Założenia reformy KSH z perspektywy Ministerstwa Aktywów Państwowych

Wraz z przyznanymi spółce dominującej dodatkowymi kompetencjami ustawa przewiduje też mechanizmy ochronne

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Założenia reformy KSH z perspektywy Ministerstwa Aktywów Państwowych

, 29/09/2021

Przygotowana przez działającą przy Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych to największa od 20 lat zmiana przepisów w tym obszarze.

Zakłada ona dostosowanie ładu korporacyjnego do potrzeb współczesnych przedsiębiorców. Zmiany w KSH takie jak wprowadzenie prawa grup spółek, wprowadzenie zasady osądu biznesowego, przyznanie radom nadzorczym nowych kompetencji poprzez rozszerzenie ich uprawnień informacyjnych istotnie wpłyną na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców.

Powinny przyczynić się one do usprawnienia funkcjonowania rodzimych spółek, niemniej jednak mogą one stanowić wyzwanie dla biur zarządów, które będą musiały wesprzeć organy w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości prawnej:

  • Przygotowane zmiany w zakresie prawa grup spółek pozwolą spółkom dominującym na bardziej efektywne zarządzanie ich spółkami zależnymi;
  • Zasada osądu biznesowego uporządkuje zasady odpowiedzialności członków organów;
  • Przyznanie radom nadzorczym nowych kompetencji powinno pozwolić temu organowi być efektywnym partnerem dla zarządów w kierowaniu spółką.

Rozwiązania w KSH z zakresu grup spółek zostały zaprojektowane w taki sposób, aby z jednej strony stanowiły kompromis między zwiększeniem efektywności w zarządzaniu grupą spółek, a z drugiej strony zapewnieniem ochrony interesariuszom spółek – wspólnikom mniejszościowym, wierzycielom. W związku z tym wraz z przyznanymi spółce dominującej dodatkowymi kompetencjami ustawa przewiduje też mechanizmy ochronne, takie jak szczególny rodzaj odpowiedzialności, uprawnienia informacyjne wspólników mniejszościowych.

Wydaje się, że to właśnie będzie stanowiło kompromis pozwalający na poprawę sytuacji wszystkich uczestników obrotu, o którym będziemy rozmawiać podczas XII Forum Biura Zarządu


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU