Raportowanie niefinansowe jako klucz do zrównoważonego finansowania

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Raportowanie niefinansowe jako klucz do zrównoważonego finansowania

Paweł Małkiński, 22/02/2021

Istotna grupa spółek publicznych już po raz czwarty obligatoryjnie opublikuje w tym roku roczne raporty niefinansowe. Będą to jednak ostatnie raporty przygotowywane według „starych”, prostszych zasad, które z uwagi na konieczność stosowania określonego standardu wskaźników (np. GRI) oraz wytycznych KE z 2019 r. w zakresie danych klimatycznych, dla niektórych podmiotów i tak stanowiły czasami nie lada wyzwanie. Rok 2021 i lata kolejne przyniosą dalsze rewolucyjne zmiany w zakresie raportowania niefinansowego, a jego znacznie niewspółmiernie wzrośnie, gdyż będzie mieć ścisły związek z możliwością pozyskiwania finansowania.

AML & Compliance

Zmiany, pośród wielu innych, obejmują m.in. przyjęte przez Parlament Europejski 18 czerwca 2020 r. rozporządzenie w sprawie utworzenia pierwszego na świecie systemu klasyfikacji „zielonej listy” dla zrównoważonych działalności gospodarczych, czyli taksonomii.

Rozporządzenie w sprawie taksonomii nakreśla ogólne ramy, które pozwolą na  stopniowy rozwój ujednoliconego na poziomie unijnym systemu klasyfikacji dla zrównoważonych środowiskowo działalność gospodarczych. Uczestnicy rynku będą zobowiązani przestrzegać nowych wymagań już od grudnia 2021 r. Wraz z powstaniem taksonomii stworzony został system, który pozwoli jednoznacznie, w oparciu o obiektywne kryteria, stwierdzić, czy działalność prowadzona przez daną spółkę jest zrównoważona środowiskowo, czy też nie. Jednocześnie już od 10 marca 2021 roku, w Polsce i pozostałych krajach UE obowiązywać zaczną również nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Nowe przepisy zobowiązują firmy zarządzające funduszami czy asset management do publikowania szeregu wskaźników z zakresu ESG na poziomie poszczególnych funduszy, portfeli inwestycyjnych oraz na poziomie samej firmy zarządzającej. Jednym z nich jest np. średnia emisyjność całego portfela czy całego funduszu. Oznacza to, że fundusz będzie musiał zwrócić się do spółek w których posiada pakiety akcji, o dane dotyczące ich emisji gazów cieplarnianych. Niewykluczone, że już w tym roku kilkadziesiąt funduszy zwróci się z tym pytaniem do spółek warto zatem być gotowym na ujawnienie wymaganych danych.

Jeśli więc spółka nie wdroży z wyprzedzeniem systemu identyfikacji, zbierania, przetwarzania oraz prezentacji powyższych danych, może nie mieć argumentów merytorycznych, aby przekonać np. bank lub fundusz, że inwestycja w nią jest zrównoważona środowiskowo. W rezultacie spółka, która nie liczy swojej zgodności zgodnie z taksonomią, może m.in. nie uplasować emisji akcji lub obligacji albo liczyć się z odpływem inwestorów.

Na przestrzeni roku 2021 i lat kolejnych czeka nas zatem wielka zmiana, która doprowadzi do masowego przesunięcia kapitału prywatnego w kierunku działalności zrównoważonej środowiskowo. Tym sposobem ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym z fazy deklaratoryjnej wkracza w fazę wykonawczą opartą o przepisy prawa. Z uwagi na skalę zmian i ich znaczenie, warto już dziś przygotować się na nadchodzące wymogi prawne w tym zakresie. Celem szkolenia jest wprowadzenie Państwa w szczegółowe zagadnienia dotyczące tego obszaru.


SZKOLENIA POWIĄZANE
Paweł Małkiński
Paweł Małkiński

Uznany ekspert w zakresie szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych


INNE TEKSTY TEGO AUTORA:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU