dr Magdalena Jaczewska - Żurek<br>Taylor Wessing

dr Magdalena Jaczewska - Żurek
Taylor Wessing

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing, radca prawny

Prowadzone kursy

W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych oraz firm pożyczkowych.

Dodatkowo, Magdalena przygotowuje, wdraża, a także przeprowadza audyty wewnętrzne obejmujące procedury AML, jak również opracowuje odpowiednie oceny ryzyka.

Magdalena regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w uznawanych periodykach naukowych oraz monografiach (m.in. Cambridge Law Review, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, SIP Lex).

Magdalena ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2022 r. obroniła doktorat z zakresu modeli regulacyjnych w unijnych regulacjach dotyczących  przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przygotowany w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Magdalena jest również absolwentką Centrum Prawa Brytyjskiego, organizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge.

Magdalena jest radcą prawnym oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU