Szkolenia sprzedażowe dla handlowców - co ma do tego dział rekrutacji?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Sprzedaż, Zakupy

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców - co ma do tego dział rekrutacji?

Małgorzata Głębocka – Szurko, 02/03/2021

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców w głównej mierze powinny skupiać się na doświadczeniu i wiedzy prowadzącego. To daje gwarancję przekazania praktycznej wiedzy handlowcom, a nie “suchych” teorii. Jaki jednak związek ze szkoleniami sprzedażowymi dla handlowców ma dział rekrutacji w firmie?

Szkolenie sprzedażowe i obszary tematyczne

Każde szkolenie sprzedażowe powinno obejmować szereg zagadnień i praktyki związanej z głównymi dziedzinami ważnymi w pracy handlowca. Między innymi zaliczamy do nich;

  • wiedzę o produktach i strukturze firmy,
  • znajomość konkurencji, a także preferencji zakupowych klientów,
  • umiejętności sprzedażowe i postawy sprzedażowe,
  • umiejętności techniczne – jeśli profil firmy tego wymaga.

Każda z wyżej wymienionych grup dzieli się na mniejsze obszary, które podlegają szkoleniom i rozwojowi umiejętności handlowca. Pamiętaj, że szkolenia sprzedażowe dla handlowców to etapy na ich ścieżce rozwoju, które powinny być realizowane, aby umożliwić handlowcom osiągnięcie najwyższych kompetencji, które będą przekładać się na działania efektywne w firmie, ale również będą podstawą motywacji i dążenia do doskonałości w obszarze sprzedażowym i również osobistym.

Co ma wspólnego dział rekrutacji w firmie ze szkoleniami sprzedażowymi dla handlowców?

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności handlowca, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży w firmie, budowania wizerunku firmy, czy negocjacje sprzedażowe. Dochodzimy zatem do miejsca, w którym należy stwierdzić, że szkolenie sprzedażowe dla handlowców nie jest celem samym w sobie. Jest narzędziem, a pierwszym etapem do wykorzystania tego narzędzia jest rekrutacja handlowców.

Etap rekrutacji to ważny moment, ponieważ rekruter decyduje o doborze kandydatów i tu zależności są dwie; albo zrekrutuje osobę, która ma niewielkie chęci do rozwoju albo osobę, która chętnie tę wiedzę będzie zdobywać.

Rekrutacja handlowców różni się od innych zawodów, ponieważ tutaj nie ma miejsca na stwierdzenie “doświadczonego szkolić nie trzeba”. Jest to dynamiczna branża, w której rozwój dotyczy praktycznie każdego aspektu, a jak wiadomo wraz z rozwojem technologii, pewne rzeczy i procesy ulegają zmianie. Oczywiście jest to również zależne od profilu firmy.

Dlaczego rekrutacja jest specyficzna?

Nawet laik wie, że zawód handlowca cechuje najwyższa rotacja spośród większości innych branż. Z reguły po kilku latach pracy handlowiec postanawia zmienić swój zawód lub piąć się wyżej po szczeblach zawodowych. Z kolei to sprowadza się do tego, że wszystko razem wziąwszy, rynek handlowców staje się ubogi w doświadczonych sprzedawców lub obfituje w osoby, na które zwyczajnie pracodawcy nie stać. Dlatego z punktu widzenia przedsiębiorcy bardziej opłacalne jest zatrudnienie osoby, która stawia na rozwój osobisty i biznesowy i z chęcią będzie uczestniczyła w szkoleniach sprzedażowych niż zatrudniać osobę doświadczoną, która ma wygórowane wymagania finansowe.

Zmienność produktów, czy usług w pracy handlowca sprawia, że Ci bardziej doświadczeni są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe, a to z kolei potęguje brak motywacji do szkoleń sprzedażowych, czy rozwoju na płaszczyźnie zawodowej.

Czy lepiej zatrudnić osobę otwartą na rozwój, czy zamkniętą zostawiamy do Twojej prywatnej oceny. Musisz być jednak świadomy, że dobry sprzedawca szkoli się całe “życie” i nie poprzestaje na jednym szkoleniu sprzedażowym.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU