Wiarygodność finansowa kontrahenta – gdzie można ją sprawdzić?

Jeśli chcesz się uchronić przed nieuczciwym kontrahentem i późniejszą windykację długu, to przed podpisaniem umowy dobrą praktyką jest sprawdzenie kontrahenta pod kątem wiarygodności finansowej. Oczywiście mamy na myśli zawieranie umów z nowymi kontrahentami, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. Żeby zapobiec ewentualnym komplikacjom w otrzymaniu zapłaty, dobrze jest sprawdzić kontrahenta pod kątem jego historii kredytowej, a także sprawdzić zapisy w rejestrach dłużników. Gdzie możesz znaleźć poszczególne informacje? Przybliżamy dzisiaj 3 najczęściej wykorzystywane rejestry.

Wiarygodność finansowa kontrahenta – w jakich rejestrach szukać informacji?

Sprawdzanie przyszłego kontrahenta nie jest niczym złym i powinno być swego rodzaju procedurą, która zabezpiecza interesy i finanse firmy. Dzięki takim zapobiegawczym działaniom uchronisz siebie i swoją firmę przed nieuczciwymi kontrahentami i problemami związanymi z odzyskaniem pieniędzy. A jak wiemy, sprawy windykacyjne nigdy nie należą do łatwych.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Jednym z rejestrów, który jest powszechnie używany i znany chyba wszystkim jest BIK. Czyli Biuro Informacji Kredytowej. W BIK-u sprawdzisz obecne zadłużenie kontrahenta, jeśli takie występuje, a także jego historię kredytową. Co więcej, możesz zdobyć również informacje o ewentualnych opóźnieniach w spłatach kredytu, czy innych zadłużeń. Uzyskanie raportu z BIK jest płatne, aczkolwiek uważamy, że za własne bezpieczeństwo finansowe warto zapłacić niewielką kwotę i móc spokojnie podpisać umowę z nowym kontrahentem lub się z niej wycofać.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

Drugim miejscem, w którym warto sprawdzić przyszłego kontrahenta i jego wiarygodność finansową jest BIG. Czyli Biuro Informacji Gospodarczej, które przechowuje i udostępnia informacje dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Warto mieć na uwadze, że do BIG przekazywane są jedynie informacje o firmach, w których wiarygodność finansowa została nadwyrężona, a także informacje o nierzetelnych dłużnikach. Zatem jeśli Twój kontrahent nie widnieje w BIG, teoretycznie możesz czuć się spokojne. Dlaczego teoretycznie? Zalecamy sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta w więcej niż jednym miejscu.

W Polsce możemy wyróżnić 4, niezależnie działające Biura Informacji Gospodarczej.

  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Jako przedsiębiorca w Biurze Informacji Kredytowej sprawdzisz dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie oraz konsumenta za jego pisemną zgodą.

KRD – Krajowy Rejestr Dłużników

W Krajowym Rejestrze Dłużników z urzędu wpisywane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólnicy odpowiedzialni za majątek w poniższych sytuacjach:

  1. Gdy ogłoszono ich upadłość.
  2. W sytuacji, gdy majątek dłużnika nie pokrywa kosztów postępowania upadłościowego.
  3. Kiedy egzekucja została umorzona ze względu na niższy majątek niż koszty egzekucyjne.
  4. Dłużnik jest zobowiązany do wyjawienia majątku przed sądem.
  5. Osób, które nie mają prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, ani pełnienia żadnej funkcji w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym i spółdzielni. Pozbawionych tych praw przez sąd upadłościowy.
  6. dłużników alimentacyjnych zalegających z płatnością za okres powyżej 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że na wniosek wierzyciela może zostać wpisana do KRD jedynie osoba fizyczna, której dług został stwierdzony tytułem wykonawczym. Czyli jest to na przykład sądowy nakaz zapłaty.

Zanim podpiszesz umowę z nieznajomym kontrahentem, w trosce o własne interesy i finanse firmy zawsze warto sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta, w którymś z wyżej wymienionych rejestrów. A najlepiej, jak już wspominaliśmy sprawdzić w przynajmniej w dwóch rejestrach.

Wycena firmy – jakie metody są wykorzystywane do tego działania?

Posiadanie świadomości na temat tego, ile warte jest przedsiębiorstwo, które prowadzimy, jest niezwykle istotne. Co najważniejsze, dzięki takiej wiedzy możemy uniknąć nieścisłości, jakie mogą pojawić się podczas sprzedaży firmy. Ponadto, dokładna wartość działalności jest niezbędna podczas podejmowania szeregu działań takich jak pozyskiwanie inwestorów, fuzja, czy też planowanie zadań mogących wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.

Wycena przedsiębiorstwa nie tylko przedstawia, ile jest ona warta, ale także jak duży potencjał posiada do rozwoju. Im dokładniej zostanie sporządzona wycena wartości firmy, tym rzetelniej będzie się prezentować podczas każdej transakcji. Właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby przeprowadzić ten proces możliwie najdokładniej. Czym jednak tak naprawdę jest wycena przedsiębiorstwa?

Można to określić jako oszacowanie wartości przy pomocy konkretnych metod, opierających się na wszelkich, dostępnych informacjach na temat finansów oraz działalności. To, co ma realny wpływ na wycenę to przede wszystkim forma prawna, rodzaj działalności oraz jej przedmiot.

Wycena przedsiębiorstwa – jakie metody są wykorzystywane do tego działania?

Istnieją trzy metody, wedle których wycena wartości firmy jest przeprowadzana najczęściej. Każda z nich posiada zalety oraz wady, dlatego przed podjęciem działania warto zastanowić się, dlaczego chcemy wycenić firmę. Cel w tym wypadku jest najważniejszym czynnikiem i to właśnie od niego należy zacząć. Kiedy cel już zostanie wyznaczony, można przejść do wyboru konkretnej metody.

Metoda majątkowa

Pierwszą, a zarazem najstarszą metodą, która określa wartość firmy, jest metoda majątkowa. Jej schemat działania jest relatywnie prosty. Wycena firmy tym sposobem opiera się na majątku, jaki ma ona w posiadaniu oraz na kosztach, jakie ponosi. Innymi słowy, wykorzystując tę metodę, nieustannie bazujemy na bilansie aktywów oraz pasywów. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że wycenę można przeprowadzić samodzielnie, przy pomocy statystyk, jakie posiadamy. Należy jednak pamiętać, że bilans firmy nie jest w stanie określić dokładnie jej ceny rynkowej, a jedynie jej wartość księgową. Oznacza to, że wycena może okazać się niekompletna, przez co nie będzie do końca rzetelna.

Metoda porównawcza

Metoda porównawcza, inaczej nazywana metodą rynkową może okazać się bardzo pomocna, jeżeli w dosyć łatwy sposób chcemy określić wartość firmy. W tym wypadku, jak sama nazwa wskazuje, porównujemy wycenione przedsiębiorstwa, które działają w tym samym zakresie. Oczywiste jest, że ciężko znaleźć firmę, którą można porównać tak, aby uzyskać dokładną cenę. Dlatego też, w tej metodzie wykorzystuje się mnożniki porównujące wartość ceny akcji, wartość przedsiębiorstwa do wartości księgowej oraz do przychodów pochodzących ze sprzedaży. Zaletą metody porównawczej jest czas, w jakim na jej podstawie można dokonać wyceny. Jeżeli posiadamy wystarczającą ilość informacji, przebiega ona bardzo szybko. Wadą zaś jest to, że ciężko jest zdobyć tak dużo informacji, zwłaszcza kiedy rynek nieustannie się zmienia.

Metoda dochodowa

Uznawana za najskuteczniejszą podczas wyceny firmy jest metoda dochodowa. Wycena wartości firmy na jej podstawie opiera się na oszacowaniu przychodów w formie zysku, jakie wygeneruje działalność w danym okresie czasu. Stanowi to bardzo dobry argument, ponieważ najczęściej są to kwoty bardzo zbliżone, do tych, które rzeczywiście zostaną wypracowane. Tym, co wyróżnia tą metodę, jest ukazanie, że firma jest w stanie przynosić konkretny zysk. Istnieje jednak ryzyko, że prognozy mogą okazać się nietrafne, co poskutkuje nieprawidłową wyceną. Metoda dochodowa wymaga dużego nakładu czasu, ze względu na uwzględnianie wiele czynników.

Każda z powyższych metod może okazać się skuteczna. Wszystko jednak zależy przede wszystkim od tego, jak dużo czasu chcą Państwo poświęcić na wycenę oraz do jakich działań ma być ona przeznaczona. Wybór metody pozostaje kwestią indywidualną, ponieważ nie można ustalić uniwersalnej dla każdego typu działalności.

Wycena wartości firmy – czy warto ją wykonać?

Wartość firmy może się przydać do wielu czynności. Zważywszy na to, błędne jest myślenie, że można pozostawić to zadanie do wykonania na ostatnią chwilę. Z całą pewnością warto je zrealizować, ponieważ może ono usprawnić szereg działań, które będą chcieli Państwo przeprowadzić w przyszłości. Najlepszym rozwiązaniem na wykonanie wyceny jest przeprowadzenie jej za pomocą wszystkich trzech metod, a następnie wyliczenie średniej. Takim sposobem otrzymają Państwo wynik, który będzie najbardziej zbliżony do rzeczywistej wartości.