Aleksandra Kalitan-Podgórska<br>LeaseLink sp. z o.o. (Grupa mBank)

Aleksandra Kalitan-Podgórska
LeaseLink sp. z o.o. (Grupa mBank)

Compliance & AML Officer w LeaseLink sp. z o.o. (Grupa mBank)

Prowadzone kursy

Compliance Officer, Certyfikowany AML Officer, Aplikantka radcowska od 6 lat związana zawodowo z instytucjami finansowymi.

Aleksandra Kalitan-Podgórska specjalizuje się we wdrażaniu obowiązków AML/CFT w instytucjach obowiązanych. Doświadczenie zdobywała w bankach komercyjnych (Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, ING Hubs Poland), będąc m.in. współautorką projektu dotyczącego outsourcingu usług bankowości korespondencyjnej do Polski, a następnie będąc projektantką efektywnie działającego systemu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w start-upie. Międzynarodową perspektywę funkcjonowania regulacji AML/CFT mogła ocenić w ramach praktyk przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, uczestnicząc w sprawozdaniach dotyczących realizacji polityk w zakresie skutecznego zwalczania terroryzmu w odniesieniu do realizacji podstawowych praw człowieka.

Obecnie dba o zgodność z regulacjami w LeaseLink sp. z o.o. (Grupa mBank), spółce oferującej usługi finansowania w kanałach zdalnych. W toku odbywania aplikacji radcowskiej koncentruje się w szczególności na kwestiach zgodności korporacyjnej. Dostrzega wyzwania biznesowe w zakresie nowych produktów i ich wpływu na ocenę ryzyka regulacyjnego, a praktyczną perspektywę obowiązujących przepisów wskazuje współpracownikom w ramach szkoleń wewnętrznych.

Absolwentka prawa oraz finansów i bankowości. Zdała egzamin ECB EFCB 3E w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej oraz ACAMS – Transaction Monitoring Certified AML Officer.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU