24 stycznia 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników

Zwoływanie – organizacja – prowadzenie – dobre praktyki

Pobierz Broszurę

PRAWO, ZARZĄD

Najbardziej kluczowe i żywotne sprawy dla działalności spółki, decydujące m.in. o majątku przedsiębiorstwa, udzielaniu absolutoriów członkom organów spółki, zatwierdzaniu sprawozdań, dalszej strategii, są przedmiotem obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/ Zgromadzeń Wspólników.

Jaka jest praktyka polskich spółek? Jakie uchybienia wpływają negatywnie na funkcjonowanie spółki? Kiedy dochodzi do eskalacji konfliktów? Co można udoskonalić i usprawnić w organizacji zgromadzeń? Jak zminimalizować ryzyko uchybień  i przeciwdziałać krytycznym sytuacjom podczas debat nad uchwałami?  Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz dobre praktyki Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników.

Korzyści:

 • dowiesz się jakie są dobre praktyki Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników,
 • dowiesz się jakie są kompetencje Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,
 • poznasz formalne i praktyczne aspekty zwoływania zgromadzeń,
 • nauczysz się w jaki sposób tworzyć projekty uchwał na zgromadzenia,
 • dostaniesz wskazówki jak protokołować zgromadzenia.

Uczestnicy

 • Przedstawiciele władz spółek;
 • Właściciele, Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorzy Biur Zarządu i Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorzy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Dyrektorzy Biur Prawnych,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników

Program:

24 STYCZNA 2024 R.

9.15 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia


Kompetencje ZW/WZ

 • Pozycja prawna ZW/WZ w spółkach kapitałowych
 • WZ/ZW w aspekcie czynności prawnych oraz zgód korporacyjnych
 • Umowa z członkiem władz – zgoda ZW/WZ
 • Kontrola czynności prawnych przez ZW/WZ
 • Konwalidacja czynności przez ZW/WZ
 • Zmiana umowy spółki / zmiana statutu
 • Zwyczajne albo nadzwyczajne WZ/ZW
 • Spółki jednoosobowe – odpowiednie stosowanie przepisów ZW/WZ
 • Spółka w organizacji – uchwała ZW/WZ zwalniająca z odpowiedzialności
 • Księga udziałów i księga akcyjna a krąg osób uczestniczących w ZW/WZ

Zaproszenie na ZW/WZ oraz czynności przygotowawcze

 • Kto zwołuje ZW/WZ?
 • Żądanie mniejszości – zwołanie ZW/WZ
 • Sądowe upoważnienie do zwołania ZW/WZ
 • Nieformalne zwołanie ZW/WZ
 • Kogo zapraszamy na ZW/WZ?
 • Prawo uczestniczenia w ZW/WZ
 • Uprawnienia i obowiązki byłego członka zarządu
 • Zaproszenie na ZW/WZ – treść i forma
 • Termin odbycia ZW/WZ
 • Miejsce zgromadzeń
 • Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Przedmiot obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniom i obowiązek ich udostępnienia
 • Strata przewyższająca sumę kapitałów a obowiązek zwołania ZW/WZ 

Przebieg ZW/WZ

 • Organizacja ZW/WZ
 • Sprzeciw – forma zgłoszenia i moment zgłoszenia, skutki prawne
 • Podział zysku – uchwała ZW/WZ
 • Sprawozdanie rady nadzorczej
 • Uchwały ZW/WZ bez odbycia posiedzenia
 • Absolutorium – treść uchwały, tryb podjęcia oraz skutki prawne
 • Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Ważność zgromadzenia ZW/WZ
 • Prawo głosu w ramach ZW/WZ
 • Pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza lub wspólnika do udziału w WZ/ZW
 • Przebieg ZW/WZ w spółkach publicznych

Protokół z ZW/WZ

 • Jak powinien być odnotowany w protokole fakt zgłoszenia sprzeciwu?
 • Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym
 • Głosowanie jawne i głosowanie tajne
 • Jakie elementy powinien zawierać protokół ZW/WZ?
 • Księga protokołów ZW/WZ
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania w protokole
 • Dowody zwołania
 • Lista obecności
 • Forma protokołu – pisemna i akt notarialny
 • Kto ma dostęp do protokołów?

Różne uchwały ZW/WZ i ich wpływ na funkcjonowanie spółki kapitałowej

 • Umorzenie udziału lub akcji
 • Dzień dywidendy – kompetencje ZW/WZ
 • Wygaśnięcie mandatu wskutek uchwały ZW/WZ
 • Uchwała o odwołaniu członków zarządu lub członków rady nadzorczej
 • Zasady wynagradzania członków zarządu
 • Reprezentacja spółki przez pełnomocnika ZW/WZ w umowach z członkami zarządu
 • Regulamin rady nadzorczej uchwalony przez ZW/WZ

Zaskarżanie uchwał

 • Powództwo o uchylenie uchwały
 • Legitymacja czynna – prawo do wytoczenia powództwa 
 • Termin powództwa o uchylenie uchwały
 • Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Skuteczność wyroku i skutki dla spółki

Decyzje WZ/ZW w aspekcie przystąpienia do grupy spółek

 • Czym jest grupa spółek?
 • Uchwała ZW/WZ o przystąpieniu do grupy spółek – treść uchwały i skutki prawne
 • Uchwała ZW/WZ o rezygnacji z udziału w grupie spółek
 • Dopuszczalność wydawania wiążących poleceń spółce zależnej po podjęciu uchwały przez ZW/WZ
 • Przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia
 • Skuteczność uchwały ZW/WZ o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej wprowadzająca dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia
 • Sprawozdanie o powiązaniach umownych w aspekcie kompetencji ZW/WZ
 • Uchwała ZW/WZ  o przymusowym odkupie udziałów lub akcji

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Pani Mecenas Pietruk to klasa światowa i najwyższej jakości Wykładowca.

Anna Romańczuk

Kierownik Biura Zarządu, MegaSerwis sp. z o.o.

Szkolenie zorganizowane bardzo dobrze pod kątem wiedzy prowadzącego, wszystkie zagadnienia popierane życiowymi przykładami przez co wszystko jest bardziej realistyczne i ciekawe.

Martyna Kowalewska

Specjalista ds. obsługi biura zarządu, ENERGA S.A.

Tematyka niezwykle ciężka, ponieważ opiera się na zagadnieniach prawa gospodarczego i cywilnego, dlatego prowadząca , która potrafi zainteresować i zaangażować publikę to strzał w dziesiątkę – brawa dla Pani Romany Pietruk.

Marlena Banaś

Specjalista ds. biura zarządu, LS- TECH-HOMES S.A.

Pozytywne wrażenia, profesjonalnie przygotowany prowadzącym interesujące tematy.

Marta Cebulska

Koordynator ds. Windykacji, DUON Dystrybucja S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już 250+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
więcej
On-line Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
On-line Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
więcej
On-line Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej
On-line Komunikacja i dialog w pracy managera
Komunikacja i dialog w pracy managera
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników - szkolenie online

Zastanawiasz się, jakie są najlepsze praktyki polskich spółek jeśli chodzi o Walne Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników? W jaki sposób doskonalić i usprawniać organizację zgromadzeń? Wszystkiego dowiesz się na naszym szkoleniu Biura Zarządu, które poprowadzone zostanie w formie online.

Na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz Zgromadzeniach Wspólników zapadają najbardziej kluczowe decyzje dotyczące działalności spółki. Wpływają one m.in. na majątek przedsiębiorstwa, udzielanie absolutorium członkom organów spółki czy dalszą strategię działania. Właściwa organizacja obrad Zgromadzeń jest więc jednym z warunków sprawnego zarządzania spółką, zatem koniecznie zapisz się na nasze szkolenie prawne, by by dowiedzieć się, jak powinno wyglądać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Zgromadzenie Wspólników.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu Biura Zarządu?

Korzyści ze szkolenia online

Szkolenie prawne prowadzone w formie online jest doskonałą okazją, by poznać dobre praktyki oraz kompetencje Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników. Nasz ekspert na szkoleniu Biura Zarządu przedstawi również uczestnikom formalne i praktyczne aspekty zwoływania zgromadzeń, a co więcej udzieli wskazówek na temat tego, jak protokołować zgromadzenia. Szkolenie online to ponadto szansa, by bez wychodzenia z domu, nauczyć się tworzyć projekty uchwał na zgromadzenia.

Chcesz wiedzieć więcej na temat funkcjonowania organów zarządczych spółek kapitałowych? Dołącz do kolejnego naszego szkolenia!

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH - szkolenie prawne

Dla kogo jest szkolenie prawne?

Szkolenie prawne na temat Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników adresowane jest przede wszystkim do:

 • przedstawicieli władz spółek,
 • właścicieli, członków Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorów Biur Zarządu i Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorów Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Dyrektorów Biur Prawnych,
 • Osób odpowiedzialnych za przygotowanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników.

Program szkolenia Biura Zarządu online

W programie szkolenia Biura Zarządu znalazły się najistotniejsze kwestie odnoszące się do Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz Zgromadzeń Wspólników. Biorąc udział w szkoleniu online możesz zatem mieć pewność, że dowiesz się wszystkiego na temat organizacji i sprawnego przebiegu obrad tych Zgromadzeń. Program szkolenia prawnego został podzielony na następujące bloki tematyczne:

 • Kompetencje Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Zaproszenie na ZW/WZ oraz czynności przygotowawcze
 • Przebieg oraz protokołowanie obrad ZW/WZ
 • Różne uchwały ZW/WZ i ich wpływ na funkcjonowanie spółki kapitałowej
 • Procedura zaskarżania uchwał
 • Decyzje WZ/ZW w aspekcie przystąpienia do grupy spółek

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!