15 kwietnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Zmiany w raportowaniu niefinansowym

Nowe standardy raportowania dla spółek giełdowych 2021

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Spółki giełdowe po raz czwarty w tym roku opublikują roczne raporty niefinansowe. Będą to ostatnie raporty przygotowywane według „starych”, prostszych zasad.

Dla wielu firm, zwłaszcza publicznych (giełdowych) niezwykle istotne jest informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach w obszarach niefinansowych, takich jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Regulacje zmierzają w kierunku większej standaryzacji raportowania niefinansowego, tak by odpowiadało na potrzeby zarówno użytkowników raportów jak i raportujących. Dane z raportów niefinansowych są podstawą decyzji biznesowych, dlatego ich użytkownicy muszę mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych. Z drugiej strony raportujący potrzebują jasnych i jednolitych wytycznych, które jednocześnie pozwolą ująć specyfikę ich biznesu.

Największymi wyzwaniami są jakość i porównywalność danych zawartych w raportach oraz brak zrozumienia ich roli przez kierownictwo spółek, a w przypadku zarządów – niewystarczające uwzględnienie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w strategii korporacyjnej.

Rok 2021 przynosi rewolucyjne zmiany w zakresie raportowania niefinansowego, a jego znaczenie niewspółmiernie wzrośnie, gdyż będzie mieć ścisły związek z możliwością pozyskiwania finansowania. Więcej na ten temat przeczytasz tu.

Z uwagi na skalę zmian i ich znaczenie, warto już dziś przygotować się na nadchodzące wymogi prawne w tym zakresie.

Korzyści

Dowiedz się m.in.:

 • czym jest finansowanie zrównoważone i jakie będą jego konsekwencje dla uczestników rynku
 • jak zmieni się znaczenie informacji niefinansowych z punktu widzenia współpracy z instytucjami finansującymi
 • jakie regulacje wspierają zrównoważony rozwój biznesów
 • jakie są aktualne wyzwania związane ze zmianami
 • co należy ujawniać w obszarze zagadnień niefinansowych
 • co należy ujawniać w obszarze zagadnień klimatycznych
 • usystematyzujesz wiedzę nt. dynamicznie zmieniającego się nowego obszaru compliance.

Uczestnicy

 • przedstawiciele działów finansowych, w tym dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi
 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej

Program

15 KWIETNIA 2021 R.

9.45     logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00   rozpoczęcie szkolenia

FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONE: NADCHODZĄCY I NIEUNIKNIONY MODEL FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

 • Czym jest finansowanie zrównoważone, kogo dotyczy i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie regulacji UE,
 • Idea zrównoważonego finansowania: od genezy do obecnych i nadchodzących zmian prawnych,
 • Znaczenie oraz skutki wejścia w życie rozporządzenia UE 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
 • Otoczenie wspierające zrównoważony rozwój (Action plan, zielone, społeczne i zrównoważone obligacje, Europejski Zielony Ład, Sustainable Development Goals),
 • Zasady finansowania zrównoważonego, zarządzanie przez branżę finansową i ubezpieczeniową ryzykiem wynikającym ze zmianami klimatu, wpływ na produkty, konsekwencje dla uczestników rynku,
 • Znaczenie taksonomii: rozporządzenie UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I KLIMATYCZNE

 • Podstawy prawne raportowania dla spółek giełdowych
 • NFRD (Non-Financial Reporting Directive), ustawa o rachunkowości i wytyczne Komisji Europejskiej z 2017 (dane niefinansowe) oraz 2019 (dane klimatyczne).
 • Powiązanie wytycznych z finansowaniem zrównoważonym (SFRD)
 • Zakres oraz dotychczasowe znaczenie raportowania niefinansowego (ESG, CSR, standardy raportowania GRI/SIN)
 • Rewizja NFRD (Non-Financial Reporting Directive) oraz projekt Non-Financial Reporting Standards – EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA BIZNESOWE

 • Wpływ człowieka na klimat oraz klimatu na człowieka
 • Identyfikacja, zarządzanie oraz monitorowanie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi
 • Circular economy, life cycle assessment
 • Włączenie zagadnień klimatycznych do strategii organizacji oraz systemu zarządzania ryzykiem.

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

 • Wytyczne KE w sprawie ujawnień klimatycznych oraz rekomendacje TCFD [Task Force on Climate-Related Financial Disclocures]
 • Obliczenie śladu węglowego /emisja gazów cieplarnianych – stosowanie GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)
 • Monitorowanie łańcucha wartości
 • Analizy scenariuszowe związane ze zmianami klimatycznymi.

16.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 350  firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Raportowanie niefinansowe - nowe standardy - szkolenie prawne

Informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach podejmowanych w obszarach niefinansowych dla wielu firm, w szczególności zaś spółek giełdowych jest jednym z kluczowych elementów ich obecności na rynku. Czego dotyczą informacje podawane przez takie podmioty? Odnoszą się one m.in. do kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Nowe regulacje obowiązujące od 2021 roku ukierunkowane są na większą standaryzację raportowania niefinansowego, co ma skutkować większym dopasowaniem do potrzeb zarówno użytkowników raportów, jak i podmiotów raportujących. Informacje zawarte w sprawozdaniach niefinansowych stanowią podstawę wielu decyzji biznesowych, dlatego też użytkownicy takich raportów muszą otrzymać wiarygodne i porównywalne dane. Z drugiej zaś strony, podmioty sporządzające raporty niefinansowe potrzebują przejrzystych i jednolitych wytycznych, które zarazem pozwolą im możliwie najbardziej precyzyjnie ukazać specyfikę prowadzonej działalności.

Rok 2021 wiąże się z rewolucyjnymi zmianami w zakresie sporządzania raportów niefinansowych. Znaczenie raportowania niefinansowego wzrośnie również dodatkowo w momencie pojawienia się ścisłego związku z możliwością pozyskiwania finansowania na prowadzoną działalność. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zajrzyj do tego artykułu. Nie zwlekaj również z zapisem na nasze szkolenie prawne Zmiany w raportowaniu niefinansowym, które prowadzone będzie online.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu prawnym online?

Raportowanie niefinansowe - korzyści ze szkolenia online

Biorąc udział w szkoleniu prawnym z zakresu raportowania niefinansowego dowiesz się, na czym polega zrównoważone finansowanie i na jakie jego konsekwencje powinni być przygotowani uczestnicy rynku. Szkolenie online to również doskonała okazja, by bez wychodzenia z domu porozmawiać o tym, jak zmieni się znaczenie informacji o charakterze niefinansowym z perspektywy współpracy z instytucjami finansującymi.

Nasz ekspert prowadzący szkolenie Biura Zarządu wyjaśni również, jakie regulacje i w jaki sposób są wsparciem zrównoważonego rozwoju biznesów. Dowiesz się ponadto wszystkiego na temat aktualnych wyzwań wynikających z przewidywanych zmian. Szkolenie prawne z zakresu nowych standardów w raportowaniu niefinansowym pomoże Ci także usystematyzować wiedzę na temat nowego obszaru Compliance, który podlega nieustannym przeobrażeniom. Co więcej, na szkoleniu online wyjaśnione zostanie co należy ujawniać w obszarze zagadnień niefinansowych oraz klimatycznych.

Zmiany pojawiły się ostatnio nie tylko w zakresie raportowania, ale również w Kodeksie Spółek Handlowych. Dołącz zatem do kolejnego naszego szkolenia - Zmiany w KSH dla Biura Zarządu - i bądź zawsze na biężąco!

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Szkolenie online Zmiany w raportowaniu niefinansowym adresowane jest głównie do:

 • przedstawicieli działów finansowych, w tym dyrektorów finansowych i osób odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi,
 • członków zarządu, kierowników Biura Zarządu, Compliance Officerów,
 • przedstawicieli oraz pełnomocników ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska,
 • osób odpowiadających za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej.

Nowe standardy raportowania - program szkolenia online

Program szkolenia online na temat zmian w raportowaniu niefinansowym stanowi kompleksowy zbiór wiedzy z zakresu zasad sporządzania sprawozdań o charakterze niefinansowym. W programie szkolenia Biura Zarządu wyodrębniono następujące bloki tematyczne:

 • Finansowanie zrównoważone, czyli nadchodzący i nieunikniony model finansowania działalności biznesowej
 • Raportowanie niefinansowe i klimatyczne
 • Zagadnienia klimatyczne - wyzwania biznesowe
 • Zagadnienia klimatyczne - wyzwania w zakresie sprawozdawczości

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!