17 maja 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Współpraca wykonawca – zamawiający na wszystkich 3 etapach zamówienia publicznego

przygotowanie – udzielenie – realizacja wg nowych przepisów PZP 2021

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Nowa ustawa PZP wprowadza od 1 stycznia 2021 roku bardzo istotne zmiany w relacjach Wykonawca – Zamawiający.

Zmiany te dotyczą zarówno etapu przygotowania i prowadzenia postępowania jak i realizacji zamówienia, a nawet etapu po jego zamknięciu.

Weź udział w szkoleniu, podczas którego przeprowadzimy Ciebie jako Wykonawcę, krok po kroku, przez te wszystkie etapy.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany zaszły w relacjach Wykonawca – Zamawiający wg nowej ustawy PZP
 • Kiedy jest wymagalny podpis elektroniczny i do jakich działań
 • Jaki wpływ na Wykonawców ma polityka zakupowa i plany zakupowe sektora publicznego
 • Jakich nowych elementów może wymagać zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
 • Czym jest konsorcjum i jak ocenić jego potencjał
 • Jak się przygotować do negocjacji
 • Czego nie powinno być w umowach zamówienia publicznego
 • Jakie są nowe zasady należytego wykonania umowy
 • Kiedy są dopuszczalne zmiany w umowach

Uczestnicy

 • Osoby odpowiadające za pozyskiwanie zamówień publicznych u wykonawców
 • Koordynatorzy projektów realizowanych na rzecz zamawiających publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych pracujący na rzecz wykonawców

Program

17 maja 2021

9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

ETAP PRZYGOTOWANIA DO POSTĘPOWANIA

Nowe Prawo zamówień publicznych: ogólny zarys zmian w systemie

 • Na czym polega prowykonawcze podejście, założenia dotyczące partnerskiego podejścia do zamówienia publicznego
 • Zmiany w relacjach Wykonawca – Zamawiający wg. nowej ustawy PZP

Zmniejszenie formalizmów postępowania

 • Podpis elektroniczny – kiedy jest wymagalny i do jakich działań?
 • Profil zaufany, podpis osobisty – różne formy przy różnych postępowaniach
 • Dopuszczalność komunikacji ustnej – w jakich przypadkach jest ona możliwa?
 • Elektronizacja zamówień publicznych w nowej ustawie PZP

Konsultacje rynkowe i źródła wiedzy o postępowaniach

 • Czym są konsultacje rynkowe? Jaka jest rola i możliwości działania Wykonawcy w przypadku kontaktów z Zamawiającym na tym etapie postępowania?
 • Czy udział w konsultacjach pozwoli na zwiększenie szans w przetargu?
 • Publikacja ogłoszeń ponadprogowych i podprogowych – ujednolicenie systemu
 • Jakie informacje o zamówieniach znajdziemy w BZP?
 • Polityka Zakupowa i plany zakupowe sektora publicznego – jaki mają wpływ na Wykonawców?
 • Opis potrzeb i wymagań oraz Analiza potrzeb i wymagań – nowe dokumenty w postępowaniu – wnioski dla Wykonawców

 ETAP POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań na nowych zasadach

 • Opis przedmiotu zamówienia – jakich nowych elementów może wymagać zamawiający
 • Wariantowość ofert
 • Oferty częściowe
 • Zmiany w zakresie wadium
 • SWZ, czyli następca SIWZ. Co się zmieni?

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców i warunki uczestnictwa w postępowaniu

 • Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia
 • Nowe podstawy wykluczeń, zmiana charakteru wykluczeń.
 • Wyłączenia fakultatywne, czyli dlaczego należy dokładnie czytać co napisał Zamawiający.
 • Nowe i stare warunki udziału w postępowaniu.
 • Zadawanie pytań i odpowiedzi na nie. Terminy.
 • Przedłużenie składania ofert.
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Ubieganie się wspólnie o zamówienia
 • Czym jest konsorcjum i jak ocenić jego potencjał?
 • Udostępnianie zasobów na nowych zasadach
 • Nowe zasady i przesłanki odrzucenia oferty

Nowe elementy w procedurach

 • Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy
 • Nowe terminy związania ofertą i zasady jego przedłużania. Koniec z wątpliwościami?
 • Kryteria oceny ofert. Czy utrzymana zostanie zasada, że wygrywają najtańsi?
 • Otwarcie ofert, jak dzisiaj należy rozumieć jawność postępowania?
 • Dostęp pozostałych wykonawców do ofert.

Tryby negocjacyjne

 • Zagadnienie trybu podstawowego
 • Dwa nowe tryby negocjacyjne w zamówieniach poniżej progu unijnego
 • Jak się przygotować do negocjacji? Jakie elementy tak naprawdę mogą być negocjowane w poszczególnych trybach?

 ETAP REALIZACJI UMOWY

Umowy w sprawie zamówień publicznych

 • Współpraca w obliczu umowy o zamówienie publiczne – teoria i praktyka
 • Klauzule abuzywne: czego nie powinno być w umowach zamówienia publicznego?
 • Waloryzacja kontraktów – rewolucyjne nowe zasady
 • Nowe zasady należytego wykonania umowy
 • Zabezpieczenie umowy – formy i procedura
 • Zmiany umów – kiedy są dopuszczalne?
 • Rewolucja w umowach z podwykonawcami. Zmiana podwykonawcy, obieg dokumentów, akceptacje, możliwość badania podwykonawcy i inne zmiany.

Środki ochrony prawnej w nowym PZP

 • Mediacja – nowe rozwiązanie w zamówieniach publicznych
 • Postępowanie odwoławcze, koszty, terminy.
 • Przebieg postępowania przed KIO
 • Droga sądowa

Raport z realizacji zamówienia

 • Sens i zakres sporządzania raportu
 • Konsekwencje raportu dla Wykonawcy

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
On-line Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH
więcej
On-line Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
On-line Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU