Paweł Małkiński

Paweł Małkiński

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi w obszarze compliance oraz komunikacji dla podmiotów notowanych na GPW o statusie SEG MAR PARTNERA.

Prowadzone kursy

Na rynku kapitałowym od ponad 16 lat.

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi w obszarze compliance oraz komunikacji dla podmiotów notowanych na GPW o statusie SEG MAR PARTNERA.

W latach 2006-2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie do 2012 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej notowanej na NewConnect posiadającej status Autoryzowanego Doradcy wspierającej spółki publiczne m.in. w obszarze komunikacji oraz compliance.

Od 2012 r. własna działalność doradcza w ramach firmy consultingowej obowiązki-infromacyjne.pl  Od maja 2015 r. Prezes Zarządu CMSG, od listopada 2017 r. również Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Capital Market Law Solutions Dorota Małkińska. W okresie czerwiec 2012 – czerwiec 2016 Członek oraz Sekretarz Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. (w tamtym okresie spółka publiczna).

Prelegent licznych szkoleń i konferencji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo stacjonarne, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Compliance Officer certyfikowany przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

W CMSG odpowiedzialny m.in. za obszar współpracy z organami, strategię, rozwój kluczowych obszarów i produktów, wdrożenia systemów compliance, szkolenia, bezpośrednią współpracę ze Stowarzyszaniem Emitentów Giełdowych w ramach SEG MAR PARTNERSTWA. W obszarze komunikacji i compliance posiada doświadczenie we współpracy łącznie z ponad 50 spółkami, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na GPW.

Wieloletni członek Rady Nadzorczej, obecnie aktywny w roli doradcy Rad Nadzorczych w obszarze zgodności oraz funkcjonowania Komitetów Audytu. Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania, innych regulacji wewnętrznych wdrażających MAR, ustalania polityk informacyjnych, raportowania kryzysowego oraz w kontaktach z organem nadzoru

prowadzone kursy:

Artykuły:

Raportowanie niefinansowe jako klucz do zrównoważonego finansowania


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna
Chmielewska
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU