24 lutego 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Wypełnianie obowiązków biura zarządu na odległość

Jak zgodnie z przepisami zapewnić ciągłość działania Biura Zarządu w pracy zdalnej?

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Sytuacja pandemiczna wymusiła w wielu firmach pracę zdalną bądź hybrydową.

Biuro Zarządu napotyka obecnie najwięcej sytuacji bezprecedensowych w swojej działalności. Wcześniej wypracowany i klarowny system pracy organów spółki został zakłócony.

Przyjdź na szkolenie i dowiedz się jak zgodnie z przepisami zapewnić ciągłość działania Biura Zarządu na odległość.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • jak zorganizować zgodnie z prawem pracę zarządu i rady nadzorczej na odległość
 • jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie lub umowie spółki, aby dostosować funkcjonowanie spółki do pracy na odległość
 • w jaki sposób organizować posiedzenia organów w czasie kwarantanny, izolacji lub pracy zdalnej
 • jak przygotować biuro zarządu do procesu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość
 • jakie są zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • jakie są kluczowe zmiany w KSH wpływające na pracę Biura Zarządu

Uczestnicy

 • Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjaliści ds. korporacyjnych,
 • Asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych

Program

24 lutego 2021

9.00        logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30        rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTY KORPORACYJNE A FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI NA ODLEGŁOŚĆ

 • zapisy w umowie spółki lub statucie a funkcjonowanie spółki na odległość
 • przepisy bezwzględnie obowiązujące a dokumenty korporacyjne
 • jak można dostosować statut lub umowę spółki w celu funkcjonowania na odległość?
 • regulamin zarządu – zakres, potrzeba zamian
 • regulamin rady nadzorczej – zakres, potrzeba zamian
 • regulamin zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia – zakres i podstawa prawna
 • praca zdalna biura zarządu – prawo pracy dla pracowników biura zarządu

ZARZĄD I RADA NADZORCZA – FUNKCJONOWANIE NA ODLEGŁOŚĆ

 • posiedzenie organów w czasie kwarantanny, izolacji lub pracy zdalnej
 • zwołanie posiedzenia zarządu
 • odmienne uregulowanie funkcjonowania zarządu lub rady nadzorczej w umowie lub statucie spółki
 • protokół z posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej
 • środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • tryb pisemny
 • podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • różnica między „uczestniczeniem” a „podejmowaniem uchwał”
 • oddanie głosu za pośrednictwem innego członka organu
 • decyduje głos prezesa/przewodniczącego /liczenie głosów
 • sprzeczność interesów – wyłączenie od podejmowanie uchwał
 • zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej
 • protokół – co powinien zawierać?
 • przykłady – prawidłowe i błędne zapisy w uchwałach i protokołach

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIE – FUNKCJONOWANIE NA ODLEGŁOŚĆ

 • kompetencja ZW/WZ na gruncie KSH
 • nabycie nieruchomości i środków trwałych
 • rozporządzenia i zobowiązania
 • zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne
 • zwołanie posiedzenia ZW/WZ oraz nieformalne zwołanie
 • zaproszenia i porządek obrad
 • ważność zgromadzenia
 • udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • prawo głosu oraz pełnomocnictwa / wyłączenie od głosowania
 • bezwzględna większość głosów / kwalifikowana większość
 • protokół z posiedzenia ZW/WZ

NOWELIZACJA KSH 2021 – WYBRANE ZAGADNIENIA

 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • inne – wybrane zagadnienia

15.30 – Zakończenie szkolenia

 

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

„Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.”

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

„Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.”

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 215 firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
On-line Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Biuro Zarządu w pracy zdalnej - szkolenie prawne online

Sytuacja gospodarcza w wielu krajach ulega nieustannym przeobrażeniom. Te z kolei generują kolejne zmiany w świecie biznesu. Coraz więcej firm decyduje się na przykład na wdrożenie w swoich zespołach systemy pracy hybrydowej, a nawet w pełni zdalnej. Najwięcej trudności w tej sytuacji napotyka Biuro Zarządu, ze względu na mnogość zakłóceń wynikających z przejścia z jednego modelu pracy na inny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak odpowiednio zorganizować pracę Biura Zarządu na odległość, aby wszyscy jego członkowie działali w sposób w pełni skoordynowany, to zapisz się na nasze szkolenie prawne online. Nasz ekspert wyjaśni, jak zgodnie z przepisami zapewnić ciągłość działania Biura Zarządu na odległość.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu Biura Zarządu?

Korzyści ze szkolenia Biura Zarządu

Na szkoleniu prawnym dowiesz się, jak odpowiednio zorganizować pracę zdalną Zarządu i Rady Nadzorczej, aby przebiegała ona w sposób sprawny i dobrze skoordynowany. Nasz ekspert wyjaśni również, jakie zapisy powinien zawierać statut i umowa spółki, aby funkcjonowanie spółki było w pełni dostosowane do pracy na odległość. Szkolenie Biura Zarządu to również doskonała okazja, by dowiedzieć się wszystkiego na temat organizacji posiedzeń organów zarządczych w okresie kwarantanny, izolacji lub pracy zdalnej.

Biorąc udział w szkoleniu prawnym online otrzymasz ponadto wskazówki odnośnie przygotowania Biura Zarządu do procesu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji bezpośredniej na odległość. Przedstawimy również zasady udziału w zgromadzeniu wspólników, jakimi warto się kierować wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Spora część naszego szkolenia online poświęcona będzie również kluczowym zmianom w KSH, które mają zostać wprowadzone w najbliższym czasie.

Dla kogo jest szkolenie prawne online?

Szkolenie prawne online z zakresu organizacji zdalnej pracy Biura Zarządu adresowane jest przede wszystkim do:

 • kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • specjalistów ds. korporacyjnych,
 • asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych.

Dołącz do kolejnego naszego szkolenia online i sprawdź, na jakie zmiany w KSH dla Biura Zarządu należy być przygotowanym.

Program szkolenia Biura Zarządu online

Szkolenie prawne poruszające tematykę wypełniania obowiązków Biura Zarządu na odległość i organizacji pracy zdalnej organów korporacyjnych, organizowane jest w formie online. Dzięki temu możesz bez wychodzenia z domu zapoznać się z kluczowymi aspektami pracy Biura Zarządu w formie zespołu rozproszonego. Program szkolenia prawnego online podzielony został na następujące bloki tematyczne:

 • Dokumenty korporacyjne a funkcjonowanie spółki na odległość
 • Zarząd i Rada Nadzorcza - funkcjonowanie na odległość
 • Zgromadzenie Wspólników i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - funkcjonowanie na odległość
 • Nowelizacja KSH - wybrane zagadnienia

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group