27 kwietnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Związki zawodowe

Ochrona interesów – przywileje i nadużycia – współpraca w trakcie pandemii – negocjacje porozumień oparte na „Tarczy Antykryzysowej”

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Kryzys wywołany ogłoszeniem stanu epidemii uaktywnił sporą cześć związków zawodowych. Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych i umiejętności utrzymania właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu organizacji.

Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziomej wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych praw i obowiązków zgodnych z literą prawa, a także praktykami rynkowymi.

Pracodawca w tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji. Jest to szczególnie istotne w okresie pandemii, kiedy finansowe wsparcie Państwa dla przedsiębiorstw jest uzależnione od zawarcia porozumień pracodawcy z partnerem społecznym.

Korzyści

 • Poznasz zasady negocjowania porozumień opartych na „Tarczach Antykryzysowych” oraz ich wpływu na indywidualne uprawnienia pracowników
 • Dowiesz się, jakie są konsekwencje objęcia prawem koalicji osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Poznasz konieczne warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową
 • Dowiesz się jak negocjować i zawierać układy zbiorowe pracy i innych porozumienia zbiorowe

Uczestnicy

 • Członkowie zespołów negocjacyjnych, zarówno ze strony pracodawcy jak organizacji pracowniczej
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy
 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej
 • Dyrektorzy zarządzający, operacyjni, departamentów HR i kadr

Program

27 kwietnia 2021

8.30          logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00           rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA?

 • Zasady negocjowania porozumień kryzysowych w oparciu o „Tarcze”
 • Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
 • Prawa pracownika i ochrona jego dóbr osobistych oraz danych osobowych w kontekście działania związków zawodowych
 • Kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów zatrudnionych
 • Rozstanie z pracownikiem – rola związków zawodowych

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ NADUŻYCIA – INTERPRETACJA POD KĄTEM DOŚWIADCZENIA, PRAKTYK RYNKOWYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji możliwość realizacji strategii?
 • Wynikające z RODO obowiązki nałożone na pracodawcę a konieczność przekazywania danych osobowych związkom zawodowym
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest uprawnieniem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami – przywileju nie można nadużywać
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?
 • W jaki sposób RODO wpływa na współprace pracodawcy ze związkami zawodowymi?

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W TRAKCIE PANDEMII

 • Zawieranie porozumień umożliwiających uzyskanie od Państwa dofinansowania wynagrodzeń pracowników w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy
 • Zawieranie porozumień zwiększających elastyczność czasu pracy
 • Zawieranie innych porozumień związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusowej

ZWIĄZKI ZAWODOWE A POWSZECHNA I SZCZEGÓLNA OCHRONA TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo)

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

 

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO                                                    

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych
 • Żądania związków – przedsporne prowadzenie rozmów
 • Zasady prowadzenia rokowań i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia mediacji ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności
 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych

ROLA I UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCEDURZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH? 

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia – obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych

15.00        zakończenie szkolenia

 

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobrze merytorycznie, konkretnie poprowadzone i przygotowane. Bardzo dobre i namacalne przykłady.

Magdalena Kunowska

Menedżer Działu Personalnego, Dovista Polska Holding

Ciekawe szkolenie, dające dużo do myślenia, prowadzący super.

Aleksandra Piechocka

ENEA Operator

Wysokie kompetencje i bardzo bogata wiedza eksperta poparta licznymi przykładami.

Karolina Mirecka

Specjalista ds. Personalnych, Metsa Tissue Poland

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 80 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project managner
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project managner
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie Wirtualne przywództwo
Wirtualne przywództwo
więcej
Kompetencje menadżerskie Efektywne techniki pracy ze stresem
Efektywne techniki pracy ze stresem
więcej
Kompetencje menadżerskie Efektywne techniki pracy ze stresem
Efektywne techniki pracy ze stresem
więcej
Kompetencje menadżerskie e-POWER MANAGER z dr Pawłem Fortuną
e-POWER MANAGER z dr Pawłem Fortuną
więcej
Kompetencje menadżerskie Negocjacje z zawodowym negocjatorem
Negocjacje z zawodowym negocjatorem
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU