Zarządzanie firmą wg. koncepcji Deminga (TQM)

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Produkcja

Zarządzanie firmą wg. koncepcji Deminga (TQM)

Zarządzanie firmą wg. koncepcji Deminga (TQM), 09/01/2021

Zarządzanie firmą nie musi być problematyczne i skomplikowane. Wystarczą odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby sprawnie zarządzać firmą i pracownikami. Twój sukces może zależeć od tego, jakie narzędzia i procedury wykorzystujesz. Chcesz, aby twój zespół ze sobą współpracował? To porzuć metodę kija i marchewki. Chcesz doskonalić swoją firmę? Ucz się od Japończyków. Dzisiaj przedstawiamy ci zarządzanie firmą według koncepcji Deminga. Czym jest i jakie są jej podstawy?

Zarządzanie firmą metodą TQM

Wszystko zaczęło się w 1947 roku podczas podróży do Japonii dr. Williama Edwardsa Deminga, który był amerykańskim statystykiem. Zadaniem Deminga była pomoc w obudowie Japonii po wojnie. Odbudowa systemu na płaszczyźnie nauki i przemysłu. To właśnie wtedy zaprezentował model zarządzania firmą TQM. Jak możemy dzisiaj zauważyć, Japonia nie należy do biednych krajów i to właśnie z niej możemy czerpać najwięcej wiedzy i systemów, jeśli chodzi o zarządzanie firmą.

Podstawy zarządzania firmą metodą TQM

TQM oznacza Total Quality Management. w języku polskim możemy nazwać TQM jako kompleksowe zarządzanie jakością. Co sprawia, że TQM wdrażany w przedsiębiorstwach przynosi świetne rezultaty, a zarządzanie firmą osiąga nowy lepszy poziom? Metoda Deminga (TQM), chociaż można by na jej temat napisać elaborat, to ma 3 główne zasady, którymi należy się kierować.

Zasada nr 1. ciągłe doskonalenie

Proces ciągłego doskonalenia dotyczy nie tylko zarządzania firmą, ale wszystkich nawet najdrobniejszych procesów w niej zachodzących. Ponadto zasada ciągłego doskonalenia to element wiążący różnych japońskich systemów zarządzania między innymi Kaizen i 5s. Należy pamiętać, że doskonalenie jest procesem ciągłym i tak naprawdę nigdy nie ustaje. Warto pamiętać, że według TQM, wszelkie wprowadzone zmiany muszą dotyczyć wszystkiego i wszystkich. Co oznacza, że zmiany muszą zachodzić wewnątrz struktury firmy i każdy pracownik niezależnie od obejmowanego stanowiska musi brać w nich udział.

Zasada nr. 2 współpraca, czyli…

Porzuć metodę kija i marchewki. Chcesz, żeby twój zespół był efektywny? To spraw, aby ze sobą współpracował, a nie rywalizował. TQM zakłada, że zarządzanie pracownikami, które prowadzi do współpracy zespołu, musi być oparte na szacunku dla pracownika i kulturze pracy, w której pracownicy mają swój wkład w doskonalenie firmy. Jednak, żeby to zadziałało, to w dużej mierze najpierw należy zacząć od pracowników ze średniego szczebla i osób zarządzających firmą. Następnie do procesu przystosowuje się pozostałych pracowników. Warto dodać, że zasada współpracy to również zarządzanie oparte na wzajemnym szacunku, rozmowie i pomocy, które ma dążyć do współpracy zespołu i wyeliminować rywalizację.

Zasada nr. 3 myślenie systemowe, czyli nie zawsze winny jest człowiek

W polskich modelach zarządzania firmą utarło się niestety tak, że zamiast eliminować błędy, to poszukuje się winnego. Nawet jeśli jest to wina systemu, a nie błąd ludzki to i tak winny będzie człowiek. Przykład; zepsuła się maszyna, wina pracownika, bo nie sprawdził jej. A czy można było tego uniknąć? Owszem, wystarczyłoby wdrożyć procedurę obowiązkowego sprawdzania maszyny przed rozpoczęciem pracy.

Przykładów można by wymieniać bardzo dużo. Skupmy się jednak na tym, czym jest myślenie systemowe w metodzie Deminga. TQM zakłada, że firma, aby działała musi ze sobą współpracować. Jest zbiorem poszczególnych elementów, które współpracując ze sobą, dopiero tę firmę tworzą. Mówiąc prościej, podstawą trzeciej zasady jest znalezienie błędu w systemie i wyeliminowanie go, a nie znalezienie winnego i usunięcie go ze struktury firmy.

Zależnie od kraju 85-95% problemów w firmach wynika z błędów systemu, a nie człowieka. – Badania prowadzone przez dr. Deminga


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU