Manager w czasach hybrydy – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Praca wczasach COVID-19 opiera się głównie na pracy zdalnej lub systemie hybrydowym. Hybryda to rozwiązanie, które stosuje bardzo wiele firm. Będąc menadżerem, zapewne bardziej przypominasz Hydrę z trzema głowami, tylko tutaj taką pozytywną, która musi mieć oczy dookoła głowy i dopinać wszystko na ostatni guzik mimo powstających trudności i nowej sytuacji. Jesteś przeciążony, dajesz z siebie 120%, a Twoje zmęczenie narasta do niebezpiecznego poziomu. Jak to zmienić i odnaleźć się w nowej sytuacji?

Manager – na co musi być gotowy w nowej rzeczywistości?

Niestety to nie Matrix i zażycie magicznej pigułki nie pomoże. To nowa sytuacja, w której trzeba umieć się odnaleźć. To trwa już rok, ale nie wszyscy byli gotowi na takie drastyczne zmiany. Na co musisz zwracać uwagę, będąc menedżerem w organizacji z systemem pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej?

Więcej stresu niż roztoczy

Mnóstwo stresu, namnożonego bardziej niż roztoczy mieszkanie. Strach przed zachorowaniem lub nieświadomym zakażeniem bliskich, a przede wszystkim strach przed utratą pracy lub ograniczeniem przychodów. To najczęstsze elementy wymieniane jako czynniki stresogenne podczas sytuacji pandemicznej. Jest ona trudna dla każdego z nas, szczególnie że pierwsza fala koronawirusa dla wielu zakończyła się utratą pracy lub zmniejszeniem zarobku. Musisz być gotowy na to, że część Twojego zespołu może odczuwać spadek efektywności spowodowany zmianami trybu pracy, a także zmianą otoczenia, w jakim pracuje.

Nie zwalniaj, a redukuj koszty

Jest to ogromne wyzwanie dla każdego managera i dyrektora. We wrześniu 2020 roku stopa bezrobocia wyniosła 6,1%, pracę straciło ponad 120 000 osób. Nic dziwnego, że każdy obawia się o swoje zatrudnienie i przyszłość.

Można sobie z tym poradzić, jeśli dostrzeżesz najmniejsze możliwości, które umożliwią Ci redukcję kosztów, a nie zmuszą do zwalniania ludzi. Należy nauczyć się redukcji kosztów, w niektórych segmentach firmy. Co umożliwi utrzymanie pracowników i nie dopuści do masowych zwolnień. Szczególnie że utrata dobrego, cenionego i wykwalifikowanego pracownika w późniejszym czasie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jako manager musisz szukać rozwiązań tam, gdzie z pozoru ich nie ma.

Covidowe ułatwienie pracy?

Ciężko pisać o pozytywnych skutkach pandemii, jednak w tej całej sytuacji należałoby znaleźć, chociaż namiastkę elementu, który może dać pozytywne efekty w przyszłości. Zmiany, jakie nastąpiły to dobry moment na przyjrzenie się systemowi pracy, a także procesom planowania i realizacji projektów. W tym trudnym czasie i warunkach, w jakich trzeba pracować, można zastanowić się nad zmianami systemu pracy, a także nowej organizacji procedur. Przede wszystkim należy skupić się na rozwiązaniach, które zapewnią w firmie płynność finansową i jej funkcjonowanie.

Manager empatyczny

Nie zapominaj o empatii. Szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie dobre słowo, wsparcie i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom mają ogromne znaczenie. Teraz liczy się bycie bardziej ludzkim managerem który zrozumie, pomoże i wspólnie z pracownikiem znajdzie rozwiązanie danego problemu.

Manager wykończony? Czas na psychologię pozytywną!

W całej tej sytuacji, jak już wspominaliśmy, Twoja głowa od nadmiaru obowiązków przypomina Hydrę. Tylko w twojej sytuacji, Hydra nie jest czarną postacią, ani potworem, a przemęczonym managerem, który musi mieć wszystko pod kontrolą i radzić sobie w nowej sytuacji. Dlatego, jeśli chcesz wzmocnić swój kapitał menedżerski, pracować efektywnie i prowadzić zrównoważony tryb życia mimo obecnych, dość nienaturalnych warunków w pracy, powinieneś skorzystać ze szkolenia z doktorem Pawłem Fortuną.

e-Power Manager to szkolenie, które pokażę Ci jak wykorzystać pozytywną psychologię do kierowania zespołem w warunkach COVID. A także poznasz różne metody, które umożliwią zaangażowanie się i adaptacje funkcjonowania w warunkach kryzysowych.

  • identyfikowanie przyczyn ubytku energii i właściwe przeciwdziałanie,
  • check-lista profilaktyki spadku mocy w warunkach e-pracy,
  • wzrost uważności w kluczowych obszarach e-przywództwa,
  • eliminacja rutyny i zaostrzenie pasji przy e-pracy,
  • wzmocnienie przekonania o własnej skuteczności,
  • wzrost nadziei i optymizmu.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich managerów liderów, kierowników i kadry zarządzającej, pracujących w trybie hybrydowym lub zdalnym.

Szkolenia sprzedażowe czym są i dlaczego są ważne dla Twojego biznesu?

Sukces w sprzedaży nie bierze się znikąd. Jest on wypadkową wiedzy, doświadczenia i angażowania się w rozwój osobisty i biznesowy jednocześnie. Każdy etap, każdy filar wiedzy można zgłębiać samemu, uczyć się na błędach i podnosić z porażek. Jednak w sprzedaży raczej zależy nam na efekcie i zyskach niż bieganiu z zawiązanymi oczami i naprawianiu błędów, które mogą być dla nas stratą czasu, który moglibyśmy wykorzystać na kolejne efektywne działania. Właśnie dlatego warto czerpać wiedzę, doświadczenie i inspirację od najlepszych na szkoleniach sprzedażowych Ponadto tę samą zasadę można zastosować w przypadku zwiększenia kompetencji istniejącego już zespołu sprzedażowego.

Na co zwracać uwagę w szkoleniach sprzedażowych?

Najpierw należy określić braki w wiedzy lub potrzeby szkolenia dla nowego stanowiska. Dzięki temu będzie wiadomo na jakich aspektach należy skupić największą uwagę.
Szkolenia sprzedażowe zatem powinny być przede wszystkim dopasowane do profilu i potrzeb firmy, zespołu, czy danego pracownika. Należy również zastanowić się uprzednio nad typem szkolenia. Czy ma być ono zamknięte, czy otwarte. Różnica polega na dostosowaniu programu do konkretnej potrzeby. Szkolenia zamknięte z reguły opatrzone są dodatkową analizą potrzeb.

Każde odbyte szkolenia sprzedażowe powinny znaleźć odzwierciedlenie w codziennej pracy. To znaczy, że wiadomości zdobyte na takim szkoleniu powinny być regularnie wdrażane i praktykowane w firmie. Taka regularność gwarantuje, że zdobyte umiejętności przeradzają się w praktyczne nawyki. Co skutkuje wzmocnieniem kompetencji zespołu, a także wzrostem wyników sprzedażowych

Dlaczego szkolenia sprzedażowe są ważne?

Najważniejszą cechą odbywania szkoleń sprzedażowych jest fakt, że mają one realny wpływ na podniesienie jakości pracy, a także wartość firmy. Przekłada się to znacząco na utrzymanie profesjonalnego poziomu i jakości obsługi w firmie. Ponadto wzrastają także morale pracownika, czuje się on dowartościowany i chętniej wykonuje swoje obowiązki. Co również przekłada się na jego efektywność, zmniejszenie popełnianych błędów, czy poprawę osiąganych wyników.

Ponadto udział w szkoleniach sprzedażowych daje możliwość zdobycia umiejętności praktycznych, a także wykorzystania doświadczenia i nabytych już umiejętności w dalszym procesie rozwojowym.

Jak udział w szkoleniach sprzedażowych wpływa na jego uczestników?

Zaczynając od szczebla pracowniczego, to można stwierdzić, że szkolenia umożliwiają pracownikom zrozumienie strategii firmy, co wpływa na wzmożoną identyfikację relacji pracownik – firma. Wzrasta wtedy w pracowniku poczucie dowartościowania, co z kolei daje mu ogląd na rzeczywistą jakość pracy wykonywanej przez siebie. Ponadto szkolenia tworzą w pracowniku chęć poszerzania swojej wiedzy, a często stają się otwartą ścieżką do samorozwoju. Należy mieć na uwadze fakt, iż samorozwój pracownika, jako pojedynczej komórki w firmie również wpływa pozytywnie na działania pracownika na rzecz firmy.

Natomiast udział w szkoleniu sprzedażowym kadry menedżerskiej owocuje zwiększoną motywacją do działania, a także wzrostem umiejętności menedżerskich, co przekłada się na realne zwiększenie motywacji i wydajności pracowników w jego zespole. Ponadto tworzy poczucie spełnienia i utwierdza menedżera w słuszności jego działań. Szkolenia pomagają także menedżerom zrozumieć istotę problemu sprzedaży w ich zespole i eliminują ten problem, poprzez zastosowanie ćwiczeń i treningów sprzedażowych. Naturalnie powinny mieć one kontynuację później wewnątrz struktury firmy.