dr Dariusz Woźniak<br>Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

dr Dariusz Woźniak
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Ekspert projektowania i oceny programów społeczno-gospodarczych.

Prowadzone kursy

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, potem  dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Rektora.

Na polu eksperckim zaangażowany w projektowanie i ocenę programów społeczno-gospodarczych. Współautor projektu strategii rozwoju dla miasta i gminy Krynica-Zdrój, projektu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, ewaluacji ex-ante regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (część województw). W poprzednim i obecnym okresie programowania zajmuje się także kompleksową oceną projektów inwestycyjnych oraz oceną innowacyjności projektów biznesowych. Od 2019 członek zespołu zadaniowym ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN. Od 2018 roku, przewodniczący rady nadzorczej SARR SA.

Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze:

  • ocena przedsięwzięć prywatnych oraz programów społeczno-gospodarczych;
  • analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne);
  • ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne – data envelopment analysis);
  • zarządzanie strategiczne w organizacjach;
  • rola przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym;
  • cyfryzacja uczelni.
prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU