,,Sprawne przeprowadzenie inwestycji budowlanej wymaga nie tylko świetnej znajomości Ustawy Prawo Budowlane ale również dobrze spisanej umowy pomiędzy inwestorem a zamawiającym. Niezbędne jest bowiem, aby w toku procesu Inwestor dopełnił wszelkich formalności.”

Praktyczne warsztaty, na które Państwa zapraszamy już 28 i 29 listopada, przygotowaliśmy z myślą o osobach przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także osobach weryfikujących prawidłowość dokumentacji.

Krok po kroku zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych, tak aby rozwiać jak najwięcej wątpliwości związanych z tym jakże ciekawym, lecz skomplikowanym procesem.

Szkolenie, dzięki formie warsztatowej w kameralnej grupie, pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów oraz zastosowanie ich w praktyce.

Korzyści

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
 • Poznasz kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce, a także sformułowania zapisów umownych korzystne dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców, wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko prawne dla drugiej strony,
 • Poznasz najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę.

Uczestnicy

 • uczestnicy procesu inwestycyjnego po stronie inwestora
 • wykonawcy
 • przedstawiciele podwykonawców
 • osoby zaangażowane w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane

Program

DZIEŃ 1 / 28 LISTOPADA 2023

8.45 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00        rozpoczęcie szkolenia

PROCES INWESTYCJI BUDOWLANYCH KROK PO KROKU

 • Etapy realizacji inwestycji na gruncie prawnym
 • Unormowania administracyjne (Prawo Budowlane) a normy kontraktowe (Kodeks Cywilny)
 • Formy realizacji kontraktów budowlanych – Generalne Wykonawstwo a Zaprojektuj i Wybuduj
 • Wzorce umów o roboty budowlane w obrocie – FIDIC, VOB, wzór UZP

UMOWY BUDOWLANE 

 • Jak doprecyzować strony w umowie?
 • Kwestia reprezentacji przy zawieraniu umowy i w toku realizacji umowy
 • Schematy budowania prawidłowej umowy
 • Określenie przedmiotu umowy – najczęstszy przedmiot sporów w toku realizacji

BEZPIECZNA UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – KLUCZOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

 • 647 k.c. jako norma bezwzględnie obowiązująca (ius cogens) i konsekwencje takiego uksztaltowania
 • Wynagrodzenie a waloryzacja
 • Jakie terminy płatności powinny być zawarte w umowie?
 • Zobowiązania po stronie Inwestora a obowiązki Wykonawcy
 • Czy warto załączać do umowy harmonogram robót i nakładów rzeczowych?
 • Jak uregulować odbiory częściowe i końcowy, a także odbiór ostateczny?
 • Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
 • Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
 • Zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania umowy – kary umowne, zabezpieczenia finansowe i operacyjne
 • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie – zakończenie stosunku umownego i jego konsekwencje
 • Czym się różni rękojmia od gwarancji?
 • Kontrole gwarancyjne i zgłaszanie wad – ewentualne obowiązki na etapie użytkowania
 • Kiedy Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty?

15.00     zakończenie szkolenia

DZIEŃ 2 / 29 LISTOPADA 2023

8.45 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00        rozpoczęcie szkolenia

PODWYKONAWCY – REALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU OBCEGO

 • Kto ma status podwykonawcy w rozumieniu przepisów prawa? Rozróżnienie na gruncie umów komercyjnych i zamówień publicznych
 • Zgłaszanie podwykonawców
 • Zakres odpowiedzialności GW i Inwestora za dalszych podwykonawców
 • Zabezpieczenie przed podwójnymi płatnościami

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ W TRAKCIE BUDOWY (CLAIM MANAGEMENT)

 • Podstawy ustawowe i umowne występowania z roszczeniami w trakcie prac
 • Kiedy możemy zgłosić roszczenie przedłużenie czasu na ukończenie prac?
 • Kiedy będzie zasadne roszczenie o dodatkowe płatności?
 • Jak skutecznie zgłosić roszczenie?

ROSZCZENIA Z KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH – ASPEKT SĄDOWY

 • Co trzeba zrobić zanim pozwiemy za wady?
 • Przedawnienie roszczeń i terminy przedawnień
 • Jakie dowody warto załączyć do pozwu?
 • Ile kosztuje i jak długo trwa prowadzenie sprawy sądowej?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I KARNA PROFESJONALNYCH UCZESTNIKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

PODSUMOWANIE

15.00     zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie „Umowy budowlane w praktyce” ma przede wszystkim wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody zarządzania procesem inwestycyjnym,
Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania zmiany w procesie inwestycyjnym,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z procesem inwestycyjnym,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie zarządzania procesem inwestycyjnym,
Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z procesem inwestycyjnym.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

28—29 listopada 2023R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

szkolenie on-line

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 08/11/2023: 1 770 PLN - Obniżasz koszt o 10%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 970 PLN
Aktualna cena udziału:
1 770 PLN
do zmiany ceny zostało 46 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
więcej
On-line Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
On-line Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W PRAKTYCE
NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W PRAKTYCE
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU