prof. Joanna Bugajska<br>Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

prof. Joanna Bugajska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Kierownik Zakładu Ergonomii w CIOP – PIB

Prowadzone kursy

Kierownik Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor CIOP-PIB.

Jej działalność naukowa, publikacyjna i ekspercka obejmuje następujące zagadnienia:

  • ocena obciążenia pracą i skutków zdrowotnych nadmiernego psychofizycznego obciążenia pracowników;
  • psychofizyczne aspekty zdolności do pracy;
  • zasady kształtowania wymagań pracy do możliwości psychofizycznych pracownika;
  • wpływ stylu życia, w tym fizycznej aktywności zawodowej i pozazawodowej, na zdrowie, jakość życia i zdolność do pracy;
  • zastosowanie ICF do oceny zdolności do pracy i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych;
  • dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Joanna Bugajska jest autorką (współautorką) ok. 120 publikacji naukowych indeksowanych w międzynarodowych bazach naukowych) oraz wiele wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewksa
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU