Umiejętności przywódcze - co cechuje dobrego lidera?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Kompetencje menadżerskie

Umiejętności przywódcze - co cechuje dobrego lidera?

Małgorzata Głębocka – Szurko, 29/01/2021

Umiejętności przywódcze to pożądane cechy na wielu stanowiskach kierowniczych, ale również dla pretendentów na stanowiska wyższe. Czy umiejętności przywódcze ma każdy? Czy można się ich nauczyć? A w końcu kim dokładnie jest i co cechuje dobrego przywódcę?

Umiejętności przywódcze – co to oznacza?

Sformułowanie bardzo dobrze znane, jednak czym są umiejętności przywódcze i jak wygląda sylwetka przywódcy?

Dobry przywódca to osoba, która świetnie radzi sobie w sytuacjach stresowych potrafi rozwiązywać konflikty i nie ma żadnych blokad w kontaktach z innymi ludźmi. To również persona, która porażkę potrafi przekuć w narzędzie do osiągnięcia sukcesu, cechuje się zmotywowaniem i zorientowaniem na cele, które potrafi przyłożyć na zespół, jakim zarządza. Dobry przywódca to również mentor i osoba, która nastawiona jest na pomoc. To oczywiście ogólny zarys sylwetki przywódcy i tego, jaką osobą powinien być.

Natomiast przechodząc do samych umiejętności przywódczych, to istnieją na ten temat dwa rozbieżne przekonania. Część menadżerów twierdzi, że umiejętności przywódczych można się nauczyć. Druga zaś cześć, że są to wrodzone cechy charakteru. Moim zdaniem jest to mniej więcej wypośrodkowane, ponieważ rzeczywiście niektórych rzeczy można się nauczyć poprzez naukę i doskonalenie, czyli udział w szkoleniach i samorozwój. Jednak rzeczy, które wynikają bezpośrednio z charakteru danej osoby, może być bardzo ciężko zmienić. Oczywiście jeśli taka zmiana byłaby konieczna. A ty jak uważasz, przywództwo to wrodzony talent czy umiejętność, której można się nauczyć?

3 umiejętności, które cechują dobrego lidera

Cech moglibyśmy wymienić znacznie więcej, jednak dzisiaj przybliżamy te najbardziej pożądane, a nawet dość oczywiste w rozumieniu zarządzania innymi ludźmi.

Komunikacja

Komunikacja to podstawa w każdym aspekcie. Umiejętność dawania jasnych komunikatów, czy przeprowadzania rozmów z pracownikami to aspekty, które mają wpływ na efektywność i realizację celów w zespole. Ponadto nienaganna komunikacja musi występować również na płaszczyźnie przyjemnej typu, kontakt telefoniczny, redakcja e-maila, czy Kontakt bezpośredni. Komunikacja zaliczana do kluczowych umiejętności przywódczych nie znajduje się tutaj bez powodu. To właśnie od niej zależy przepływ informacji między liderem, pracownikami a innymi działami w firmie. Używa się je również jako narzędzia do rozwiązywania konfliktów. Właśnie dlatego przywódca musi się cechować umiejętnością słuchania, odporności na stres i przede wszystkim umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Motywacja

Motywacja pracowników to również bardzo ważny element obejmujący strategię zarządzania zespołem. Umiejętność motywacji polega na zrozumieniu swojego zespołu, indywidualnym podejściu do każdego pracownika i zrozumienia tego, co motywuje go do działania i co sprawia, że jego praca będzie efektywniejsza. Motywacja to również inspiracja swojego zespołu do samorozwoju i rozwoju na płaszczyźnie biznesowej. Jeśli zespół nie będzie zmotywowany, to najzwyczajniej nie będzie odnosił sukcesów, ani realizował stawianych mu celów.

Delegowanie

Delegowanie zadań to częsty problem wśród przywódców młodych stażem. Boją się oni, iż delegowanie zadań oznacza, że nie są w stanie sobie z czymś poradzić. A jak dobrze wiemy działa to zupełnie odwrotnie, ponieważ umiejętność delegowania zadań to cecha dobrego lidera. Dzięki delegowaniu zadań każdy może wykonywać obowiązki, które identyfikują się z posiadanymi umiejętnościami. Zadaniem lidera oprócz delegowania jest tutaj również znajomość pracownika oraz jego mocnych i słabych stron.

Umiejętności przywódcze to decydujący aspekt podczas rekrutacji na stanowiska kierownicze i wakaty związane z zarządzaniem. Należy brać pod uwagę fakt, że lider w firmie ma za zadanie tak prowadzić swój zespół, aby zwiększać zyski w firmie, nie tracąc przy tym efektywności. Czy tego chcemy, czy też nie definicja przywództwa powiązana jest z generowaniem zysków i osiąganiem najlepszych rezultatów.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU