Wiesław Ostrowski

Wiesław Ostrowski

Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny

Prowadzone kursy

Magister Inżynier, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministerstwa Sprawiedliwości nr 85)

Od ponad 20 lat Syndyk, Zarządca, Zarządca Przymusowy, Nadzorca, Tymczasowy Nadzorca Sądowy oraz Kurator w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym i restrukturyzacyjnym.

Właściciel „DIME- Wiesław Ostrowski”, firmy o profilu doradczym w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Przed powołaniem do pełnienia funkcji Syndyka, Wiesław Ostrowski pełnił obowiązki na stanowisku Dyrektora i Głównego Informatyka Holdingu, Grupy Kapitałowej BETON STAL. S.A. Wcześniej pracował również w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie zarządzał Informatycznymi Ośrodkami Dowodzenia i obsługiwał złożone systemy informatyczne.
Podstawowe studia ukończył w WAT w Warszawie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej oraz podyplomowe:
– na Wydziale Prawa w Wyższej Europejskiej Szkole Prawa i Administracji
– na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Odbywał liczne kursy specjalistyczne w Autoryzowanych Centrach Informatycznych oraz kurs na członków rad nadzorczych w Centrum Edukacji „Manager”.
Posiada szeroko rozumiane umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, zdolności analityczne, negocjacyjne, organizacyjne.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU