17 maja 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Współpraca wykonawca – zamawiający na wszystkich 3 etapach zamówienia publicznego

przygotowanie – udzielenie – realizacja wg nowych przepisów PZP 2021

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Nowa ustawa PZP wprowadza od 1 stycznia 2021 roku bardzo istotne zmiany w relacjach Wykonawca – Zamawiający.

Zmiany te dotyczą zarówno etapu przygotowania i prowadzenia postępowania jak i realizacji zamówienia, a nawet etapu po jego zamknięciu.

Weź udział w szkoleniu, podczas którego przeprowadzimy Ciebie jako Wykonawcę, krok po kroku, przez te wszystkie etapy.

Korzyści

Dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany zaszły w relacjach Wykonawca – Zamawiający wg nowej ustawy PZP
 • Kiedy jest wymagalny podpis elektroniczny i do jakich działań
 • Jaki wpływ na Wykonawców ma polityka zakupowa i plany zakupowe sektora publicznego
 • Jakich nowych elementów może wymagać zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
 • Czym jest konsorcjum i jak ocenić jego potencjał
 • Jak się przygotować do negocjacji
 • Czego nie powinno być w umowach zamówienia publicznego
 • Jakie są nowe zasady należytego wykonania umowy
 • Kiedy są dopuszczalne zmiany w umowach

Uczestnicy

 • Osoby odpowiadające za pozyskiwanie zamówień publicznych u wykonawców
 • Koordynatorzy projektów realizowanych na rzecz zamawiających publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych pracujący na rzecz wykonawców

Program

17 maja 2021

9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

ETAP PRZYGOTOWANIA DO POSTĘPOWANIA

Nowe Prawo zamówień publicznych: ogólny zarys zmian w systemie

 • Na czym polega prowykonawcze podejście, założenia dotyczące partnerskiego podejścia do zamówienia publicznego
 • Zmiany w relacjach Wykonawca – Zamawiający wg. nowej ustawy PZP

Zmniejszenie formalizmów postępowania

 • Podpis elektroniczny – kiedy jest wymagalny i do jakich działań?
 • Profil zaufany, podpis osobisty – różne formy przy różnych postępowaniach
 • Dopuszczalność komunikacji ustnej – w jakich przypadkach jest ona możliwa?
 • Elektronizacja zamówień publicznych w nowej ustawie PZP

Konsultacje rynkowe i źródła wiedzy o postępowaniach

 • Czym są konsultacje rynkowe? Jaka jest rola i możliwości działania Wykonawcy w przypadku kontaktów z Zamawiającym na tym etapie postępowania?
 • Czy udział w konsultacjach pozwoli na zwiększenie szans w przetargu?
 • Publikacja ogłoszeń ponadprogowych i podprogowych – ujednolicenie systemu
 • Jakie informacje o zamówieniach znajdziemy w BZP?
 • Polityka Zakupowa i plany zakupowe sektora publicznego – jaki mają wpływ na Wykonawców?
 • Opis potrzeb i wymagań oraz Analiza potrzeb i wymagań – nowe dokumenty w postępowaniu – wnioski dla Wykonawców

 ETAP POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań na nowych zasadach

 • Opis przedmiotu zamówienia – jakich nowych elementów może wymagać zamawiający
 • Wariantowość ofert
 • Oferty częściowe
 • Zmiany w zakresie wadium
 • SWZ, czyli następca SIWZ. Co się zmieni?

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców i warunki uczestnictwa w postępowaniu

 • Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia
 • Nowe podstawy wykluczeń, zmiana charakteru wykluczeń.
 • Wyłączenia fakultatywne, czyli dlaczego należy dokładnie czytać co napisał Zamawiający.
 • Nowe i stare warunki udziału w postępowaniu.
 • Zadawanie pytań i odpowiedzi na nie. Terminy.
 • Przedłużenie składania ofert.
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Ubieganie się wspólnie o zamówienia
 • Czym jest konsorcjum i jak ocenić jego potencjał?
 • Udostępnianie zasobów na nowych zasadach
 • Nowe zasady i przesłanki odrzucenia oferty

Nowe elementy w procedurach

 • Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy
 • Nowe terminy związania ofertą i zasady jego przedłużania. Koniec z wątpliwościami?
 • Kryteria oceny ofert. Czy utrzymana zostanie zasada, że wygrywają najtańsi?
 • Otwarcie ofert, jak dzisiaj należy rozumieć jawność postępowania?
 • Dostęp pozostałych wykonawców do ofert.

Tryby negocjacyjne

 • Zagadnienie trybu podstawowego
 • Dwa nowe tryby negocjacyjne w zamówieniach poniżej progu unijnego
 • Jak się przygotować do negocjacji? Jakie elementy tak naprawdę mogą być negocjowane w poszczególnych trybach?

 ETAP REALIZACJI UMOWY

Umowy w sprawie zamówień publicznych

 • Współpraca w obliczu umowy o zamówienie publiczne – teoria i praktyka
 • Klauzule abuzywne: czego nie powinno być w umowach zamówienia publicznego?
 • Waloryzacja kontraktów – rewolucyjne nowe zasady
 • Nowe zasady należytego wykonania umowy
 • Zabezpieczenie umowy – formy i procedura
 • Zmiany umów – kiedy są dopuszczalne?
 • Rewolucja w umowach z podwykonawcami. Zmiana podwykonawcy, obieg dokumentów, akceptacje, możliwość badania podwykonawcy i inne zmiany.

Środki ochrony prawnej w nowym PZP

 • Mediacja – nowe rozwiązanie w zamówieniach publicznych
 • Postępowanie odwoławcze, koszty, terminy.
 • Przebieg postępowania przed KIO
 • Droga sądowa

Raport z realizacji zamówienia

 • Sens i zakres sporządzania raportu
 • Konsekwencje raportu dla Wykonawcy

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Nowe przepisy PZP - szkolenie prawne online

Zapisy Nowej ustawy PZP, wraz z początkiem 2021 roku, wprowadziły bardzo ważne zmiany w relacjach na linii Wykonawca - Zamawiający. Dotyczą one nie tylko etapu przygotowania i prowadzenia postępowania, ale także realizacji zamówienia, aż po jego zamknięcie.

Jeśli chcesz dowiedzieć, jak powinna wyglądać współpraca wykonawca – zamawiający na wszystkich 3 etapach zamówienia publicznego, to koniecznie dołącz do naszego szkolenia Biura Zarządu, które odbędzie się online.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu prawnym?

Korzyści ze szkolenia online

Na szkoleniu prawnym dowiesz się wszystkiego na temat zmian, jakie zaszły w relacjach Wykonawca – Zamawiający po wejściu w życie nowej ustawy PZP. Nasz ekspert wyjaśni, kiedy jest wymagany podpis elektroniczny i do jakich działań jest niezbędny. Szkolenie prawne online to też doskonała okazja, by dowiedzieć się, jak polityka zakupowa i plany zakupowe sektora publicznego wpływają na wykonawców oraz, jakich elementów nie powinno być w umowach zamówienia publicznego.

Program szkolenia Biura Zarządu zawiera także zagadnienia dotyczące elementów, jakich może wymagać zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, zasad należytego wykonania umowy oraz dopuszczalnych zmian w umowach. Na szkoleniu Biura Zarządu dowiesz się ponadto czym jest konsorcjum i jak ocenić jego potencjał. Szkolenie online pozwoli Ci również, bez wychodzenia z domu, odpowiednio przygotować się do negocjacji.

Dla kogo jest szkolenie prawne online?

Szkolenie prawne adresowane jest przede wszystkim do:

 • osób odpowiadających za pozyskiwanie zamówień publicznych u wykonawców,
 • koordynatorów projektów realizowanych na rzecz zamawiających publicznych,
 • specjalistów ds. zamówień publicznych pracujących na rzecz wykonawców.

Program szkolenia online

Program szkolenia Biura Zarządu, które poprowadzone zostanie online obejmuje kluczowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla pełnego zrozumienia istoty współpracy na linii wykonawca – zamawiający na wszystkich 3 etapach zamówienia publicznego. Na szkoleniu prawnym poruszone zostaną kwestie dotyczące etapu przygotowania do postępowania, etapu postępowania o udzielenie zamówienia oraz etapu realizacji umowy. W programie szkolenia Biura Zarządu online wyróżniono następujące obszary zagadnienia:

 • Nowe Prawo zamówień publicznych: ogólny zarys zmian w systemie,
 • zmniejszenie formalizmów postępowania
 • konsultacje rynkowe i źródła wiedzy o postępowaniach,
 • ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań na nowych zasadach,
 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców i warunki uczestnictwa w postępowaniu,
 • nowe elementy w procedurach,
 • tryby negocjacyjne,
 • umowy w sprawie zamówień publicznych,
 • środki ochrony prawnej w nowym PZP,
 • raport z realizacji zamówienia.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!