27 kwietnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Związki zawodowe

Ochrona interesów – przywileje i nadużycia – współpraca w trakcie pandemii – negocjacje porozumień oparte na „Tarczy Antykryzysowej”

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Kryzys wywołany ogłoszeniem stanu epidemii uaktywnił sporą cześć związków zawodowych. Od umiejętności interpretacji przepisów prawnych i umiejętności utrzymania właściwych relacji zależy prawidłowe i efektywne działanie wielu organizacji.

Poziom konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych na linii pracodawca – związki zawodowe, można zmniejszyć przy wyższym poziomej wiedzy osób odpowiedzialnych za ten zakres i umiejętnościach wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych praw i obowiązków zgodnych z literą prawa, a także praktykami rynkowymi.

Pracodawca w tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji. Jest to szczególnie istotne w okresie pandemii, kiedy finansowe wsparcie Państwa dla przedsiębiorstw jest uzależnione od zawarcia porozumień pracodawcy z partnerem społecznym.

Korzyści

 • Poznasz zasady negocjowania porozumień opartych na „Tarczach Antykryzysowych” oraz ich wpływu na indywidualne uprawnienia pracowników
 • Dowiesz się, jakie są konsekwencje objęcia prawem koalicji osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • Poznasz konieczne warunki, jakie muszą być spełnione dla wykonywania uprawnień przez zakładową organizację związkową
 • Dowiesz się jak negocjować i zawierać układy zbiorowe pracy i innych porozumienia zbiorowe

Uczestnicy

 • Członkowie zespołów negocjacyjnych, zarówno ze strony pracodawcy jak organizacji pracowniczej
 • Osoby odpowiedzialne za współpracę ze związkami zawodowymi i realizację celów firmy
 • Członkowie zarządu, rady nadzorczej
 • Dyrektorzy zarządzający, operacyjni, departamentów HR i kadr

Program

27 kwietnia 2021

8.30          logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00           rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE ASPEKTY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA?

 • Zasady negocjowania porozumień kryzysowych w oparciu o „Tarcze”
 • Zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
 • Prawa pracownika i ochrona jego dóbr osobistych oraz danych osobowych w kontekście działania związków zawodowych
 • Kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów zatrudnionych
 • Rozstanie z pracownikiem – rola związków zawodowych

OBOWIĄZKI, PRZYWILEJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ NADUŻYCIA – INTERPRETACJA POD KĄTEM DOŚWIADCZENIA, PRAKTYK RYNKOWYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW

 • Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić organizacji możliwość realizacji strategii?
 • Wynikające z RODO obowiązki nałożone na pracodawcę a konieczność przekazywania danych osobowych związkom zawodowym
 • Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Jakie zachowanie/sytuacja jest uprawnieniem, a co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzeczeń
 • Ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami – przywileju nie można nadużywać
 • Jak przeciwdziałać nadużywania przywileju – procedury postępowania, działania zapobiegawcze i monitoring sytuacji
 • Współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień. Jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe?
 • Jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie?
 • W jaki sposób RODO wpływa na współprace pracodawcy ze związkami zawodowymi?

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W TRAKCIE PANDEMII

 • Zawieranie porozumień umożliwiających uzyskanie od Państwa dofinansowania wynagrodzeń pracowników w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy
 • Zawieranie porozumień zwiększających elastyczność czasu pracy
 • Zawieranie innych porozumień związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusowej

ZWIĄZKI ZAWODOWE A POWSZECHNA I SZCZEGÓLNA OCHRONA TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY

 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP
 • Opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 3 KP. Czy to jeszcze ochrona powszechna?
 • Skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP
 • Od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym?
 • Nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo)

ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH. PRACA NA KONKRETNYCH STANACH FAKTYCZNYCH

 

WYBRANE ZAGADNIENIA SPORU ZBIOROWEGO                                                    

 • Odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów; Czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy
 • Zasady prowadzenia sporów zbiorowych
 • Żądania związków – przedsporne prowadzenie rozmów
 • Zasady prowadzenia rokowań i możliwe następstwa podjętych decyzji. Zasady prowadzenia mediacji ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności
 • Referendum strajkowe i strajk – uprawnienia, obowiązki, działania przekraczające uprawnienia
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy w zakresie prowadzenia strajków – dopełnienie obowiązków ustawowych, kierowanie strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom prawa
 • Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
 • Pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
 • Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych

ROLA I UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCEDURZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH? 

 • Jakie są zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi
 • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia – obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca. Co musi zawierać pismo przed konsultacyjne?
 • Porozumienie w ramach zwolnień grupowych

15.00        zakończenie szkolenia

 

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobrze merytorycznie, konkretnie poprowadzone i przygotowane. Bardzo dobre i namacalne przykłady.

Magdalena Kunowska

Menedżer Działu Personalnego, Dovista Polska Holding

Ciekawe szkolenie, dające dużo do myślenia, prowadzący super.

Aleksandra Piechocka

ENEA Operator

Wysokie kompetencje i bardzo bogata wiedza eksperta poparta licznymi przykładami.

Karolina Mirecka

Specjalista ds. Personalnych, Metsa Tissue Poland

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 80 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project managner
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project managner
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Kompetencje menadżerskie Finanse dla zarządzających niefinansistów
Finanse dla zarządzających niefinansistów
więcej
Kompetencje menadżerskie Dolomity dla liderów
Dolomity dla liderów
więcej
Kompetencje menadżerskie Negocjacje z zawodowym negocjatorem
Negocjacje z zawodowym negocjatorem
więcej
Kompetencje menadżerskie Problem solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów
Problem solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów
więcej
Kompetencje menadżerskie Letnia Akademia Sprzedaży<br>z Wojciechem Herrą
Letnia Akademia Sprzedaży
z Wojciechem Herrą
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU