Dzień doceniania pracownika

Dzień Doceniania Pracownika, który przypada w pierwszy piątek marca, ma na celu pokazanie pracownikom jak bardzo organizacja ich potrzebuje oraz jak bardzo ich ceni za to, że ją współtworzą.

Pracownik doceniony?

Ten festiwal o ładnej angielskiej nazwie (Employee Appreciation Day) powstał na początku lat 90-tych. Jej założycielem jest Bob Nelson, amerykański mówca motywacyjny i autor bestsellerowej książki „1001 sposobów nagradzania pracowników”. Pomysłodawca tego święta, opierając się na szeroko zakrojonych badaniach organizacji, pokazuje siłę doceniania pracowników.

Coraz mniejsza satysfakcja z pracy i wynikająca z niej duża rotacja pracowników stają się ogromnym wyzwaniem dla firm i wszystkich menedżerów. Liczne badania wykazały, że w budowaniu lojalności pracowników najważniejsi są bezpośredni przełożeni, a satysfakcja z wykonywanych obowiązków wpływa na zespół. Po pierwsze, niezwykle ważne jest ustalenie, czego chce firma i jej menedżerowie, aby skutecznie wytworzyć kulturę wdzięczności oraz zrozumieć jej potrzeby i wynikające z nich korzyści.

Jak zapobiegać nadmiernej rotacji?

Coraz więcej pracodawców rozumie, że jednym z aspektów doceniania pracowników jest regularne poznawanie sposobu, w jaki pracownicy postrzegają środowisko pracy w danej organizacji. Wielu prowadzi tzw. badania zaangażowania firm, badające, w jakim stopniu same miejsca pracy tworzą rzekomo angażujące środowiska pracy dla pracowników.

Zaangażowane środowisko rozumiane jest jako suma specyficznych dla firmy uwarunkowań występujących u danego pracodawcy, istotnie wpływających na jakość życia pracowników, a tym samym ich motywację do pracy u tego pracodawcy oraz brak chęci odejścia. Tego typu badania badają, jak pracownik postrzega swoich przełożonych, współpracowników i kierownictwo, ale między innymi badają również, czy pracownicy są zadowoleni z równowagi między pracą a życiem osobistym, a przede wszystkim, czy wszystkie świadczenia (płacowe i pozapłacowe) ku zadowoleniu pracowników.

Pracownik zaangażowany

Regularne przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników może znacznie poprawić wskaźniki wydajności biznesowej pracodawcy. Na podstawie ustaleń firmy przeprowadzające takie „audyty” będą wydobywać spostrzeżenia i współpracować z pracodawcami w celu opracowania planów naprawczych dla najgorzej ocenianych aspektów pracy. Badania pokazują, że wskaźniki retencji mogą spaść o około 10-15% rocznie po wdrożeniu działań zwiększających satysfakcję pracowników, co przekłada się na realne koszty, a w rezultacie na znaczne oszczędności.

Kudos – tego się trzeba nauczyć

Kudos to słowo pochodzące z języka greckiego, które oznacza pochwałę, uznanie lub chwałę. W dzisiejszym języku angielskim słowo “kudos” jest często stosowane jako wyraz uznania, gratulacji lub podziękowania, które jest przekazywane komuś za osiągnięcie sukcesu, wykonywanie dobrej pracy lub dokonanie czegoś wspaniałego.

Kudos są często wykorzystywane w kontekście pracy i biznesu, aby docenić osiągnięcia pracowników lub zespołów, które przyczyniają się do sukcesu organizacji. Pracownik może przekazywać kudosy na różne sposoby, takie jak wewnętrzne e-maile, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, wypowiedzi na spotkaniach lub prywatne podziękowania od menadżerów lub współpracowników.

Kudos są ważne, ponieważ pomagają wzmocnić morale pracowników, motywować ich do dalszej pracy, podkreślać ich wartość dla organizacji oraz zwiększać zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wysyłając kudos, można także ulepszyć kulturę pracy w organizacji, w której pracownicy czują się docenieni i motywowani do dalszego rozwoju.

Jak najlepiej docenić pracowników, którzy są „tu i teraz”?

Wszyscy wiemy, że jedną z „najlepszych” marchewek na zwiększenie produktywności pracowników jest podniesienie ich pensji – to standardowy sposób doceniania tych, którzy pracują najlepiej i najdłużej, ale okazuje się – to nie tylko pensje.

Istnieje wiele sposobów – pozapłacowych – aby pokazać pracownikom, że są „solą ziemi”. Liczne badania potwierdzają, że same warunki pracy poprawiają „jakość życia” pracowników. Na przykład praca zdalna może być ulubioną opcją pracownika, która często pozwala pracownikom być „sternikiem, marynarzem i statkiem” i – w zamian – płacić znacznie więcej niż w przypadku stałej pracy. Innymi sposobami na docenienie pracowników są oczywiście dobrze znane benefity, takie jak karty sportowe, karty obiadowe, bony zakupowe, „Darmowe piątki”, kursy językowe oraz liczne inicjatywy integracyjne, takie jak wyjazdy integracyjne, bezpłatne obiady czy masaże w godzinach pracy.

Szkoleniami docenisz pracownika i siebie

Szkolenia są doskonałym sposobem na docenienie pracowników, ponieważ umożliwiają im rozwijanie swoich umiejętności, zdobywanie nowych kompetencji oraz poszerzanie swojej wiedzy. Oferowanie szkoleń pracownikom pokazuje, że firma inwestuje w ich rozwój i chce, aby byli bardziej kompetentni w swojej pracy.

Szkolenia mogą również pomóc pracownikom awansować w swojej karierze, co z kolei może zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w pracę. Ponadto, szkolenia pozwalają pracownikom poznać nowe trendy i rozwiązania w swojej branży, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy i jakości wykonywanych zadań.

Warto także pamiętać, że szkolenia nie muszą być kosztowne i czasochłonne. Mogą to być krótkie szkolenia online, wewnętrzne warsztaty prowadzone przez specjalistów z firmy lub zewnętrznych ekspertów, czy też uczestnictwo w konferencjach branżowych.

Podsumowując, oferowanie szkoleń pracownikom to świetny sposób na docenienie ich pracy, rozwijanie ich umiejętności i motywowanie do dalszej pracy.

Szkolenia on-line – wzrost kompetencji i umiejętności pracownika w czasie COVID-19

Pandemiczna sytuacja zmusiła wiele firm do zmiany form pracy, a także możliwości dbania o rozwój pracowników. Część firm przeszła na tryb pracy home office, część na tryb hybrydowy, a część niestety pożegnała połowę swoich pracowników. Czas ciężki dla firm i osób w nich zatrudnionych. Jednak czy w całej tej sytuacji warto doszukiwać się pozytywnych aspektów? Czy szkolenia on-line będą w pozytywnej grupie doświadczeń?

Szkolenia on-line, czy to szansa na rozwój umiejętności w czasie pandemii?

Dla większości tryb pracy zdalnej stanowił wyzwanie. Nowość, której trzeba się nauczyć. System, w którym trzeba się odnaleźć i nauczyć się organizacji pracy. Nie była to norma i trzeba było znaleźć złoty środek, aby oddzielić home office od życia prywatnego. Jedni z tym zadaniem poradzili sobie wręcz wzorowo, a inni musieli nauczyć się obcować z nowym systemem pracy i wyzwaniami, jakie czekały ich w pracy zdalnej.

W każdym aspekcie naszego życia należy brać nauki i dostrzegać pozytywne aspekty nawet najbardziej patowych sytuacji. To trochę tak, jakby porażkę przekuć w motywację do osiągnięcia sukcesu. Zatem jak najbardziej możemy doszukiwać się pozytywnych aspektów przymusowej pracy zdalnej przez COVID-19.

Wszystko przeniosło się do świata wirtualnego i chociaż szkolenia on-line, to nie nowość, która powstała na potrzeby pandemii, to właśnie podczas jej trwania ich znaczenie w codziennym życiu bardzo wzrosło. Szkolenia on-line można obecnie znaleźć praktycznie z każdej dziedziny i w różnej formie. Mogą być prowadzone w formie webinarów na żywo, materiałów do odtwarzania, czy w formie e-learningowej z wykorzystaniem e-maili i platform przeznaczonych do szkoleń on-line.

Tematyka szkoleń on-line, czyli czego potrzeba najbardziej?

Nowy system pracy sprawił, że duża część pracowników, która przeszła w tryb pracy zdalnej zdefiniowała potrzeby samorozwoju, ale również kompetencji, które zoptymalizują ich pracę zdalną w czasie pandemii. Przede wszystkim szkolenia on-line możemy w tej kwestii podzielić w zasadzie na dwie kategorie; szkolenia techniczne i szkolenia rozwojowe.

Szkolenia techniczne to wszystkie te, które skupiają w sobie naukę obsługi programów np. do zarządzania projektami, prowadzenia wideokonferencji, czy planowania zadań. Natomiast szkolenia rozwojowe to wszystkie grupy szkoleń począwszy od umiejętności niezbędnych na zajmowanym przez pracownika stanowisku, po tematyki rozwoju osobistego i coachingu. Warto również zauważyć, że szkolenia on-line i udział w nich nie dotyczą tylko pracowników, ale także osób z wyższego szczebla; kierowników, menadżerów, a nawet dyrektorów. Wśród tematów wybieranych szkoleń znajdują się takie pozycje jak; zarządzanie zespołem w pracy zdalnej, delegowanie zadań zespołom rozproszonym, czy organizowanie konferencji i cyklicznych spotkań grupowych w formie on-line.

Ponadto można zauważyć, że wszystkie szkolenia w formie zdalnej zyskały na popularności i są obecnie bardzo skuteczną metodą na podwyższanie umiejętności i kompetencji pracowników. W tej kwestii ważne jest również to, aby szkolenia dobrać indywidualnie, uwzględniając luki kompetencyjne i obszary wiedzy wymagające udoskonalenia.

Nie tylko szkolenia on-line stały się ważne dla pracowników i liderów

Trudna zmiana i nowa sytuacja, do której trzeba się przyzwyczaić, niejednokrotnie wywołuje lęk u pracowników i menedżerów. Nie możemy zapominać, że praca zdalna to również nowe umiejętności i wyzwania, gdzie część osób zwyczajnie boi się, że nie podoła takiemu systemowi. Z punktu widzenia psychologicznego taki stan rzeczy może wpływać nie tylko na efektywność pracy, ale również chroniczne zmęczenie, obniżone samopoczucie, złość, czy rozdrażnienie. Właśnie ze względu na całą otoczkę pandemii oprócz szkoleń z umiejętności popularne stały się szkolenia, warsztaty i sesje z psychologami on-line, na których porusza się zazwyczaj aspekty związane z emocjami, stresem, asertywnością i trenuje się umiejętności zarządzania stresem, a także ćwiczy sposoby na radzenie sobie z nim.