VII Ogólnopolska Konferencja Compliance – Materiały – Zapis

Najnowsze artykuły z kategorii Prawo / Biuro zarządu

Kluczowe terminy dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją

Kluczowe terminy dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją

  Dziedzina sztucznej inteligencji szybko ewoluuje w różnych sektorach i branżach, pozostawiając specjalistów ds. technologicznych i zarządzania bez wspólnej terminologii używanej w zarządzaniu sztuczną inteligencją. Nawet wyszukiwanie definicji “sztucznej...

KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności) w compliance

KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności) w compliance

Współczesne organizacje wykorzystują kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) do oceny swojej skuteczności w różnych obszarach działalności. KPI są miarami, które pozwalają monitorować i mierzyć stopień realizacji celów organizacji oraz ocenić jej postępy. W obszarze...

KYC Officer

KYC Officer

KYC Officer to profesjonalista odpowiedzialny za przestrzeganie procedur identyfikacji klientów w firmach finansowych. Odpowiedzialności KYC Officera obejmują: przeprowadzanie weryfikacji tożsamości klientów, analizę dokumentów i informacji, monitorowanie transakcji...

AMLA – nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

AMLA – nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

​​Jedną z najistotniejszych zmian, jakie wprowadza Pakiet AML, jest utworzenie nowego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (“AMLA”). Organ ten będzie centralnie koordynował działania organów krajowych, przyczyniając się do rozwoju...

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Europejska Rada Ochrony Danych powołała grupę roboczą ds. ChatGPT w celu monitorowania i zbadania kwestii jego zgodności z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przy m.in. generowaniu tekstów i rozmów z ludźmi. Głównym celem grupy ds. ChatGPT jest...