Paweł Małkiński

Paweł Małkiński

Uznany ekspert w zakresie szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych

Prowadzone kursy

Uznany ekspert w zakresie szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych, w branży od stycznia 2006 r., początki kariery w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – po przekształceniu w Komisję Nadzoru Finansowego.

Na jego ponad siedemnastoletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi w tym m.in. z: ENEA S.A., TAURON S.A., KRUK S.A., ponad 100 przeprowadzonych szkoleń (w formule otwartej i zamkniętej, ze średnią oceną na poziomie ok. 4,8 w skali pięciopunktowej), wdrożonych ponad 50 regulacji wewnątrzkorporacyjnych poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego, szereg pozytywnie zakończonych postępowań wyjaśniających przed KNF.

Na co dzień praktyk – doradca prawny emitentów giełdowych w zakresie wykładni oraz praktycznego stosowania przepisów aktów regulujących obszar rynku kapitałowego w szczególności z zakresu identyfikacji, obiegu i ochrony informacji poufnych w rozumieniu art. 7 MAR, stały doradca Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu w obszarze compliance, Prezes zarządu Capital Market Solutions Group Sp. zoo, podmiotu doradczego świadczącego szeroki wachlarz usług z obszaru compliance dla podmiotów z rynku kapitałowego będącego od listopada 2015 r. SEG MAR PARTNEREM, wieloletni członek i sekretarz Rady Nadzorczej w jednej ze spółek notowanych na rynku regulowanym, stały prelegent kilku wiodących firm oraz instytucji szkoleniowych, z wykształcenia prawnik, certyfikowany Compliance Officer.

prowadzone kursy:

Artykuły:

Raportowanie niefinansowe jako klucz do zrównoważonego finansowania


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU