak dostawcy czy sprzedawcy, jest nieodłączna dla większości organizacji, ale niesie ze sobą ryzyko, które może być coraz większe w dzisiejszym złożonym i regulowanym środowisku biznesowym.

Polityka zgodności dla stron trzecich służy jako normatywne wytyczne dotyczące oceny ryzyka związanego z partnerami biznesowymi. Umożliwia to określenie, czy dany podmiot trzeci jest odpowiednią współpracą, która przyniesie korzyści organizacji bez szkody dla jej reputacji czy rentowności.

W kontekście pandemii COVID-19, ryzyko zerwania łańcucha dostaw stało się kluczowym zmartwieniem wielu firm. Jednakże, nawet w obliczu poprawy sytuacji gospodarczej, zarządzanie ryzykiem stron trzecich pozostaje istotne.

Polityka dotycząca ryzyka stron trzecich może przyczynić się do przekształcenia modelu linii obrony w firmie. Jest to istotne, ponieważ podejście do zarządzania ryzykiem stron trzecich obejmuje wszystkie działy, które współpracują z zewnętrznymi podmiotami, a nie tylko zespół ds. zgodności.

Stworzenie spójnego podejścia do zarządzania ryzykiem stron trzecich opiera się na standaryzacji ocen ryzyka w całej firmie, co eliminuje podejście ad hoc oraz różnice w podejściu do oceny ryzyka między różnymi działami.

Zalety wprowadzenia solidnej polityki zgodności dla stron trzecich obejmują tworzenie relacji z wiarygodnymi partnerami, minimalizację niekorzystnych skutków prawnych i finansowych, oraz poprawę efektywności procesu sprawdzania i monitorowania podmiotów trzecich.

Ostatecznie, opracowanie polityki zarządzania ryzykiem stron trzecich może przynieść organizacji korzyści materialne i niematerialne, poprawiając zarówno jej reputację, jak i efektywność operacyjną.

Więcej na ten temat podczas 10. Konferencji Compliance & AML 16 i 17 marca 2024 w Warszawie.

E-book “Jak stworzyć skuteczną politykę zarządzania ryzykiem stron trzecich” oferuje praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i utrzymania polityki zgodności dla podmiotów trzecich, odpowiadając na kluczowe pytania związane z tym tematem.


SZKOLENIA POWIĄZANE
Irena Sajnacka<br>Ekspert w obszarach TPRM, AML oraz ESG
Irena Sajnacka
Ekspert w obszarach TPRM, AML oraz ESG

Eskpert i doradca biznesowy w obszarach TPRM, AML oraz ESG


INNE TEKSTY TEGO AUTORA:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU