VII Ogólnopolska Konferencja Compliance – Materiały – Zapis

Najnowsze artykuły z kategorii Prawo / Biuro zarządu

AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

AML6 lub 6AMLD (Szósta Dyrektywa w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) stanowi kolejny krok w europejskich przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. AML6 to Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/1673. Norma ta rozwija to, co zostało już...

Czym jest procedura KYC?

Czym jest procedura KYC?

KYC to akronim od Know Your Customer – wymogu przeprowadzania kontroli tożsamości i zachowania należytej staranności wobec klienta. Chociaż przepisy KYC różnią się w zależności od kraju, ogólna zasada obejmuje gromadzenie wystarczającej ilości informacji, aby...

Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego w rejestrze CRBR?

Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego w rejestrze CRBR?

Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio, lub pośrednio kontrolę nad spółką. Dane podmiotów obowiązanych znajdują się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego i czy każdy...

Rozszerzona lista PEP-ów

Rozszerzona lista PEP-ów

​Dnia 31 października 2021 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Postawą wprowadzenia...

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Kary finansowe sięgają nawet 1.000.000 zł za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących beneficjenta rzeczywistego i rejestru beneficjentów rzeczywistych. Nowe obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach i rejestrem mogą być kłopotliwe, szczególnie na początku....

CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – ważne zmiany!

CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – ważne zmiany!

​Wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej tzw. Ustawy AML na beneficjentów rzeczywistych spadają nowe obowiązki, a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) rozszerzy się o nowe podmioty. Zmiany są o tyle ważne, że przeoczenie nałożonych obowiązków...

NFT – chwilowy trend czy technologia przyszłości?

NFT – chwilowy trend czy technologia przyszłości?

Tokeny w cyberprzestrzeni – co do nas idzie? Czy pamiętacie rok 2012, kiedy rozpoczęły się prace nad stworzeniem pierwszych tokenów NFT? A może bardziej zapadł Wam w pamięć rok 2014, kiedy podczas nowojorskiej konferencji Seven on Seven, autorzy Kevin McCoy i...

Kim jest AML Officer?

Kim jest AML Officer?

Dla nadzorowania wewnętrznych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnienie zgodności z innymi ważnymi przepisami, w każdej instytucji obowiązanej powinien być powołany AML Officer – osoba odpowiedzialna za pilnowanie przestrzegania zgodności z zasadami...

Rekomendacja Z KNF – interpretacje i najważniejsze informacje

Rekomendacja Z KNF – interpretacje i najważniejsze informacje

Rekomendacja Z – klauzule, które budzą wątpliwości Rekomendacja Z dotyczy zarządzania bankiem i ładu kompetencyjnego w banku.Głównie skupimy się na zagadnieniach, które budzą wątpliwości. A także tych dotyczących funkcji compliance w Rekomendacji Z. Dowiesz się...

Zmiany w ustawie AML

Zmiany w ustawie AML

30 kwietnia 2021 r. została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML). Nowelizacja wprowadza szereg zmian, które mają sprostać wymogom nałożonym przez tzw. V dyrektywę AML, w celu...