VII Ogólnopolska Konferencja Compliance – Materiały – Zapis

Najnowsze artykuły z kategorii Prawo / Biuro zarządu

AMLA – nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

AMLA – nowy organ nadzoru UE i jego kompetencje

​​Jedną z najistotniejszych zmian, jakie wprowadza Pakiet AML, jest utworzenie nowego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (“AMLA”). Organ ten będzie centralnie koordynował działania organów krajowych, przyczyniając się do rozwoju...

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Europejska Rada Ochrony Danych powołała grupę roboczą ds. ChatGPT w celu monitorowania i zbadania kwestii jego zgodności z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przy m.in. generowaniu tekstów i rozmów z ludźmi. Głównym celem grupy ds. ChatGPT jest...

Czekając na ustawę o sygnalistach

Czekając na ustawę o sygnalistach

W grudniu mija rok, od kiedy Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać zaimplementowana przez państwa członkowskie. Polska wciąż jest w grupie krajów, które nie wprowadziły odpowiednich przepisów chroniących...

Nowe obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie compliance po reformie KSH

Nowe obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie compliance po reformie KSH

Kto odpowiada za Compliance w spółce, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego? Wszyscy. A Rada Nadzorcza w szczególności. Oczywiście każdy interesariusz – od najwyższego kierownictwa do szeregowego pracownika, a nawet współpracownika – odpowiada za bycie...

AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

AML6 lub 6AMLD (Szósta Dyrektywa w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) stanowi kolejny krok w europejskich przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. AML6 to Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/1673. Norma ta rozwija to, co zostało już...

Czym jest procedura KYC?

Czym jest procedura KYC?

KYC to akronim od Know Your Customer – wymogu przeprowadzania kontroli tożsamości i zachowania należytej staranności wobec klienta. Chociaż przepisy KYC różnią się w zależności od kraju, ogólna zasada obejmuje gromadzenie wystarczającej ilości informacji, aby...