Czym jest technika ustalania celów SMART?

Technika ustalania celów SMART pomaga w realizacji i osiąganiu celów biznesowych. jest świetnym narzędziem, jeśli zostanie dobrze wprowadzona, a jej założenia są jasne dla menedżerów i osób zarządzających wyższego szczebla. Jeśli bierzesz pod uwagę szkolenia z zarządzania, to powinieneś poznać tę metodę.

Pomaga w zarządzaniu i realizacji celów – poznaj SMART

Co kryje się pod akronimem S.M.A.R.T.? Rozszyfrujemy każdy wyznaczania celów. Każda litera jest odpowiednikiem angielskiego słowa. Gdyby przetłumaczyć S.M.A.R.T na polski wyglądałoby to tak: S.M.O.I.O. Smart brzmi lepiej, prawda? Z tą metodą mogłeś się już spotkać, bo szkolenia z zarządzania często poruszają jej aspekty. Jeśli jednak nie miałeś okazji, to dzisiaj przedstawiamy Ci podstawy metody SMART.

Specific- (specyficzny)

Czyli cel, jaki chcemy osiągnąć musi być jasno sprecyzowany. A także musimy zdefiniować, co chcemy osiągnąć. Na czym polega specyficzność precyzowania celu? W bardzo istotnym szczególe; sprecyzowanie celu nie oznacza określenia etapów jego realizacji, a to, co chcemy osiągnąć. Realizując ten cel. Jeśli jesteś w stanie wyobrazić sobie cel i zmierzyć postępy w drodze do tego celu, to oznacza, że jego specyfika została dobrze określona.

Measurable – (mierzalny)

Każdy sprecyzowany cel musi być mierzalny. Dzięki temu mamy kontrolę nad poszczególnymi etapami jego realizacji i możemy monitorować postępy.

Achievable- (osiągalny)

Czyli taki, który jesteśmy w stanie osiągnąć z pomocą dostępnych nam zasobów. Doświadczenie, wiedza, umiejętności. A nawet rozwój poszczególnych kompetencji, który można uzyskać poprzez  szkolenia z zarządzania. Zależnie od rodzaju wyznaczonego celu, do jego osiągnięcia będą potrzebne inne zasoby. Wśród zasobów między innymi możemy wskazać na; pieniądze, czas, materiały, ludzi, umiejętności, wiedzę, motywację, czy samoocenę. Jeśli jesteś menedżerem to bardzo Istotne jest dopasowanie realizowanego celu do możliwości pracownika. Powinieneś rozumieć przez to, że cel musi być ambitny, a jednocześnie nie może być nadambitny dla danej jednostki.

Relevant – (istotny)

Realizowany cel zawsze powinien stanowić krok do przodu. Ważne jest również to, aby osoby wyznaczone do realizacji celu mogły się z nim utożsamić. Dzięki ustaleniu priorytetów, a także określenia umiejętności i wiedzy. Jeśli cel realizowany jest zespołowo, to każda z osób musi mieć poczucie, że jej wkład w jego realizację jest ważny.

Time-bound – (określony w czasie)

Dobrze określony cel według metody S.M.A.R.T ma również określony dokładny termin realizacji i wykonywania poszczególnych kroków. Należy również pamiętać, że im dłuższy czas ustanowiony na realizację danego celu, tym może być mniejsza motywacja do jego realizacji.

Czy metoda S.M.A.R.T jest dobra dla wszystkich?

Teoretycznie tak, jednak nie sprawdzi się ona w miejscu, gdzie panuje autorytatywny system menedżerski. Metoda zakłada, że menedżerowie w równym stopniu angażują się w realizację celów, co pracownicy. System zarządzania autorytatywny wyklucza zatem ten aspekt. Jeśli nie jesteś przekonany, czy metoda sprawdzi się w Twojej firmie, polecamy Ci przejrzeć szkolenia z zarządzania i sprawdzić ich program. W większości szkoleń jest wykorzystywana i omawiana, dzięki czemu będziesz mógł ocenić, czy jest to metoda odpowiednia dla struktury Twojej firmy.

Szkolenia z zarządzania projektami – dlaczego są ważne i czym jest zarządzanie?

Szkolenia z zarządzania projektami są podstawą do umiejętnego zarządzania biznesem i ludźmi. Umiejętność zarządzania na etapie projektu, definiuje również umiejętne zarządzanie podległym zespołem, wyznaczanie i realizację celów, a tak pomaga w zarządzaniu funkcjonowaniem firmy. Czym z definicji jest zarządzanie i dlaczego udział w szkoleniach z zarządzania projektami jest ważnym elementem zdobywania umiejętności w karierze zawodowej?

Zarządzanie projektami – czym jest?

Samo zarządzanie funkcjonuje w biznesie już od lat i odnosi się praktycznie do każdego aspektu na poziomie funkcjonowania firmy, realizacje projektów, czy pracowników i kadry zarządzającej. Zarządzanie to podstawowy element, który wpływa nie tylko na funkcjonowanie organizacji, ale również wizerunek zewnętrzny.

Zarządzanie projektami można określić, jako grupę wykonywanych czynności, których założeniem jest osiągnięcie zaplanowanych celów. Prościej mówiąc, oznacza to, że każda praca, czy zestawy wykonywanych czynności prowadzą do realizacji celu. Czy warto zatem brać udział w szkoleniach z zarządzania projektami? Chociaż w dużej mierze szkolenia dotyczą samych projektów, to taka wiedza Przyda się również w przypadku wyznaczania i realizacji celów zespołowych, a także do zarządzania zasobami ludzkimi kropka wiedza zdobyta na szkolenia umożliwi sprawne zarządzanie efektywną realizację celów, a także umiejętne planowanie ich delegowanie poszczególnych etapów projektor.

Jakie są etapy zarządzania projektem?

Zarządzanie projektem dzieli się na poszczególne etapy, aby osiągnąć maksymalną efektywność. Podział zaczynamy od zdefiniowania zakresu projektu i tego, co dokładnie trzeba wykonać, aby zrealizować cel. Jeśli zadanie będzie przekazane zespołowi, to także podczas definiowania należy rozdzielić poszczególne zadania pracownikom. Jeśli już zdefiniowaliśmy podstawy, to kolejny etap dotyczy planowania harmonogramów prac, narzędzi do ich wykonania, a także określenia terminu poszczególnych etapów, a także terminu dla końca projektu.

Etap poboczny w zarządzaniu projektami to ich kontrola. Nie tyle samych projektów, co etapów ich realizacji. Trzeba kontrolować jakość wykonania poszczególnych etapów, terminów, a także kontrola budżetu. Z tego też powodu dobrą praktyką jest wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektami i opiekę nad zespołem.

Dla kogo szkolenie z zarządzania projektami?

Zanim przejdziemy dla kogo jest takie szkolenie, to zacznijmy od tego, jakie korzyści wynikają z udziału w szkoleniach z zarządzania.

 1. Samodzielność w prowadzeniu projektów.
 2. Poprawa umiejętnej kontroli nad realizowanych zadań projektowych.
 3. Krótszy czas i zmniejszenie kosztów realizowanych projektów.
 4. Znajomość narzędzi zarządzania projektami.
 5. Nowe umiejętności i wiedza nt. procesu zarządzania projektami dostosowana do poziomu zdobytych już umiejętności.
 6. Poprawione umiejętności planowania projektów i pracy własnej.
 7. Znajomość narzędzi planowania i kontrolowania projektu.
 8. Umiejętność organizacji pracy nad wieloma projektami.

Szkolenia z zarządzania projektami kierowane są praktycznie do każdego przedsiębiorcy, niezależnie od prowadzonej działalności i specyfiki branży. Każdy, kto myśli o doskonaleniu swojej firmy i rozwijaniu jej powinien wziąć udział w takich szkoleniach. Ponadto to również punkt na ścieżce kariery pracownika i kandydata na stanowisko menedżera projektów, czy kierownika zespołu. Jeśli w przedsiębiorstwie jest zatrudniona osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu projektami, tym lepiej. Dzięki udziale w szkoleniu z zarządzania będzie mogła zoptymalizować obecne procesy w firmie, a także przyspieszyć realizację poszczególnych projektów nie tracąc przy tym jakości i efektywności działań.

Jak stosować zasadę Pareto?

Istotę działania i założeń zasady Pareto omawialiśmy już wcześniej. Dzisiaj podpowiemy Ci jak stosować zasadę 80/20, aby jej użycie przynosiło zamierzone rezultaty. Zatem, jeśli chcesz pracować mniej i zarabiać więcej, to zapraszamy Cię do przeczytania dzisiejszego artykułu.

Jak korzystać z zasady Pareto?

Zasada Pareto ma uniwersalne zastosowanie w różnych aspektach naszego życia. Zarówno tych biznesowych, jak i prywatnych. Należy jednak pamiętać, że nie jest to ścisła reguła, którą zastosujemy w każdej sytuacji i w dosłownym znaczeniu. Należy zauważyć również, że w zasadzie Pareto proporcje nie muszą być zawsze takie same. Czyli, innymi słowy, mogą wynosić 90/10, czy 75/25.

Zastosowanie zasady 80/20 zawsze powinniśmy dostosować w optymalnym znaczeniu do zakładanych rezultatów, a także specyfiki danego działania.

Jak stosować zasadę Pareto w odniesieniu do biznesu?

Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić jest wyznaczenie sobie kryteriów, w których zastosujesz zasadę 80/20. Czyli pisząc prościej, wyznacz sobie lub zespołowi główne cele, jakie chcesz osiągnąć w określonym czasie. Kolejnym krokiem jest podzielenie głównych celów na mniejsze, które łatwiej jest zrealizować i mierzyć ich efektywność. Następny krok wymaga od Ciebie zaangażowania. Powinieneś poddać analizie poszczególne procesy zachodzące w twojej firmie. Zasada Pareto zakłada wyszukanie powtarzalnych czynności z danego obszaru. Ważny tutaj jest fakt, iż czynności te muszą być powtarzalne i muszą generować zyski.

 • Główny cel.
 • Mniejsze i mierzalne cele.
 • Analiza procesów.
 • Eliminacja czynności zbędnych, które nie przynoszą rezultatów.

Dzięki takiej analizie jesteś w stanie określić, które działania przynoszą najlepsze rezultaty w najkrótszym czasie. Mogą to być różne obszary w firmie. Przykładowo sprzedaż bezpośrednia, gdzie zbadasz konkretny przypadek, czas rozmowy, a także uzyskany efekt. Czyli, czy doszło do zamknięcia sprzedaży i jaki styl rozmowy był najbardziej efektywny. Taką samą metodę możesz zastosować do badania jakości obsługi w swojej firmie. W odniesieniu do redagowanie dokumentów, wysyłki produktów – jeśli prowadzisz sprzedaż rzeczy fizycznych, czy bezpośredniej komunikacji z klientem.

Każde z powyższych działań sprowadza się do eliminacji zbędnych czynności, które generują nadmierną ilość czasu bez przynoszenia konkretnych efektów.

Zasada Pareto w życiu osobistym

Jak już wspominaliśmy powyżej, zasadę Pareto z powodzeniem można również stosować w życiu prywatnym. Zastosowanie jej ma na celu efektywną organizację czasu i w szczególności możliwość łączenia życia prywatnego z obowiązkami zawodowymi.

Dzięki zasadzie Pareta możesz wyznaczać swoje cele i realizować je, eliminując niepotrzebne i czasochłonne wykonywanie czynności. Zasada 80/20 sprawdzi się również w samorozwoju i doskonaleniu swoich umiejętności, a także poszerzeniu swoich kompetencji.