0.00 (0 Oceny)

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Informacje o kursie:
Zakres kursu
Recenzje

O kursie

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, a także liczne umiejętności „miękkie”, które trzeba po prostu przećwiczyć.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia…
Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, a także liczne umiejętności „miękkie”, które trzeba po prostu przećwiczyć.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.  

PROGRAM KURSU

moduły e-learningowe do realizacji w każdym czasie

 • Zestaw przepisów regulujących pracę spółki
 • Dokumentacja kontraktowa w spółce
 • Orientacja w strukturze organizacyjnej i prawnej firmy oraz znajomość uprawnień organów spółki
 • Asystent w biurze zarządu i rady nadzorczej w kontakcie ze wspólnikami/akcjonariuszami
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Formy czynności prawnych i archiwizacja dokumentacji korporacyjnej
 • Pełnomocnictwo i prokura w biurze zarządu i rady nadzorczej
 • Bezpieczeństwo fizyczne danych
 • Bezpieczeństwo haseł
 • Szyfrowanie plików
 • Podpisy elektroniczne

moduły warsztatowe z ekspertami 

 • Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym
 • Standardy obsługi, przygotowywanie spotkań, budowanie kompetencji doradczych, wsparcie władz spółki
 • Kwalifikacje prawne w pracy biura zarządu

What Will You Learn?

 • stosowania i interpretacji regulacji prawnych dla spółek
 • zasad funkcjonowania organów korporacyjnych
 • przygotowywać i koordynować przebieg posiedzeń
 • analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania
 • postępowania z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów spółki
 • efektywnego zarządzania sobą w czasie i ustalania priorytetów
 • planowania działań i ustalania celów
 • efektywnego przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań
 • postępowania z plikami szyfrowanymi, podpisami i pieczęciami elektronicznymi
 • używania platform informatycznych niezbędnych w pracy Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Osoby, które zdadzą egzamin, uzyskają certyfikat obiektywnie potwierdzający kompetencje Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Zakres kursu

1. Zestaw przepisów regulujących pracę spółki
Zestaw przepisów prawnych regulujący funkcjonowanie spółki. Cechy charakterystyczne poszczególnych typów spółek, w tym PSA (struktura, organy, obowiązki biura zarządu).

 • Lekcja 1: Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy do obsługi organów spółki?
  15:44
 • test: Jakie przepisy regulują pracę organów spółki?

2. Dokumentacja kontraktowa w spółce

 • Lekcja 2: Dokumentacja kontraktowa w spółkach kapitałowych
  16:36
 • test: Jak pracować z umowami w spółce?

3. Struktura organizacyjna i prawna firmy oraz uprawnienia organów spółki
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań?

 • Lekcja 3: Struktura organizacyjna i prawna firmy oraz uprawnienia organów spółki
  00:21:27
 • test: Co wiesz o organach korporacyjnych?

4. Asystent w biurze obsługi organów w kontakcie ze wspólnikami/akcjonariuszami
Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze? Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów? Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji Rejestr akcjonariuszy spółek – nowe obowiązku spółek Obowiązek wyboru firmy prowadzącej rejestr, podpisanie umowy, koszty Kto zgłasza wniosek do rejestru? W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?

 • Lekcja 4: Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami?
  00:19:16
 • test: Jakie są prawa i obowiązki wspólników / akcjonariuszy?

5. Tajemnica przedsiębiorstwa

 • Lekcja 5: Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak z nią efektywnie pracować?
  00:5:09
 • test: Czy umiesz poruszać się wśród tajemnic spółki?

6. Formy czynności prawnych i archiwizacja dokumentacji korporacyjnej

 • Lekcja 6: W jakiej formie skutecznie dokonać i udokumentować decyzję korporacyjną?
  00:11:13
 • test: Jak poświadczać decyzje i działania organów spółki?

7. Pełnomocnictwo i prokura
Zasady udzielania, wykonywania i odwoływania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa lub prokury w spółce

 • Lekcja 7: Pełnomocnictwo i prokura
  00:15:21
 • test: Jak zarządzać pełnomocnictwami w firmie?

8. Bezpieczeństwo fizyczne danych
W module nauczysz się jak dbać o bezpieczeństwo danych.

 • Lekcja 8: Zabezpieczenie fizyczne danych
  00:16:20
 • test: Bezpieczeństwo fizyczne danych

9. Bezpieczeństwo haseł
W module nauczysz się zabezpieczać pliki i foldery bezpiecznymi hasłami w taki sposób, aby realnie zapewnić bezpieczeństwo danych.

 • Lekcja 9: Jak zabezpieczać pliki i foldery elektroniczne przy użyciu haseł?
  00:17:21
 • test: Bezpieczeństwo haseł

10. Szyfrowanie plików

 • Lekcja 10: Jak szyfrować pliki z danymi i dbać o ich integralność?
  00:15:24
 • test: szyfrowanie plików

11. Podpisy elektroniczne

 • Lekcja 11: Podpisy i pieczęcie elektroniczne
  00:8:42
 • test: Używanie i weryfikacja podpisów elektronicznych

Lekcja 12. Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym
Warsztat na żywo prowadzony przez Ewę Brok

 • Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym

Lekcja 13. Standardy obsługi, przygotowywanie spotkań, budowanie kompetencji doradczych – umiejętności
Warsztat na żywo prowadzony przez Małgorzatę Głębocką Szurko

 • Standardy obslugi biura zarzadu

Lekcja 14. Kwalifikacje prawne Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Warsztat na żywo prowadzony przez mec. Romanę Pietruk

 • Kwalifikacje prawne Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Egzamin certyfikujący Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Egzamin potwierdzający uzyskanie zweryfikowanych kwalifikacji Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Egzamin certyfikujący dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
zł2980

Ważność zapisu na kurs: 180 dni

Materiał zawiera

 • 11 modułów e-learningowych do natychmiastowego wykorzystania
 • 12 zadań i testów pozwalających zmierzyć postępy w nauce
 • 3 moduły ze specjalistami na żywo
 • egzamin certyfikujący

Audience

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu