Zarządzanie produkcją - jak optymalizować procesy produkcyjne?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Produkcja

Zarządzanie produkcją - jak optymalizować procesy produkcyjne?

Zarządzanie produkcją – jak optymalizować procesy produkcyjne?, 06/01/2021

Zarządzanie produkcją polega głównie na przeprowadzaniu analiz, optymalizacji produkcji, jej etapów i kosztów. Dlaczego jest to takie ważne? Odpowiednie zarządzanie produkcją prowadzi do zmniejszenia kosztów magazynowania, kosztów produkcji i utrzymania strat na niskim poziomie. Jak zacząć zarządzać produkcją, żeby optymalizować procesy produkcyjne?

Zarządzanie produkcją i dążenie do optymalizacji procesów

W ogólnym rozumieniu optymalizacja procesów ma zapewnić optymalne rozwiązania dla produkcji, minimalizując przy tym ryzyko poniesionych strat. To jak zostanie przeprowadzony ten proces, zależy od zarządzania produkcją i osoby, która sprawuje funkcję kierownika produkcji. W przedsiębiorstwach, gdzie brak optymalizacji, zazwyczaj lub dość często koszty produkcji przewyższają zyski. Co wcale nie jest jednoznaczne ze złą polityką cenową, a właśnie możliwym występowaniem nadprodukcji lub braku standaryzacji procesów produkcyjnych i maksymalnego wykorzystania możliwości pracowników i maszyn.

Dobrze prowadzona optymalizacja zakładka najwyższą jakość produktów, czyli nie wykonujemy czynności wpływających na pogorszenie jakości produktów, a czynności mające na celu ulepszyć i usprawnić proces produkcyjny. Jak zmniejszyć koszty produkcji nie tracąc jakości produktów? Pierwsza rzecz to wyeliminowanie nadprodukcji i kosztów niepotrzebnego magazynowania produktów. Druga rzecz to standaryzacja procesów produkcyjnych i stworzenie ergonomicznego miejsca pracy, kolejno analiza łańcucha dostaw i rezygnacja z pośrednich punktów magazynowania, które wydłużają czas dostawy. Ostatnim elementem w zarządzaniu produkcją jest umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi. Czyli prowadzenie pracowników produkcji krok po kroku w procesy optymalizacyjne i nauka pracy z wykorzystaniem ich maksymalnego potencjału i potencjału maszyn. Taka konfiguracja będzie dobrze przeprowadzonym procesem optymalizacji. Należy jednak pamiętać, że nie może być to jednorazowe działanie i próba, a konsekwentnie wdrażane standardy na linii produkcyjnej, których należy przestrzegać.

Kiedy wskazana jest optymalizacja procesów produkcyjnych?

W zasadzie w każdej sytuacji, co do której zachodzi podejrzenie, że cały proces produkcji można ulepszyć, zredukować koszty i zmieni sposób zarządzania produkcją. Najczęściej błędy wykrywane są podczas przeprowadzania audytu produkcyjnego lub podczas analizy kosztów, przychodów i strat przedsiębiorstwa w związku z daną produkcją. Można tu się również odnieść do tego, jeśli stosunkowo dużo produktów okazuje się wadliwych. Oznacza to, że gdzieś należy usprawnić procesy produkcyjne i skupić się na ich standaryzacji lub efektywniej zarządzać produkcją i pracownikami na liniach produkcyjnych.

Od czego zacząć optymalizację procesów?

Optymalizację procesów produkcyjnych zawsze należy rozpoczynać od wnikliwej analizy dotychczasowych procesów i ich przebiegu, analizy zysków i strat, a także analizy łańcucha dostaw. Ponadto należy przyjrzeć się systemowi i procedurom zarządzania produkcją, a także temu, w jaki sposób są przeprowadzane poszczególne działania.

Przeprowadzona analiza umożliwia przygotowanie rozwiązań i działań ukierunkowanych na optymalizację procesów włączając w to przede wszystkim obszary, które są tzw. najsłabszym ogniwem na etapach produkcyjnych. Ponadto analiza jest również niezbędna w późniejszym procesie oceny wprowadzonych optymalizacji. Po wdrożeniu optymalizacji należy analizować działania i sprawdzić po pierwsze; poprawność wprowadzonych zmian, a po drugie, skuteczność i ich przestrzeganie.

Optymalizowanie procesów produkcyjnych na etapie zarządzania produkcją – jakie przynosi korzyści?

Przede wszystkim jest to zmniejszenie kosztów produkcji poprzez ograniczenie czasu jej trwania. Wykorzystanie maksymalnie potencjału linii produkcyjnych, obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów. Minimalizowanie ryzyka strat i nadprodukcji, czy zwiększona ergonomia pracy, która również wpływa na efektywność pracowników na linii produkcyjnej.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU