Kuba Szpringer<br>KSZ Smart Legal

Kuba Szpringer
KSZ Smart Legal

Prowadzone kursy

Kuba Szpringer to radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, prawa nowych technologii, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej.

Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Kuba Szpringer is a legal advisor whose practice includes advising on financial market regulation, new technologies law, capital transactions and IT projects. Founder and partner of KSZ Smart Legal – an innovative law firm supporting financial institutions in the regulatory process of digital transformation.

Before founding KSZ Smart Legal, he improved his skills, among others, as a partner in a law firm specializing in providing services to the financial industry and as a director of the legal department in an investment fund company. He has extensive experience in regulatory advisory in the field of capital market law and representing clients in proceedings before the Polish Financial Supervision Authority. He also specializes in securities issue processes and venture capital transactions. He also helps start-ups by creating legal support for them in the area of ​​innovative projects on the financial and technological markets. He is a graduate of economics at the Warsaw School of Economics and law at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska University. He is also licensed as a restructuring advisor.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU