XII Forum Biura Zarządu – Materiały dla uczestników

XII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

materiały z konferencji, 26-27 października 2021

Konkursy na członków organów korporacyjnych – najlepsze praktyki firm prywatnych oraz spółek publicznych

Automatyzacja procesów Biura Zarządu – wnioski z wdrożenia, case study ASSECO

Formularze elektroniczne eKRS w praktyce

Synergie w ramach grup kapitałowych i ich wpływ na procesy decyzyjne w spółkach po reformie KSH

Zarządzanie projektami w Biurze Zarządu – wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami prawnymi

Rola Biura Zarządu we współpracy rady nadzorczej z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe

Decyzje Rady Nadzorczej – różnice procesów decyzyjnych w starym i nowym KSH, wraz z protokołem i uchwałami w sprawach osobowych

Przeprowadzenie posiedzenia zarządu w hybrydowym trybie pracy wg nowego KSH

Biuro Zarządu w kontakcie ze służbami państwowymi. Jak się zachować, gdy odwiedzi nas CBA, ABW, UOKIK lub inne służby?

Bezpieczeństwo prawno – regulacyjne w spółce kapitałowej, Metody zarządzania ryzykiem prawnym

Cyberbezpieczeństwo – charakterystyka aktualnych zagrożeń oraz perspektywa oczami Zarządu