Radosław Obczyński<br>mBank S.A.

Radosław Obczyński
mBank S.A.

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.

Prowadzone kursy

Radosław Obczyński – Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA.

Wcześniej Kierownik w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu w Pekao SA oraz przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL.

Były przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF). Współautor dwóch komentarzy do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i autor wielu publikacji w tym temacie. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU