Norbert Jeziolowicz<br>Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz
Związek Banków Polskich

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

Prowadzone kursy

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

Reprezentuje także polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej. W ramach Federacji bierze dział w pracach Komitetu ds. Bankowości Detalicznej oraz kilku grup roboczych dotyczących rynków finansowych oraz zrównoważonego finansowania.

Od lipca 2013 roku był  członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przy ACI Polska. A po zmianie administratora od 2016 jest członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w ramach GPW Benchmark SA.

Od czerwca 2013 roku jest członkiem Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP (w latach 2013-2020 Przewodniczący, a od 2020 Zastępca Przewodniczącego).

 

Director of the Retail Banking and Financial Markets Team at the Polish Bank Association.

He also represents the Polish banking sector in the work of the European Banking Federation. Within the Federation, he participates in the work of the Retail Banking Committee and several working groups on financial markets and sustainable finance.

From July 2013, he was a member of the Council for WIBID and WIBOR Reference Rates at ACI Polska. And after the change of administrator, from 2016 he is a member of the Supervisory Committee of Interest Rate Reference Indicators within GPW Benchmark SA.

Since June 2013, he has been a member of the Risk Committee of KDPW_CCP (Chairman in 2013-2020, Deputy Chairman from 2020).

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.towrzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU