Mariusz Bernacki<br>Gatenox

Mariusz Bernacki
Gatenox

Delivery manager w Gatenox

Prowadzone kursy

Mariusz Bernacki ma bogate doświadczenie w branży bankowości elektronicznej i płatnościowej. Zajmował kluczowe stanowiska w renomowanych firmach, zdobywając umiejętności zarządzania projektami, analizy oraz projektowania architektury systemów. Przez wiele lat pracował w NEONTRI (wcześniej BRAINTRI), gdzie angażował się w rozwój platformy płatnościowej oraz aplikacji mobilnych. Jego odpowiedzialności obejmowały zarządzanie projektami, analizę oraz projektowanie architektury.

Bernacki był również zaangażowany w projekty związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, takich jak integracja systemów IT w obszarze aplikacji kredytowych czy tworzenie systemów płatności mobilnych. Ponadto, pracował nad implementacją systemów Big Data w banku uniwersalnym oraz nad analizą danych w firmie zajmującej się płatnościami.

Jego wszechstronne umiejętności obejmują zarówno zarządzanie projektem, analizę biznesową, jak i projektowanie architektury systemów. Bernacki posiada bogate doświadczenie w pracy z różnymi klientami oraz w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Prywatnie, Mariusz Bernacki jest pasjonatem nowych technologii oraz ciągłego doskonalenia się w dziedzinie bankowości elektronicznej i płatności. Jego zaangażowanie zawodowe oraz entuzjazm do pracy nad innowacyjnymi projektami sprawiają, że jest cenionym specjalistą w swojej dziedzinie.
——————————

Mariusz Bernacki has extensive experience in the electronic banking and payments industry. He has held key positions in reputable companies, gaining skills in project management, analysis, and system architecture design. For many years, he worked at NEONTRI (formerly BRAINTRI), where he contributed to the development of a payment platform and mobile applications. His responsibilities included project management, analysis, and architecture design.

Bernacki has also been involved in projects related to implementing new technological solutions, such as integrating IT systems in credit application areas and creating mobile payment systems. Additionally, he has worked on implementing Big Data systems in universal banking and data analysis in a payment processing company.

His versatile skills encompass project management, business analysis, and system architecture design. Bernacki has extensive experience working with various clients and creating innovative technological solutions.

Privately, Mariusz Bernacki is passionate about new technologies and continuously improving his expertise in electronic banking and payments. His professional dedication and enthusiasm for working on innovative projects make him a highly regarded specialist in his field.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU