Muda, Mura i Muri – wielka trójka 3M w Lean Management

Jedną z koncepcji, która zakłada niwelowanie marnotrawstwa jest Lean Management. To wizja zarządzania, którą cechuje ciągłe dążenie do doskonałości biznesowej. Jednym z narzędzi Lean jest ustalenie kategorii marnotrawstwa i walka z nim. Służy do tego koncepcja 3xM, czyli Muda, Mura i Muri. Czym jest i jak ją stosować?

Lean Management i koncepcja marnotrawstwa

Doskonalenie przedsiębiorstwa to nieustanny i ciągły proces. Żeby doskonalenie miało zamierzony skutek, należy się również pochylić nad optymalizacją przepływu wartości w procesie produkcji i wyeliminowanie marnotrawstwa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu koncepcji 3xM, która umożliwia dokładne przeanalizowanie grup marnotrawstwa i eliminację go.

 • Muda – marnotrawstwo.
 • Mura – nieregularność.
 • Muri – nadmierne obciążenie.

Przyjrzyjmy się teraz założeniom i typom strat w koncepcji 3xM.

3xM w Lean Management, czyli Muda, Mura i Muri

Muda to marnotrawstwo. Czynności, które nie generują żadnych zysków i nie tworzą wartości dla klienta, a zabierają czas. W tym czasie można wytworzyć coś wartościowego. Innymi słowy, są to wszystkie działania, które wykonywane są bez żadnego określonego celu. Po prostu są zbędne i nie generują ani wartości dla klienta, ani zysków dla firmy. Wręcz przeciwnie generują straty. Koncepcja zakłada 7 podstawowych typów strat Muda, które możemy określić następująco:

 • Nadprodukcja – czyli ilość niedostosowana do obecnego zapotrzebowania.
 • Oczekiwanie – jeśli występuje brak materiałów, czy nawet tak prostych rzeczy jak narzędzia.
 • Niespełnione wymogi technologiczne dla danego procesu.
 • Nieużyteczne działania polegające na zbędnym przemieszczaniu np. przenoszeniu pracowników na linii produkcyjnej na inne działy.
 • Niepotrzebne wykonywanie dodatkowych czynności, które nie mają wpływu na wartość tworzenia produktu.
 • Nadwyżki w towarach, które nie mają odzwierciedlenia w procesach zakupowych.
 • Nadgorliwość – ulepszanie na siłę.

Z powyższych to najbardziej niebezpieczna pod względem strat jest nadprodukcja i należy mieć to na względzie przeprowadzając audyt Lean i planując strategię eliminowania marnotrawstwa.

Mura, czyli nieregularność i zmienność. To każda zmiana i nieregularność, jaka występuje w procesach produkcyjnych. Może to być np. wolniejsza praca jednego z pracowników, która ma wpływ na daną część procesu produkcyjnego, ale również być zależna od rodzaju produktu i etapów potrzebnych do jego produkcji.

Muri oznacza przeciążenie i jest to najbardziej niepożądany element w całym procesie produkcji. Przeciążenie odnosi się zarówno do maszyn, jak i do pracowników. Wpływa na efektywność procesów, a samo w sobie jest wynikiem złej organizacji pracy lub procesów technologicznych.

Wszystkie trzy koncepcje najczęściej występują jednocześnie i są ze sobą połączone, co oczywiście nie oznacza, że zawsze muszą występować razem. Najczęściej jednak wyeliminowanie jednej z nich umożliwia jednoczesną eliminację problemów powstałych w drugiej koncepcji. To, co należy zrobić to dążyć do eliminacji każdego z nich w sposób ciągły, co umożliwia doskonalenie procesów i standardów w firmie każdego dnia.

Chcesz lepiej poznać koncepcję Lean Management? W takim razie koniecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w tych szkoleniach:

Poprzez udział w szkoleniach Langas.pl dowiesz się między innymi, jak największe fabryki dbają o swoje procesy i z jakich narzędzi Lean najczęściej korzystają.

Czy na pewno wiesz, czym jest Lean Management?

Czym jest Lean Management? Czy jesteś pewny, że dobrze znasz to pojęcie i jego zasady? Spotykamy się z nim coraz częściej w różnych postaciach. Funkcjonuje w sektorach Lean Manufacturing, Office, Accounting, czy Healthcare. W różnych branżach i strukturach. Czym są narzędzia Lean? Sprawdź, czy dobrze rozumiesz pojęcie Lean Management. Dzisiaj wyjaśniamy.

Czym jest Lean Management?

Filozofia Lean polega na dostarczaniu klientom tego, czego oczekują. Jednak sztuka polega na tym, aby znaleźć jak najprostszą drogę do oferowania tych produktów, zachowując przy tym pełen szacunek do pracowników. Lean w dużym skrócie jest to strategia zarządzania firmą.

Czym jest Lean Management w rozłożeniu na poszczególne czynniki strategii?

Zarządzanie Lean w głównej mierze opiera się na trzech filarach, które dotyczą aspektów sprzedażowych, zarządzania i doskonalenia:

 • Tworzenie wartości dla klienta.
 • Rozwojowe i ciągłe doskonalenie procesów sprzedażowych.
 • Zarządzanie, którego motywem przewodnim jest szacunek do pracownika.

Czym jest Lean Management w praktyce?

To nieustanna ścieżka doskonalenia procesów w strukturze firmy. Doskonalenie usług i produktów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientom. Lean Management to wspieranie swoich pracowników, inwestycja w ich rozwój, a także pomoc na drodze do profesjonalizmu popartego doświadczeniem i dobrymi wzorcami płynącymi od kadry zarządzającej.

Skąd wzięło się szczupłe zarządzanie?

Wszystko zaczęło się od Jamesa Womacka i jego badań produktywności fabryk japońskich, europejskich i amerykańskich. Badania prowadził pod koniec lat osiemdziesiątych XX-go wieku i właśnie wtedy pojęcie Lean przybrało swoją formę szczupłej produkcji. Do dziś za wzór stawiana jest fabryka Toyoty, która najlepiej pokazuje czym jest Lean management.

Żeby Lean miało sens, to trzeba skupić się również na odpowiednich narzędziach, które zapoczątkowane zostały przez japońskich zarządzających. Kaizen, 5s, SMED, czy zarządzanie wizualne. Same narzędzia jednak to nie wszystko. Potrzebna jest zmiana podejścia w strukturze zarządzania. Czyli Lean Leadership, które zakłada zmianę podejścia kadry zarządzającej do swoich pracowników.

Dlaczego Lean Management jest często źle rozumiany?

Bardzo często Lean jest błędnie rozumiane, jako poszczególny element strategii. Pod postacią redukcji kosztów w firmie, czy wdrażaniu elementów w system pracy. Należy pamiętać, że samo wprowadzenie instrukcji i piktogramów np. na linii produkcyjnej nie jest jeszcze Lean Managementem. Lean, co już zostało wspomniane jest całą strategią opierającą się o trzy główne filary i narzędzia, które stosuje się w codziennym ulepszaniu procesów firmy.

Narzędzia Lean Management, jakie stosować?

Każda strategia Lean Management opiera się o narzędzia dostosowane do danej branży i struktury firmy. Narzędzia Lean pomagają usprawnić pracę, a także procesy codziennego doskonalenia firmy i systemów produkcyjnych. Dzisiaj pokrótce przedstawiamy kilka najczęściej stosowanych narzędzi Lean w różnych strukturach przedsiębiorstwa.

Narzędzia Lean Management, które są uniwersalne

Najczęściej stosowane i najbardziej uniwersalne narzędzia Lean Management, które wpłyną na usprawnienie procesów w firmie, poprawią produktywność zespołu i pomogą ograniczyć koszty produkcyjne bez utraty jakości produktu.

Metoda 5S

Metoda 5S to narzędzie Lean, które zakłada stworzenie optymalnego miejsca pracy.
Metoda 5S, jako jedno z narzędzi Lean opiera się o kolejne kroki:

 • Seiri – wybór – należy uporządkować miejsce pracy tak, aby pozostały tylko niezbędne materiały do realizacji danego zadania.
 • Seiton – uporządkowanie – zakłada uporządkowanie rzeczy i materiałów w danym porządku lub układzie z ich oznaczeniem, które ma ułatwiać ich odnalezienie i użycie.
 • Seiso – sprzątanie – sprzątanie w miejscu pracy nie trzeba chyba tłumaczyć? Czyste i schludne miejsce pracy sprzyja skupieniu.
 • Seiketsu – standaryzacja – zakłada wdrożenie powyższych czynności, jako standardy, które będą powtarzalne.

Kaizen podstawowe narzędzie Lean Management

Kaizen (jap.) oznacza codzienne wprowadzanie zmian i doskonalenie procesów zachodzących w firmie. To również narzędzie, które służy nieustannemu doskonaleniu, zarówno w strukturze firmy, jak i na płaszczyźnie personalnej. Jest podstawowym i najważniejszym narzędziem w strukturze Lean Management.

Kaban i sterowanie produkcją

Sterowanie produkcją nie musi być trudnym zadaniem. Można zadbać o najlepsze wyniki sterując poprzez zdarzenia następujące na produkcji. Czyli w czasie rzeczywistym.
Stosując metodę zarządzania produkcją Kaban zyskujesz przede wszystkim terminowość realizacji i kontrolę na wszystkich etapach produkcyjnych.

SMED czyli przezbrojenie maszyn i form na produkcji

Narzędzie lean management SMED ma bardzo proste założenie. Redukcja czasu przezbrojenia maszyn i form. Wprowadzenie tego narzędzia Lean umożliwi skrócenie czasu potrzebnego na przezbrojenie maszyn lub form. W jaki sposób? SMED zakłada podział czynności na dwie kategorie; wewnętrzne i zewnętrzne. Określając tym samym czynności, które muszą zostać wykonane, podczas gdy maszyna nie pracuje, i takie, które można wykonać podczas ciągu produkcyjnego. Nie zatrzymując przy tym maszyny. SMED po rozszyfrowaniu oznacza; Single Minute Exchange of Die. Czyli z angielskiego, to jednominutowa wymiana formy lub narzędzia.

TPM, czyli Kompleksowe Utrzymanie Produktywności i Six Sigma

Total Productive Maintenance (TPM) zakłada zmaksymalizowanie efektywności zasobów produkcyjnych poprzez aktywizację pracowników z różnego szczebla.

Drugim narzędziem, które zakłada poprawę jakości produkcyjnej jest Six Sigma. Zakłada ono ograniczenie kosztów i doskonalenie systemu produkcji w celu uzyskania doskonałej jakości, jednocześnie eliminując błędy i zapobiegając pojawieniu się kolejnych błędów.

Zarządzanie wizualne – podstawa Lean Management

Jest to ostatnie narzędzie Lean Management na naszej liście, jednak i oczywiście nie ostatnie w zasobie narzędzi Lean. Zbiór narzędzi Lean to ok. 500 pozycji, także to, co wymieniliśmy dzisiaj, to tylko kilka podstawowych narzędzi Lean, które są najczęściej stosowane. Zarządzanie wizualne zakłada prezentację procesów w przejrzysty i zrozumiały sposób dla każdego pracownika. Dzięki temu łatwiej wyeliminować błędy popełniane przez pracowników, które w dużej mierze wynikają ze złego przekazania informacji lub niezrozumienia ich przez pracownika.

Japoński system zarządzania, czyli wykluczamy marnotrawstwo

Japoński system zarządzania – czego możemy nauczyć się od Japończyków?

Jeśli interesuje Cię maksymalizacja jakości i efektywności produkcji oraz tematy związane ze skutecznym zarządzaniem produkcją, na pewno japoński system zarządzania nie jest dla Ciebie nowością – prawdopodobnie przynajmniej słyszałeś o tym pojęciu. Jeśli jednak nie, z całą pewnością warto nadrobić zaległości, bo koncepcja opierająca się o doskonalenie lean to nie tylko naprawdę popularny trend, ale także niezwykle cenna wskazówka do tego, jak usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa. Szczupłość zintegrowana, szczupła produkcja czy szczupłe zarządzanie to polskie odpowiedniki, jakich używamy, mając na myśli doskonalenie lean, czyli koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o System Produkcyjny Toyoty. To właśnie badania zbioru technik i narzędzi opracowanych przez tę firmę pozwoliły nam na opracowanie filozofii kaizen.

Japoński system zarządzania to przede wszystkim całkowita eliminacja marnotrawstwa – to pierwszy krok do zwiększenia wydajności produkcji. Koncepcja ta eliminuje wszelkie straty na każdym etapie produkcji – aby ustalić możliwe problemy i utrudnienia należy zatem w pierwszym kroku przeprowadzić dokładne badania, które pozwolą nam uniknąć pomyłek tego typu w przyszłości – to właśnie doskonalenie lean.

Szczupłość zintegrowana – jakie typy marnotrawstwa możemy wyeliminować?

Jeśli pragniemy wprowadzić w naszym przedsiębiorstwie japoński system zarządzania, z pewnością zaczniemy właśnie od weryfikacji poziomu marnotrawstwa w naszej firmie – dowiemy się zatem gdzie wykonywane są czynności, których wykonywanie zużywa zasoby, nie dodając wartości. W działalności produkcyjnej możemy zatem spodziewać się najbardziej oczywistego marnotrawstwa, czyli nadprodukcji – szczupłość zintegrowana zakłada zerwanie z produkcją “z wyprzedzeniem”, a skupia się na produkcji mocno uzależnionej od popytu. Możemy też dopatrywać się tego typu błędów na stanowisku pracownika – być może musi on pokonywać zbędny ruch lub zbędny wysiłek fizyczny? Przestoje i długie okresy bezczynności ludzi, w oczekiwaniu np. na towar również powinniśmy wziąć pod lupę. Koniecznie powinniśmy także zweryfikować większe niż niezbędne zapasy oraz niepotrzebne przemieszczanie surowców czy produktów.

Doskonalenie lean to na początku przyjrzenie się wszystkim etapom produkcji, a następnie opracowanie takich poprawek, które wykluczą szeroko rozumiane marnotrawstwo w przyszłości. Jeśli interesuje Cię japoński system zarządzania, koniecznie zajrzyj do naszego działu szkoleń otwartych, w kategorii produkcja/logistyka!

Kaizen książka – miniprzegląd książek, które warto przeczytać

Filozofia Kaizen – wiedza zawarta w książkach

Filozofia Kaizen zakłada, że rozwoju nigdy dość i wciąż należy na tym polu działać systematycznie. Od dawien dawna, to głównie książki były źródłem wiedzy i tym samym nośnikiem rozwoju intelektualnego ludzkości. Dziś w dobie Internetu nieco straciły na popularności, jednak wciąż warto do nich powracać. Stanowią bowiem bogate źródło wiedzy. W przypadku kaizen książka również będzie doskonałym wyborem. Wybraliśmy kilka najciekawszych pozycji, z jakimi warto się zapoznać, aby zdobyć, bądź poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Kaizen – książka jako źródło rozwoju

Kaizen, to bardzo interesujące zagadnienie, na temat którego pojawiło się wiele pozycji w literaturze. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych, wartych polecenia. Wśród naszych propozycji, na pierwszym miejscu jest…

 1. Jeffrey K. Liker, James K. Franz. Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia
  Książka ta prezentuje absolutne podstawy filozofii doskonalenia Toyoty i sekrety sukcesów firmy. W książce poza przedstawieniem fundamentalnych zasad działania nastawionego na rozwój, zaprezentowano także podstawowe błędy, które mogą stanowić ograniczenie na drodze do sukcesu. Jest to doskonała propozycja dla każdego, kto pragnie zapoznać się z tą pouczającą ideologią, przeanalizować swój biznes i wdrożyć w nim korzystniejsze zasady, które wspomogą w drodze do sukcesu.
 2. David Meier, Jeffrey K. Liker. Droga Toyoty Fieldbook Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty
  Druga z propozycji jest uzupełnieniem do pierwszej z poleconych przez nas książek. Znajdują się w niej praktyczne porady w jaki sposób z sukcesem zastosować koncepcje Kaizen w swojej firmie. Jak od podstaw wprowadzić potrzebne zmiany na każdym szczeblu z pomocą metody 4P, na którą składają się – Filozofia (philosophy), Proces (process), Pracownicy/Partnerzy (people, partners), Rozwiązywanie Problemów (problem solving).
 3. Jeffrey K. Liker, Michael Hoseus. Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty
  Kolejna z książek, której współautorem jest Jeffrey K. Liker, skupia się tym razem nie na teorii zarządzania technicznymi i ideologicznymi aspektami samej firmy, a na czynniku ludzkim w firmie. Znajdziemy tu porady w jaki sposób można wykorzystać potencjał drzemiący w ludziach, jak komunikować się z nimi, jak wyłonić liderów, jak szkolić pracowników i odpowiednio ich motywować do dalszego rozwoju.
 4. Masaaki Imai. Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju
  Ta pozycja, to bardzo precyzyjne opracowanie filozofii biznesu Gamba Kaizen, która skupia się na kluczowych aspektach i procesach biznesu takich jak czas i koszt, czy też pięć kroków organizacji pracy. W książce tej znajduje się wiele szczegółowych przykładów, które dokładnie obrazują i wyjaśniają przytoczone przez autora procesy, pomagając czytelnikowi lepiej zrozumieć filozofię Gamba Kaizen.
 5. Masaaki Imai. KAIZEN, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii
  Kolejna z propozycji od Masaaki Imai to pierwsza książka, która przetarła szlaki japońskiej filozofii Kaizen na świecie. To właśnie za jej sprawą spopularyzował się ten termin i dał początek nowemu stylowi zarządzania. Warto ją przeczytać choćby ze względu na ten fakt.

Kaizen szkolenia w formie książek

Te trzy nasze propozycje to doskonały sposób na zrozumienie wielu ważnych aspektów dotyczących właściwego zarządzania firmą i jej zasobami oraz zapoznania się z filozofią Kaizen od podszewki. W przypadku Kaizen szkolenia w formie książek, to już pierwszy krok do zmiany swojego myślenia i rozwoju. To także świetny wstęp aby jeszcze bardziej pobudzić głód wiedzy i w następstwie jeszcze mocniej zagłębić się w tę tematykę. Zachęcamy do tego, zgodnie zresztą z duchem Kaizen.

Czego można nauczyć się od Toyoty, czyli jak zaangażować pracowników w rozwój firmy?

Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy KAIZEN

Prawdopodobnie każdy, kto zarządza zespołem, chciałby, aby ten, oprócz bycia zgranym i skutecznym, również sumiennie angażował się w rozwój firmy.

Pracodawcy i menadżerowie już od dawna poszukiwali sprawdzonego rozwiązania na to, jak zaktywizować pracowników do wykonywania tej czynności. Początkowo przystano na jeden sposób, który wprowadziło większość firm. Tym sposobem jest jasno określony regulamin oraz zasady, których pracownicy muszą przestrzegać. Jest to czymś oczywistym i naturalnym, ponieważ bez tego zapanowałby chaos. Niemniej jednak większość z tych reguł nie do końca jest dobrze opracowana.

W pewnym momencie, pracownicy przestrzegający wszystkich zasad, przestają myśleć samodzielnie, nie wykazują się kreatywnością i jedynie automatycznie wykonują powierzone im obowiązki. Pomimo tego, że wszystkie zadania są wykonane to w tym przypadku żadna z osób, nie wykazuje chęci, aby dodatkowo przekazać jakiś pomysł czy sugestię odnoszącą się do firmy. Niestety, obecnie jest to powszechnie znane zjawisko.

Jeden z gigantów motoryzacyjnych, którym jest Toyota, postanowił to zmienić. Zarządcy tej firmy zdecydowali się na zaangażowanie pracowników w system Kaizen, charakteryzujący się jedynie dwoma zasadami:

 • utrzymanie obecnych standardów oraz
 • nieustanne doskonalenie.

Pomimo że to również brzmi jak coś oczywistego, to ich wykonywanie już nieco się różni od innych systemów pracy.

Zaangażowanie pracowników w system Kaizen – z czym to się wiąże?

Osoby pracujące w systemie Gemba Kaizen są zobowiązane do kreatywnego myślenia. W innym wypadku nie będą w stanie spełnić swoich zadań, przez co nie wywiążą się z obowiązków. Dzieje się tak, ponieważ najczęstszą metodą przestrzegania zasad Gemba Kaizen są specjalny cykl PDCA. To właśnie on określa w jaki sposób pracownik powinien wykonać swoje działania.

Wygląda to następująco:

 

cykl Deminga

Cykl opracowany przez Dominga jest prosty do zrozumienia, a zarazem niezwykle skuteczny. Pracownik na początku powinien zaplanować swoje działania, następnie je wykonać, sprawdzić, czy uzyskał planowane rezultaty, a jeśli tak to przystąpić do regularnego wykonywania danych czynności.

Jeżeli tak się stanie, to może przejść do drugiego cyklu, zwanego SDCA. Polega on zamianie planowania na standaryzowanie wprowadzonych procesów.

 

SDCA
Zaangażowanie pracowników w system Kaizen było dla Toyoty przełomowym wydarzeniem. Efektywność pracujących tam osób wzniosła się na wyżyny, a firma zaczęła się prężnie rozwijać. Na tym jednak nie poprzestali. Zdecydowali się na wprowadzenie również metody 5 Why.
Ta metoda polega na tym, że w przypadku pojawienia się problemu, dana osoba ma za zadanie zadawać do skutku konkretne pytanie ‚dlaczego?’. Pięć razy jest cyfrą umowną, ponieważ pytać należy się tyle razy, aż uzyska się konkretną odpowiedź na to, dlaczego powstał dany problem. O skuteczności metody 5 Why może przekonać się każdy, kto jej użyje. Wymaga ona myślenia oraz prowadzi do rozwiązania wszelkich komplikacji.
5WHY Langas

Zaangażowanie pracowników w system Kaizen jest rozwiązaniem wszystkich problemów?

Cały system Gemba Kaizen nie byłby tak skuteczny, gdyby nie różnego rodzaju techniki, które go wspierają. Jeszcze jedną metodą, która skutecznie mobilizuje pracowników do działania, jest system 5S. Jest on bardzo podobny do cyklu PDCA, z tym że odnosi się konkretnie do organizacji miejsca pracy. Na system 5S składa się pięć kroków, z których każdy z nich zaczyna się na literę ‚S’.

Tymi krokami są:

5S Langas

W tym wypadku poszczególne etapy również są na tyle łatwe do zapamiętania, że wystarczy, aby pracownik zapoznał się z ich wytłumaczeniem tylko raz. Jeżeli zacznie stosować się do wszystkich, opisanych wyżej trzech metod, będzie przyczyniał się do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania firmy w ten sposób jakby to należało do jego obowiązków.

Osoby zarządzające koncernem Toyota zdawały sobie z tego sprawę, dlatego postawiły właśnie na zaangażowanie pracowników w system Kaizen. Należy jednak pamiętać, że poszczególne procesy nie sprawdzą się w każdej firmie ze względu na różniącą się organizację pracy. Pomimo tego, każdy z tych systemów można modernizować i warto to zrobić, po czym wprowadzić nowe zasady do własnej firmy.

Metoda 5s – na czym polega system 5s audytu wewnętrznego?

Metoda 5s – kilka słów wprowadzenia

Główne założenie jakie zakłada metoda 5s to podniesienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Opiera się na koncepcji, która wynika z przekonania, że porządek, czystość oraz dobra organizacja pracy mają ogromny wpływ na stabilność i efektywność działań. To jedno z podstawowych narzędzi lean management, które zakłada wyeliminowanie marnotrawstwa. W skrócie system 5s to przede wszystkim zmiana kultury pracy nastawiona na naukę dyscypliny niezbędnej do utrzymania standardów pracy przez wszystkich pracowników. Znajomość tej metody jest niezbędną kompetencją, którą powinny posiadać przede wszystkim menedżerowie ds. lean management, pracownicy działu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. SZJ oraz osoby nadzorujące wdrożenie 5s w przedsiębiorstwie. Metoda 5s jest stosowana zarówno w środowisku produkcyjnym jak i w organizacjach usługowych i ułatwia wdrażanie kolejnych narzędzi szczupłego zarządzania.

Audyt generalny – wprowadzenie systemu 5s

Wprowadzenie systemu 5s w firmie to długi proces, w czasie którego tworzą się pierwsze standardy, których celem jest ułatwienie pracy i komunikacji w zespole. Aby działania optymalizacyjne nie były jednorazowe i krótkotrwałe warto przeprowadzić audyt wewnętrzny. Metoda 5s powinna opierać się na idei KAIZEN czyli nie mieć końca. Ocena różnych aspektów i mocnych stron przedsiębiorstwa może pomóc wskazać wszystkie elementy, które działają poprawnie oraz te, które posiadają potencjał jednak trzeba je udoskonalić. Zaczynając audyt należy przede wszystkim opracować formularz audytowy, dzięki któremu będziemy mogli stale monitorować na jakim etapie rozwoju znajduje się system 5s w naszej firmie. Menagerowie odpowiedzialni za wprowadzenie i weryfikację standardów jakościowych powinni znać charakterystyczne cechy audytu 5s oraz skuteczne metody i techniki przeprowadzania go. Dzięki temu, będą mogli na bieżąco motywować pracowników ze swoich obszarów do nieustannych zmian, które w przyszłości przełożą się na sukces firmy.

Szkolenie – Audytor wewnętrzny systemu 5s

Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania audytu systemu 5s to cel jaki zakłada nasze szkolenie. Audytor wewnętrzny, który będzie profesjonalnie przygotowany do wdrożenia i nadzorowania metody 5s w przedsiębiorstwie pozytywnie wpłynie na zaangażowanie innych pracowników oraz będzie pomagał w udoskonalaniu organizacji, co przełoży się na wymierne korzyści finansowe. Zapraszamy na nasz jednodniowy warsztat, który zakończy się uzyskaniem Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu 5s przez uczestników. Audyt wewnętrzny 5s to skuteczny sposób na poprawę standardów oraz opadające zaangażowanie naszych pracowników. Warto rozwijać potencjał firmy w taki sposób, aby dobre zarządzanie zarówno w środowisku biurowym jak i produkcyjnym wpływało na coraz lepsze wyniki firmy.

Metoda 5s w magazynie – jak mierzyć efektywność i audytować obszary logistyki?

Ważne aspekty strategicznego podejścia awiera w sobie metoda 5s w magazynie. W logistyce jest nie tylko głównym narzędziem szczupłego zarządzania, ale również sposobem na podniesienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Zmiana kultury pracy, która niesie za sobą naukę dyscypliny, jest kluczowa do podnoszenia standardów działań, szczególnie istotnych w obszarze logistyki. Stabilność oraz efektywność działań wynika z odpowiedniego zarządzania za pomocą narzędzi lean management i wpływa zarówno na środowisko produkcyjne jak i usługowe. Menagerowie odpowiedzialni za kierowanie procesami związanymi z przepływem oraz rozporządzaniem zapasów, powinni poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne narzędzia, dzięki którym będą mogli usprawnić procesy oraz optymalizować koszty.

Kaizen – strategiczne podejście

Rosnącą presja obniżania kosztów, przyspieszania procesów oraz ich usprawniania często wymusza strategiczne podejście. Idea kaizen zakłada, że wprowadzane działania udoskonalające i usprawniające pracę, nie powinny mieć końca. Należy pamiętać, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani oraz brali udział w trakcie powstawania innowacyjnych rozwiązań. Z tego względu tak ważne są skalkulowane, sprawdzone i precyzyjne metody, które zakładają wielostronne podejście. Menagerowie powinni stale kontrolować obszary magazynowe oraz logistyczne, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Szkolenia otwarte, które organizujemy to świetny sposób na zdobycie kompetencji niezbędnych przy wdrażaniu nowoczesnych narzędzi, mierzenia efektywności oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Szkolenia – logistyka w firmie i metoda 5s w magazynie

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi lean management to cel jaki założyliśmy sobie organizując szkolenia. Logistyka, intralogistyka czy inwentaryzacja to stałe procesy każdej firmy. Warto poznać korzyści standaryzacji, eliminacji marnotrawstwa w magazynie oraz wdrażania metody 5s w obszarze transportu. Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte, w czasie których każdy uczestnik ma możliwość otrzymania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Procesów Logistycznych i Magazynowych. Wyznaczanie kluczowych wskaźników, mierzenie oraz optymalizacja pracy to kluczowe aspekty rozwoju firmy. Skuteczna metoda 5s w magazynie pomoże nam wyznaczyć obszary z potencjałem rozwoju, który warto wykorzystać, by wpłynąć na rozwój organizacji.

Kaizen 5s – jak mierzyć efektywność i audytować obszary logistyki? Szkolenia logistyka.

Ważne aspekty strategicznego podejścia do procesu magazynowania zawiera w sobie metoda 5s. Jest nie tylko głównym narzędziem szczupłego zarządzania ale również sposobem na podniesienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Zmiana kultury pracy, która niesie za sobą naukę dyscypliny, jest kluczowa do podnoszenia standardów działań, szczególnie istotnych w obszarze logistyki. Stabilność oraz efektywność działań wynika z odpowiedniego zarządzania za pomocą narzędzi lean management i wpływa zarówno na środowisko produkcyjne jak i usługowe. Menagerowie odpowiedzialni za kierowanie procesami związanymi z przepływem oraz rozporządzaniem zapasów, powinni poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne narzędzia, dzięki którym będą mogli usprawnić procesy oraz optymalizować koszty – pomogą im w tym szkolenia logistyka.

Kaizen – strategiczne podejście

Rosnącą presja obniżania kosztów, przyspieszania procesów oraz ich usprawniania często wymusza strategiczne podejście. Idea kaizen zakłada, że wprowadzane działania udoskonalające i usprawniające pracę, nie powinny mieć końca. Należy pamiętać, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani oraz brali udział w trakcie powstawania innowacyjnych rozwiązań. Z tego względu tak ważne są skalkulowane, sprawdzone i precyzyjne metody, które zakładają wielostronne podejście. Menagerowie powinni stale kontrolować obszary magazynowe oraz logistyczne, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Szkolenia otwarte, które organizujemy to świetny sposób na zdobycie kompetencji niezbędnych przy wdrażaniu nowoczesnych narzędzi, mierzenia efektywności oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Szkolenia – logistyka w firmie

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi lean management to cel jaki założyliśmy sobie organizując szkolenia. Logistyka, intralogistyka czy inwentaryzacja to stałe procesy każdej firmy. Warto poznać korzyści standaryzacji, eliminacji marnotrawstwa w magazynie oraz wdrażania metody 5s w obszarze transportu. Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte, w czasie których każdy uczestnik ma możliwość otrzymania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego Procesów Logistycznych i Magazynowych. Wyznaczanie kluczowych wskaźników, mierzenie oraz optymalizacja pracy to kluczowe aspekty rozwoju firmy. Skuteczna metoda 5s pomoże nam wyznaczyć obszary z potencjałem rozwoju, który warto wykorzystać, by wpłynąć na rozwój organizacji.