7 grudnia 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Umowy Zakupowe

Jak wykorzystać prawo do efektywnego prowadzenia procesów zakupowych?

Pobierz Broszurę

ZAKUPY, SPRZEDAŻ

Organizacja procesu kontraktowania w zakupach wiąże się zarówno z ułożeniem prawidłowych regulacji wewnątrz firmy, takich które usprawnią funkcjonowanie działu zakupów i jego współpracę z pozostałymi działami, ale również z odpowiednim przygotowaniem wszelkiej dokumentacji kontraktowej. Wybór odpowiednich zapisów, konstrukcje które wytyczają czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń to kluczowe elementy działań formalnych i organizacyjnych, które nie tylko ułatwiają współpracę, ale chronią interesy firmy na każdym etapie realizacji zamówień.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym doskonaleniu procesu kontraktowania w  zakupach.

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiesz się m.in.:

 • Jak organizować wewnętrzne regulacje w zakresie dokonywania zakupów w organizacji?
 • Jak przygotować zapytania ofertowe?
 • Jak negocjować warunki kontraktu zakupowego, aby radzić sobie z ogólnymi warunkami dokonywania zakupów, które stosują firmy?
 • Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych?
 • Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować?
 • Jak wykorzystywać różne formy umów w procesie zakupów?
 • Jak rozwiązać niekorzystną umowę zakupową i chronić prawa firmy?

Korzyści:

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Poszerzysz swoją wiedzę w zakresie funkcjonalnego i sprawniejszego organizowania procesu kontraktowania zakupów dla firmy
 • Dowiesz się, jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie negocjowania warunków umów zakupowych i radzenia sobie z ogólnymi warunkami zakupów
 • Poznasz krok po kroku metody tworzenia i zabezpieczania różnego rodzaju kontraktów zakupowych
 • Dowiesz się, jak minimalizować ryzyko umów zakupowych
 • Zwiększysz kontrolę nad realizowanymi umowami
 • Poznasz najważniejsze rozwiązania problemów w umowach zakupowych spowodowane stanem epidemii

Uczestnicy

 • Menedżerowie i kierownicy logistyki
 • Menedżerowie i kierownicy działów zakupów
 • Kierownicy ds. dystrybucji logistyki
 • Specjaliści ds. transportu i spedycji
 • Prawnicy odpowiedzialni za tworzenie umów zakupowych

Program:

7 grudnia 2021

9.15 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia

Najważniejsze problemy w umowach zakupowych spowodowane stanem epidemii

 • siła wyższa – kiedy występuje?
 • nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych – kiedy można zastosować klauzulę?
 • klauzula zmiany okoliczności
 • klauzula rewizji ceny
 • łańcuchy dostaw, korzystanie z podwykonawców
 • zaliczka, zadatek, przedpłata, kara umowna, gwarancja bankowa, potrącenie i cesja
 • jakie działania podjąć, gdy kontrahent ogłosi upadłość?

Kiedy można zakończyć współpracę / rozwiązać umowę?

 • ugoda jako wzajemne ustępstwo stron
 • rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie
 • skuteczne zakończenie umowy: jakie są przesłanki i jak przygotować oświadczenie?
 • wybór formy roszczenia: rękojmia, gwarancja, „klasyczne” roszczenie odszkodowawcze
 • wybór postępowania sądowego: wybór sądu, postępowanie zabezpieczające oraz rozpoznawcze

Opóźnienia w płatnościach i odsetki po nowelizacji 2020 r.

 • obowiązki przedsiębiorców wobec CRBR
 • zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
 • kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 • procedura zgłaszania nieprawidłowości

Tworzenie zapytania ofertowego i negocjowanie umowy

 • czym jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego
 • prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
 • okres obowiązywania oferty
 • przygotowanie treści zapytania ofertowego – istotne elementy formalno-prawne
 • czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne?
 • milczenie – czy może być uznane za przyjęcie oferty?
 • przyjęcie oferty – skutki prawne dla kupujących
 • przyjęcie oferty ze zmianami
 • domniemanie z art. 97 KC
 • negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną – ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia
 • negocjowanie warunków umów, alternatywne sposoby postępowania wobec ogólnych warunków zakupowych

Reprezentacja i pełnomocnictwa w kontraktach zakupowych

 • reprezentacja stron umowy zakupowej
 • sprawdzenie kontrahenta w KRS i CEiDG – pułapki i niebezpieczeństwa
 • uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach dla firmy
 • tworzenie treści pełnomocnictwa
 • nadawania uprawnień pełnomocnikom
 • odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt
 • przekroczenie uprawnień – konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika
 • organizacja systemu pełnomocnictw w zależności od rodzaju zakupów

Zawieranie umów zakupowych oraz dokumentacja kontraktowa

 • określanie przedmiotu umowy
 • zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
 • określanie procedur i ich weryfikacja
 • wzory oświadczeń
 • formularze, zamówienia, czy umowy?
 • nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • jak liczyć terminy w umowach?
 • korzystanie z wzorców umownych – skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
 • umowa przedwstępna, a umowa ostateczna – warunki i różnice
 • formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
 • ogólne warunki zakupu i sprzedaży

15.30 Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę aktywnych warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w serii wykładów połączonych z dyskusjami. Liczne przykłady zapisów umownych, praktyk rynkowych, analizy przepisów prawnych służą pokazaniu najlepszych metod zabezpieczania wykonania umów zakupowych, które ochraniają interesy organizacji. Dużą zaletą zajęć jest forma przekazu, bardzo przejrzysta dla osób ściśle nie powiązanych z praktyką prawną.

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Trzeci lub czwarty raz biorę udział w szkoleniu organizowanym przez Langas Group – jest to kolejny raz, kiedy organizator nie zawiódł. Zakres szkolenia i dobór prelegentów to strzał w dziesiątkę.

Ewa Skura

KGHM Polska Miedź S.A.

Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca. Wiedza przekazana w bardzo przystępny i ciekawy sposób.

Joanna Stawska

DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.

Bardzo profesjonalni wykładowy potrafiący połączyć teorię z praktyką oraz wytworzyć miłą atmosferę szkolenia.

Katarzyna Nakrewicz

WINKELMANN Sp. z o.o.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 696 80 22


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line 9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji 2023
więcej
On-line XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
XIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Umowy zakupowe — szkolenie dla działu zakupów, logistyków i menedżerów

Organizacja procesu kontraktacji w zakupach polega na przygotowaniu odpowiednich regulaminów wewnątrz firmy, takich jak usprawnienie funkcjonowania działu zakupów i jego współpracy z innymi działami, ale również na odpowiednim przygotowaniu całej dokumentacji kontraktowej. Szkolenie dla działu zakupów z tematyki umów zakupowych, to kompleksowe przygotowanie do kontraktacji zgodnie z wymogami i prawnymi regulacjami.

Szkolenie zakupowe podejmuje takie tematyki jak dobór odpowiednich przepisów, struktur wyznaczających czas, sposób realizacji, wymagania i formy zabezpieczeń, które są kluczowymi elementami chroniącymi interesy firmy. Ponadto wpływają na czas realizacji zamówień i ogólny całokształt współpracy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu zakupowym?

Szkolenie zakupowe, które organizujemy to kompendium wiedzy o procesach, funkcjonowaniu i kontraktowaniu zakupów firmy. Zakres tematyki dopasowany jest do poziomu szkoleń menedżerskich, jak i również szkolenia dla działu zakupów.

Na szkoleniu dowiesz się, jak usprawniać zawartość regulacji i dokumentacji potrzebnej w organizowaniu zakupów. Nauczysz się praktyk negocjacyjnych w zakresie negocjowania warunków umów zakupowych i radzenia sobie z ogólnymi warunkami zakupów. Umowy zakupowe to także metody tworzenia i zabezpieczania różnego rodzaju kontraktów zakupowych, które poznasz i nauczysz się minimalizować ryzyko umów zakupowych. Co więcej, szkolenie zakupowe przewiduje także rozwiązywanie problemów w umowach zakupowych spowodowane stanem epidemii.

Szkolenia zakupowe z tworzenia umów — kto pozyska największą wiedzę i zastosuje ją w praktyce?

Na szkolenie zakupowe zapraszamy w szczególności do uczestnictwa menedżerów i kierowników:

 • logistyki,
 • działów zakupów,
 • spedycji.

Szkolenie zakupowe będzie również odpowiednie dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie umów, jako szkolenie uzupełniające wiedzę.

Szkolenie dla działu zakupów — analiza trendów zakupowych

Analiza trendów zakupowych to bardzo ważna część pracy każdego menedżera ds. zakupów. To okazja, by zastanowić się nad przyszłością. W tym artykule zebraliśmy trendy zakupowe na rok 2022 przewidywane przez naszych ekspertów.

Pomimo pandemii, perspektywy branży zakupowej nadal wyglądają tak dobrze, jak nigdy dotąd. Oczywiście minie trochę czasu, zanim cały świat wróci do normy, ale jak zwykle specjaliści ds. zakupów wciąż szukają sposobów na zaspokojenie swoich potrzeb bez zużywania wysokiej jakości zasobów i ciężko zarobionego budżetu. Kluczem jest tutaj mocny proces zakupowy. Pozwoli on nie tylko przetrwać, ale wręcz wykorzystać wznoszącą falę trendów zakupowych.

Trendy zakupowe na rok 2022

Jak kryzys wpływa na globalne łańcuchy dostaw?

Globalne łańcuchy dostaw zaczęły dopiero odradzać się po dwóch latach niepokojów spowodowanych pandemią, gdy uderzył kryzys na Ukrainie. Wciąż zakłócone łańcuchy dostaw mogą skłonić wiele firm do przemyślenia swoich dostawców.

Mimo że jest to bardzo płynny i szybko zmieniający się scenariusz i pomimo straszliwej katastrofy humanitarnej, już teraz jest jasne, że konflikt rosyjsko-ukraiński będzie miał daleko idące konsekwencje dla wielu łańcuchów dostaw.

Kryzys na Ukrainie a globalne łańcuchy dostaw