16 maja 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy oraz delegowanie pracowników do pracy w innym państwie UE

Zatrudnianie – umowy - zabezpieczenia

Pobierz Broszurę

Zatrudnianie Umowy Zabezpieczenia

Sytuacja na rynku pracy zmienia się z błyskawicznym tempie. Chcesz poznać zasady zatrudniania obywateli Ukrainy a może zastanawiasz się jak prawidłowo oddelegować pracownika do pracy w innym Państwie UE?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert mec. Monika Drab omówi aspekty zatrudniania pracowników z Ukrainy, wymogi związane z dokumentacją kadrową, kwestie związane z zawieraniem umów oraz szczegóły związane z wykonywaniem pracy w innych krajach UE.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy – specustawa z 12.03.2022 r.

Przepisów specjalnych, dotyczących zatrudnienia obywateli Ukrainy należy szukać w art. 22 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Na jego podstawie wszyscy obywatele Ukrainy, a nie tylko ci, którzy przybyli po 24 lutego 2022 r., przebywający w Polsce legalnie mogą podjąć pracę bez zezwolenia czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

29 stycznia 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców.

To w tym dokumencie zawarte są przepisy dotyczące zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oddelegowanie polskiego pracownika do pracy w kraju UE

To coraz popularniejsze działanie biznesowe wymaga nie tylko znajomości polskich przepisów (m.in. czym jest delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług, jakie są prawa i obowiązki delegującego pracodawcy i delegowanego pracownika, ale także świadomości warunków zatrudnienia w krajach EOG (UE + Szwajcaria i inne). Inna jest także dokumentacja pracownicza i podatkowa

Korzyści

 • Wyjaśnimy prawne aspekty zatrudnienia pracowników z Ukrainy, a także  oddelegowania pracowników do pracy w innym państwie UE
 • Poznasz wymogi związane z dokumentacją kadrową
 • Nauczysz się poprawnego zawierania umów
 • Poznasz szczegóły związane z wykonywaniem pracy na terenie krajów UE
 • Zdasz sobie sprawę ze skutków działania w imieniu firmy
 • Nauczysz się rozpoznawać zagrożenia w dokumentacji i postępowaniu firmy
 • Poznasz metody zabezpieczenia firmy w umowach z pracownikami z Ukrainy oraz w umowach delegowania polskich pracowników do pracy w innych krajach UE

Uczestnicy

 • Kierownicy działów,
 • Liderzy zespołów,
 • Dyrektorzy,
 • Prezesi,
 • Menedżerowie działów personalnych,
 • Bussiness partnerzy,
 • Osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy.

Program

16 MAJA 2022

9.45 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z UKRAINY
Przepisy dotyczące pomocy obywatelom  Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 • Zakres podmiotowy Specustawy
 • Rejestracja wjazdu
 • Legalność pobytu – 18 miesięcy
 • Następcza legalizacja pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy
 • Pracownicy z Ukrainy — jakie warunki trzeba spełnić, by zalegalizować zatrudnienie Polsce?
 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie ma pieczątki w paszporcie, ani żadnego zaświadczenia o dacie przekroczenia granicy?
 • Dokumenty, umowy – wskazówki co i jak zapisać?
 • Odpowiedzialność pracowników zajmujących się sprawami personalnymi za zatrudnianie cudzoziemców
 • Zasady równego traktowania (w tym dot. wynagrodzeń)  w pracy wobec cudzoziemców
 • Zasady efektywnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy z perspektywy spółki i działu HR

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY W INNYM PAŃSTWIE UE
Oddelegowanie polskiego pracownika do pracy w kraju UE

 • Czym jest delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
 • Pracodawca delegujący
 • Pracownik delegowany
 • Podstawowe zasady związane z delegowaniem
 • Delegowanie krótkoterminowe
 • Delegowanie długoterminowe

ZATRUDNIANIE W WYBRANYCH KRAJACH UE

Niemcy, Słowacja, Szwecja, Malta, Luksemburg, Norwegia, Hiszpania, Grecja, Austria, Irlandia, Węgry, Rumunia pod kątem:

 • minimalnych okresów odpoczynku
 • maksymalnego czasu pracy
 • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych
 • wynagrodzenia
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • środków ochronnych dla kobiet ciężarnych, kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka oraz młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
 • równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • warunków zakwaterowania pracowników w kraju przyjmującym, jeżeli ma je zapewnić pracodawca
 • dodatków lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, gdy są one wymagane w czasie trwania delegowania.
 • Praca w niepełnym wymiarze godzin i praca czasowa zlecana za pośrednictwem agencji

DOKUMENTACJA
Delegowanie pracowników za granicę

 • oddelegowanie a podróż służbowa
 • podstawy obowiązków imigracyjnych
 • formalności związane z delegowaniem pracownika
 • obowiązki przechowywania i udostępniania dokumentacji
 • ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego (ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych przy delegowaniu do krajów UE oraz w przypadku pracowników wykonujących pracę jednocześnie na terenie kilku państw)
 • rezydencja podatkowa pracownika delegowanego

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Bardzo dobrze merytorycznie, konkretnie poprowadzone i przygotowane. Bardzo dobre i namacalne przykłady.

Magdalena Kunowska

Menedżer Działu Personalnego, Dovista Polska Holding

Ciekawe szkolenie, dające dużo do myślenia, prowadzący super.

Aleksandra Piechocka

ENEA Operator

Wysokie kompetencje i bardzo bogata wiedza eksperta poparta licznymi przykładami.

Karolina Mirecka

Specjalista ds. Personalnych, Metsa Tissue Poland

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
+48 22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Forum nowego KSH
Forum nowego KSH
więcej
On-line Rewolucyjna nowelizacja prawa pracy 2022
Rewolucyjna nowelizacja prawa pracy 2022
więcej
On-line Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU