Zadania rekrutacyjne dla kandydatów

Nieskategoryzowany
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Polityka rekrutacyjna firmy Langas Regtech opiera się na całościowej ocenie wszystkich czynników kluczowych dla osiągnięcia sukcesu w naszej firmie.

Firma ocenia każdego kandydata na podstawie określonych kryteriów oraz daje każdemu z kandydatów równe szanse na wykazanie się swoimi umiejętnościami. Wszystkie decyzje podejmowane przez Firmę, dotyczące rekrutacji, opierają się na wielu źródłach informacji, w tym na życiorysach, formularzach aplikacyjnych, testach i rozmowach kwalifikacyjnych. Naszym zdaniem taka metoda pozwala na podjęcie bardziej sprawiedliwych i uzasadnionych decyzji niż inne metody rekrutacji.

Niektóre cechy wróżące przyszłe sukcesy pracownika, takie jak umiejętność logicznego rozumowania, trudno jest ocenić na podstawie CV, formularzy aplikacyjnych lub samych rozmów kwalifikacyjnych. Dlatego też nasza ocena umiejętności logicznego rozumowania opiera się na standaryzowanym teście, który został opracowany i zatwierdzony w oparciu o
porównanie umiejętności logicznego rozumowania pracowników firmy Langas z sukcesami jakie odnoszą, spełniając wymagania stawiane im w pracy. Uzyskany na teście wynik jest jednym z kryteriów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu danej osoby do pracy.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TESTU PRZECZYTAJ INSTRUKCJE

Test składa się z 12 pytań jednokrotnego wyboru oraz jednego zadania tekstowego.

Łączny czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 45 minut.

Test składa się z trzech części. Każda posiada własne instrukcje i składa się z innego rodzaju pytań:

 1. Wnioskowanie w oparciu o dane liczbowe
 2. Logiczne wyciąganie wniosków
 3. Test sprawności językowej

Przed przystąpieniem do rozwiązywania poszczególnych Części testu przeczytaj Instrukcje do danej Części. Niektóre pytania mogą wymagać będą stosunkowo prostych obliczeń.
Po każdym pytaniu podanych jest kilka potencjalnych odpowiedzi (4 lub 5). Tylko jedna z tych możliwości jest poprawną odpowiedzią na pytanie.

Ostatnie zadanie polega na przełożeniu tekstu napisanego językiem prawniczym na prostą instrukcję, zrozumiałą dla “10-latka”. Nie chodzi tu o tłumaczenie na inny język niż polski, tylko o sposób przedstawienia informacji podanych w tekście

PRZYKŁADOWE PYTANIE

 1. Ciężarówka jedzie z prędkością 80 kilometrów na godzinę. Jaką odległość przejedzie w ciągu 30 minut?
  1. 15 kilometrów
  2. 30 kilometrów
  3. 40 kilometrów
  4. 80 kilometrów
  5. Żadna z powyższych odpowiedzi.

UZASADNIENIE: Ponieważ 30 minut to pół godziny, a ciężarówka jedzie z prędkością 80 kilometrów na godzinę, przejechany dystans to 40
kilometrów (80 kilometrów x ½ godziny = 40 kilometrów). Poprawna odpowiedź to odpowiedź 3.

Pokaż więcej

Zawartość kursu

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ LOGICZNEGO MYŚLENIA
Aby uzyskać pozytywną ocenę z testu należy poprawnie odpowiedzieć na 70% z każdej z trzech części, przy czym ostania część oceniana jest "ręcznie" przez nas. Kolejnego etapu rekrutacji zapraszać będziemy wyłącznie osoby, które uzyskają wynik pozytywny z tego testu. O wyniku dowiesz się automatycznie, otrzymując maila z naszej platformy egzaminacyjnej.

 • TEST DANYCH NUMERYCZNYCH
 • TEST ZDOLNOŚCI LOGICZNEGO ROZUMOWANIA
 • ZADANIE BADAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen