7 grudnia 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Umowy zakupowe

Jak wykorzystać prawo do efektywnego prowadzenia procesów zakupowych?

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 16.11.2020

SZKOLENIE ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie on-line poświęcone jednemu z najwrażliwszych obszarów funkcjonowania procesów biznesowych – zakupom. Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej.

Obecna sytuacja zmusza osoby odpowiedzialne za umowy w firmach do położenia szczególnego nacisku na wybór odpowiednich zapisów i konstrukcji, które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń kontraktów.

Zapraszamy do udziału w warsztacie on – line poświęconemu kluczowym elementom działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale ochronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Korzyści

 • Poznasz najważniejsze rozwiązania problemów w umowach zakupowych spowodowane stanem epidemii
 • Poszerzysz swoją wiedzę w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy
 • Dowiesz się, jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie negocjowania warunków umów zakupowych i radzenia sobie z ogólnymi warunkami zakupów

Uczestnicy

 • Menedżerowie i kierownicy logistyki,
 • Menedżerowie i kierownicy działów zakupów,
 • Kierownicy ds. dystrybucji logistyki,
 • Specjaliści ds. transportu i spedycji,
 • Prawnicy w firmach odpowiedzialni za tworzenie umów zakupowych

Program

7 grudnia 2020

8.30 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – rozpoczęcie szkolenia on-line

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY W UMOWACH ZAKUPOWYCH SPOWODOWANE STANEM EPIDEMII

 • siła wyższa – kiedy występuje?
 • nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych – kiedy można zastosować klauzulę?
 • klauzula zmiany okoliczności oraz klauzula rewizji ceny
 • łańcuchy dostaw, korzystanie z podwykonawców
 • zaliczka, zadatek, przedpłata, kara umowna, gwarancja bankowa, potrącenie i cesja
 • jakie działania podjąć, gdy kontrahent ogłosi upadłość

KIEDY MOŻNA ZAKOŃCZYĆ WSPÓŁPRACĘ / ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?

 • ugoda jako wzajemne ustępstwo stron
 • rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie
 • skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?
 • wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze
 • wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze

OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I ODSETKI PO NOWELIZACJI 2020 R.

 • obowiązki przedsiębiorców wobec CRBR
 • zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
 • kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 • procedura zgłaszania nieprawidłowośc

TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO I NEGOCJOWANIE UMOWY

 • czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego
 • prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
 • okres obowiązywania oferty
 • przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne
 • czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?
 • milczenie – czy może być uznane za przyjęcie oferty?
 • przyjęcie oferty – skutki prawne dla kupujących
 • przyjęcie oferty ze zmianami
 • domniemanie z art. 97 KC
 • negocjacje w drodze elektronicznej: błąd negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną – ryzyka, sposoby zabezpieczenia
 • negocjowanie warunków umów, alternatywne sposoby postępowania wobec ogólnych warunków zakupowych

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

 • reprezentacja stron umowy zakupowej
 • sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG – pułapki i niebezpieczeństwa
 • uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy
 • tworzenie treści pełnomocnictwa
 • nadawania uprawnień pełnomocnikom
 • odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt
 • przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika
 • organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów

ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

 • określanie przedmiotu umowy
 • zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • określanie procedur i ich weryfikacja
 • wzory oświadczeń
 • formularze, zamówienia, czy umowy?
 • nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • jak liczyć terminy w umowach?
 • korzystanie z wzorców umownych – skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • umowa przedwstępna, a umowa ostateczna – warunki i różnice
 • Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • ogólne warunki zakupu i sprzedaży

15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 

Zastrzeżenie prawne

Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako udzielenie porady prawnej. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Metody:

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

7 grudnia 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 16/11/2020: 870 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 10%
Zgłoszenie do 17/11/2020: 970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały
certyfikat


Uwagi:
Zastrzeżenie prawne
Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako udzielenie porady prawnej. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 16.11.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 970 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
870 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 23 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu
Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu
więcej
On-line Efektywnie komunikujący się zespół
Efektywnie komunikujący się zespół
więcej
On-line Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms ® 2020
Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms ® 2020
więcej
On-line Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
więcej
On-line Grupy Kapitałowe
Grupy Kapitałowe
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.