Krzysztof Józwik

Krzysztof Józwik

Ekonomista, Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

Prowadzone kursy

Ekonomista, Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz posiadacz certyfikatu głównego księgowego. Od 2014 roku zatrudniony w firmie consultingowej obowiązki-informacyjne.pl, od 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w Capital Market Solutions Group Sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2010 – 2014 związany z firmą doradczą notowaną w ASO NewConnect posiadającą status Autoryzowanego Doradcy wspierającą spółki publiczne m.in. w obszarze komunikacyjnym oraz compliance. Od 2010 do 2018 roku jako Makler Papierów Wartościowych związany z dwoma krajowymi domami maklerskimi. W latach 2016-2018 członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na rynku regulowanym.

Ukończył Ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Podyplomowych Studiów Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  Uczestnik licznych szkoleń oraz webinariów dedykowanych zrównoważonemu rozwojowi oraz raportowaniu klimatycznemu (m.in. TCFD).

W CMSG p. Krzysztof odpowiada za opracowywanie bieżących oraz długoterminowych polityk informacyjnych. W obszarze jego kompetencji znajdują się również zagadnienia związane z obszarem finansów (analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, ESEF). Odpowiada merytorycznie za przygotowywanie raportów niefinansowych (tj. zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG), autor sprawozdania wyróżnionego w publikacji ministerstwa Finansów pn.: Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”, Warszawa, 2019. W obszarze komunikacji i sprawozdawczości posiada doświadczenie we współpracy łącznie z ponad 50 spółkami, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na GPW.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna
Chmielewska
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU