Umowa B2B - jak ją dobrze przygotować?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Sprzedaż, Zakupy

Umowa B2B - jak ją dobrze przygotować?

mec. Łukasz Pietruk, 13/02/2021

Umowa B2B staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem na rynku pracy. Może przynieść zarówno wiele korzyści, jak i strat. Wszystko zależy do profilu działalności i samego zapisu umowy B2B. Co powinno znaleźć się w umowie B2B i czym ona dokładnie jest?

Czym jest umowa B2B?

Umowa B2B to inaczej w wolnym tłumaczeniu umowa biznes dla biznesu. Czyli zawarcie współpracy między dwoma lub więcej przedsiębiorcami. Żeby zaistniało pojęcie umowy B2B, obie strony muszą prowadzić działalność gospodarczą, a rodzaj wykonywanej pracy nie może nieść przesłanek o nawiązaniu stosunku pracy, o którym mowa w przypadku umowy o pracę zawieranej pomiędzy podmiotem z działalnością gospodarczą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W kwestii umowy B2B ważny jest również fakt, że jest ona określana mianem współpracy między firmami, zatem nie ma mowy o fakcie wykonywania czynności pod kierownictwem podmiotu, z jakim zawierana jest umowa. Ponadto umowa między przedsiębiorcami nie może narzucać czasu wykonywanej pracy, ani miejsca wykonywania pracy.

Jakich błędów unikać podczas przygotowywania umowy B2B?

Pierwszą rzeczą na którą należy zwrócić uwagę konstruując umowę o współpracy jest fakt, że nie może ona nosić znamion umowy o pracę. Czyli zawierać elementów charakterystycznych wynikających ze stosunku pracy podejmowanych w oparciu o zapisy umowy o pracę. Druga kwestia, konstruując umowę B2B należy mieć na względzie, że nie podlega ona pod regulację prawną wynikającą z kodeksu pracy, a kodeksu cywilnego. Jest to ważny aspekt dla wszelkich roszczeń, czy ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy stronami umowy.

Następna rzecz to taka, że w umowie B2B nie powinny znajdować się klauzule mówiące o bezpośredniej kontroli jednej strony nad drugą, ponieważ zapis ten wykazuje cechy umowy o pracę, gdzie jedna strona podlega kontroli pracodawcy. W przypadku umowy o współpracę nie zachodzi taka zażyłość. Następny element, który należy mieć na względzie to fakt, że w przypadku podpisania umowy B2B nie zachodzi przywilej posiadania płatnego urlopu, zwolnień lekarskich, czy dni wolnych na żądanie. Ponadto trzeba uwzględnić również sposób i przebieg rozwiązania umowy o współpracę.

Bardzo często pomijaną lub nadinterpretowaną częścią umowy o współpracy jest klauzula o zakazie konkurencji. Domyślnie zakaz powinien obejmować prowadzenie takich samych działań, jakie wykonuje firma, z którą podpisana zostanie umowa. W praktyce albo brakuje takich informacji, albo są mocno nadinterpretowane. Czyli wyolbrzymione do szerokiego pola działalności drugiej strony. Konstruując umowę B2B, należy pamiętać o tym fakcie i nie pomijać tej klauzuli, ani też nie pozostawiać możliwości szerokiej interpretacji zapisu. Wszystko powinno zostać klarownie określone.

Na jakie elementy należy zwracać uwagę konstruując umowę B2B?

Oprócz wspomnianych już elementów możemy wymienić jeszcze:

  • klauzule zabezpieczające w umowach,
  • klauzule w umowach,
  • wykonanie umowy i odpowiedzialność,
  • terminy płatności i przeciwdziałanie nadmiernemu opóźnianiu się w płatnościach,
  • zakończenie współpracy.

Wspomnieliśmy wyżej, że mowa o umowie B2B jest wtedy, kiedy nie występują znamiona umowy o pracę. Zatem za działalność gospodarczą nie będą uznane działania i czynności jeśli:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywanie czynności oraz ich rezultat (z wyłączeniem odpowiedzialności za czyny niedozwolone) ponosi zlecający,
  • czynności są wykonywane w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego i pod kierownictwem,
  • zleceniobiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wszystkie wymieniony elementy są znaczące i nie należy pomijać żadnego z przedstawionych w tekście elementów. Oczywiście umowę B2B należy przygotować zgodnie z profilem firmy i przedmiotem współpracy.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU