15 kwietnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Zmiany w raportowaniu niefinansowym

Nowe standardy raportowania dla spółek giełdowych 2021

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Spółki giełdowe po raz czwarty w tym roku opublikują roczne raporty niefinansowe. Będą to ostatnie raporty przygotowywane według „starych”, prostszych zasad.

Dla wielu firm, zwłaszcza publicznych (giełdowych) niezwykle istotne jest informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach w obszarach niefinansowych, takich jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Regulacje zmierzają w kierunku większej standaryzacji raportowania niefinansowego, tak by odpowiadało na potrzeby zarówno użytkowników raportów jak i raportujących. Dane z raportów niefinansowych są podstawą decyzji biznesowych, dlatego ich użytkownicy muszę mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych. Z drugiej strony raportujący potrzebują jasnych i jednolitych wytycznych, które jednocześnie pozwolą ująć specyfikę ich biznesu.

Największymi wyzwaniami są jakość i porównywalność danych zawartych w raportach oraz brak zrozumienia ich roli przez kierownictwo spółek, a w przypadku zarządów – niewystarczające uwzględnienie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w strategii korporacyjnej.

Rok 2021 przynosi rewolucyjne zmiany w zakresie raportowania niefinansowego, a jego znaczenie niewspółmiernie wzrośnie, gdyż będzie mieć ścisły związek z możliwością pozyskiwania finansowania. Więcej na ten temat przeczytasz tu.

Z uwagi na skalę zmian i ich znaczenie, warto już dziś przygotować się na nadchodzące wymogi prawne w tym zakresie.

Korzyści

Dowiedz się m.in.:

 • czym jest finansowanie zrównoważone i jakie będą jego konsekwencje dla uczestników rynku
 • jak zmieni się znaczenie informacji niefinansowych z punktu widzenia współpracy z instytucjami finansującymi
 • jakie regulacje wspierają zrównoważony rozwój biznesów
 • jakie są aktualne wyzwania związane ze zmianami
 • co należy ujawniać w obszarze zagadnień niefinansowych
 • co należy ujawniać w obszarze zagadnień klimatycznych
 • usystematyzujesz wiedzę nt. dynamicznie zmieniającego się nowego obszaru compliance.

Uczestnicy

 • przedstawiciele działów finansowych, w tym dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi
 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej

Program

15 KWIETNIA 2021 R.

9.45     logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00   rozpoczęcie szkolenia

FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONE: NADCHODZĄCY I NIEUNIKNIONY MODEL FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

 • Czym jest finansowanie zrównoważone, kogo dotyczy i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie regulacji UE,
 • Idea zrównoważonego finansowania: od genezy do obecnych i nadchodzących zmian prawnych,
 • Znaczenie oraz skutki wejścia w życie rozporządzenia UE 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
 • Otoczenie wspierające zrównoważony rozwój (Action plan, zielone, społeczne i zrównoważone obligacje, Europejski Zielony Ład, Sustainable Development Goals),
 • Zasady finansowania zrównoważonego, zarządzanie przez branżę finansową i ubezpieczeniową ryzykiem wynikającym ze zmianami klimatu, wpływ na produkty, konsekwencje dla uczestników rynku,
 • Znaczenie taksonomii: rozporządzenie UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I KLIMATYCZNE

 • Podstawy prawne raportowania dla spółek giełdowych
 • NFRD (Non-Financial Reporting Directive), ustawa o rachunkowości i wytyczne Komisji Europejskiej z 2017 (dane niefinansowe) oraz 2019 (dane klimatyczne).
 • Powiązanie wytycznych z finansowaniem zrównoważonym (SFRD)
 • Zakres oraz dotychczasowe znaczenie raportowania niefinansowego (ESG, CSR, standardy raportowania GRI/SIN)
 • Rewizja NFRD (Non-Financial Reporting Directive) oraz projekt Non-Financial Reporting Standards – EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA BIZNESOWE

 • Wpływ człowieka na klimat oraz klimatu na człowieka
 • Identyfikacja, zarządzanie oraz monitorowanie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi
 • Circular economy, life cycle assessment
 • Włączenie zagadnień klimatycznych do strategii organizacji oraz systemu zarządzania ryzykiem.

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

 • Wytyczne KE w sprawie ujawnień klimatycznych oraz rekomendacje TCFD [Task Force on Climate-Related Financial Disclocures]
 • Obliczenie śladu węglowego /emisja gazów cieplarnianych – stosowanie GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)
 • Monitorowanie łańcucha wartości
 • Analizy scenariuszowe związane ze zmianami klimatycznymi.

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 350  firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
On-line Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
więcej
On-line Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
On-line Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU