Stefan Bryndza <br>Nest Bank S.A.

Stefan Bryndza
Nest Bank S.A.

Dyrektor Departamentu AML, Nest Bank S.A.

Prowadzone kursy

Od września 2023 r. Dyrektor Departamentu AML Nest Bank S.A. W latach 2019 – 2023 r. pracownik Komisji Nadzoru Finansowego.

W latach 2005- 2019 r. pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Od 2007 r. współodpowiedzialny w Banku za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Współkoordynował projekt modyfikacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w Banku.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych SGH.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU