Paweł Małkiński

Paweł Małkiński

Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., firmy będącej stałym partnerem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR PARTNER).

Prowadzone kursy

Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., firmy będącej stałym partnerem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR PARTNER), redaktor naczelny portalu obowiązki-informacyjne.pl

Wieloletni członek Rady Nadzorczej, obecnie aktywny w roli doradcy Rad Nadzorczych w obszarze zgodności oraz funkcjonowania Komitetów Audytu. Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania, innych regulacji wewnętrznych wdrażających MAR, ustalania polityk informacyjnych, raportowania kryzysowego oraz w kontaktach z organem nadzoru.

Ekspert również w zakresie implementacji regulacji w obszarze CSR (kodeksy etyki oraz akty pomocnicze), sprawozdawczości oraz wymogów compliance adresowanych do spółek publicznych m.in. w obszarze antykorupcji oraz anonimowego zgłaszania naruszeń, procedur okresowej weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi, polityk wynagrodzeń.

Na jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi z rynku regulowanego. Wcześniej wieloletni Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej posiadającej status Autoryzowanego Doradcy, wspierającej spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.