10—11 maja 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Umowy i kontrakty handlowe z uwzględnieniem nowelizacji 2021

Jak skonstruować umowę i jakie klauzule umowne wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcję?

Pobierz Broszurę

PRAWO, ZARZĄD

Chcesz otrzymać przykłady prawidłowo skonstruowanych i korzystnych dla spółki klauzul, przykłady skutecznych rozwiązań kontraktowych dotyczących gwarancji i reklamacji miedzy spółkami? A może chcesz zyskać kwalifikacje niezbędne do tworzenia, analizy i akceptowania zaproponowanych kontraktów?

Zapraszamy na warsztaty konstruowania umów, wprowadzania zaawansowanych klauzul, renegocjacji, zabezpieczania transakcji i  optymalizacji ryzyka związanego z podpisaniem kontraktu z partnerem biznesowym.

Czy wiesz:

 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • jakie elementy powinna zawierać dobra umowa?
 • jakich błędów w umowach się wystrzegać?
 • jakie terminy płatności można stosować w umowach?
 • jak określić w umowie jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
 • jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa?
 • kiedy zapisy w umowie są niezgodne z prawem?
 • jak renegocjować warunki kontraktu?
 • kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 • kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?

Przyjdź na warsztaty konstruowania umów, wprowadzania zaawansowanych klauzul, renegocjacji, zabezpieczania transakcji i optymalizacji ryzyka związanego z podpisaniem kontraktu z partnerem biznesowym.

Warsztat poprowadzi praktyk posiadający bogate doświadczenie w prowadzaniu wielomilionowych procesów kontaktowania.

Korzyści:

Umowę przygotowuje się na “deszczowe dni” – gdy przestajesz dogadywać się z kontrahentem, gdy okazuje się, że “co innego mieliście na myśli”.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • przygotowywać bezpieczne zapisy umowne
 • zrozumiesz znaczenie poszczególnych sformułowań prawnych
 • nauczysz się czytać umowy ze zrozumieniem
 • podniesiesz bezpieczeństwo prawne swojego biznesu

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia:

 • Kierowników działów umów
 • Menedżerów i specjalistów ds. umów
 • Kierowników i specjalistów ds. prawnych
 • Dyrektorów ds. handlowych
 • Kierowników projektów, project managerów
 • Kierowników i specjalistów ds. zakupów
 • Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów

Program:

DZIEŃ 1 / 10 Maj 2021

9.45 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 rozpoczęcie szkolenia

Podstawy prawne, reprezentacja w umowach

 • jakie przepisy regulują kwestie umów między spółkami?
 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • pełnomocnictwa i prokura w praktyce

Nowelizacje przepisów mające wpływ na badanie wiarygodności klienta i zapisy w umowach

 • biała lista, brak rachunku kontrahenta w wykazie
 • nomenklatura CN i klasyfikacja PKWIU – nowe obowiązki przy zawieraniu umów
 • wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i Baza WIS
 • split payment
 • odpowiedzialność solidarna w VAT
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, faktura uproszczona
 • Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych

Jak sporządzić komparycję umowy w przypadku

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • spółki cywilnej i spółki jawnej
 • spółki komandytowej oraz spółki zo.o. komandytowej
 • spółki zo.o. i spółki akcyjnej
 • nowa forma prawna – Prosta Spółka Akcyjna

Forma umowy, zamówienia, oferty

 • forma pisemna
 • forma elektroniczna
 • forma dokumentowa
 • forma aneksów i forma wypowiedzenia umowy
 • podpis elektroniczny i podpis osobisty

 Zawieranie umów i negocjacje

 • negocjacje – jakie obowiązują reguły prawne?
 • negocjacje z zastrzeżeniem poufności i tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji
 • brak lojalności na etapie negocjacji – konsekwencje
 • list intencyjny – niebezpieczne zapisy
 • umowa przedwstępna i umowa ostateczna
 • potwierdzenie pismem zawartej umowy
 • zapytanie ofertowe i oferta jako tryb zawierania umów
 • ogólne warunki zakupów/sprzedaży

Rodzaje umów i najważniejsze zapisy

 • umowa sprzedaży i umowa dostawy
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa najmu, umowa dzierżawy i umowa użyczenia
 • umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług
 • umowa o dzieło – nowe obowiązki od 2021 r.
 • przykłady umów nienazwanych

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 11 Maja 2021

09.45 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00
rozpoczęcie szkolenia

Przykłady zapisów w umowach

 • jakie są stałe elementy umów?
 • słowniczek i preambuła umów
 • warunki i terminy, liczenie terminów
 • odpłatność – określenie cen w umowach
 • określanie obowiązków i uprawnień stron
 • kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • załączniki w umowach
 • RODO w umowach – umowa o powierzeniu, obowiązki informacyjne
 • jakie błędy najczęściej zawierają umowy?

 Nowelizacja – terminy płatności a przeciwdziałanie nadmiernemu opóźnianiu się w płatnościach

 • jakie terminy płatności można stosować w umowach?
 • wzrost z 40 do 100 euro opłaty za opóźnienie z zapłatą za fakturę
 • wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • administracyjne kary pieniężne do kwoty 50 000 000 euro
 • nowe obowiązkowe oświadczenia w umowach
 • przygotowywania nowych rocznych sprawozdań przez część przedsiębiorców
 • przegląd postępowań administracyjne prowadzone przez UOKiK w zakresie nadmiernego opóźniania ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Klauzule zabezpieczające w umowach

 • kary umowne
 • zaliczka i zadatek
 • poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu
 • weksle, dobrowolne poddanie się egzekucji
 • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka
 • odsetki maksymalne
 • cesja – kiedy jest dopuszczalna?

Klauzule w umowach

 • klauzule rewizji ceny
 • zapisy na sąd polubowny
 • siła wyższa – jak określić w umowie?
 • klauzule wyboru prawa
 • zapisy w zakresie prawa autorskiego
 • inne klauzule w umowach

 Wykonanie umowy i odpowiedzialność

 • harmonogram spełnienia świadczeń
 • odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
 • rękojmia – przepisy i wola stron w umowach
 • gwarancja – oświadczenie gwarancyjne
 • odpowiedzialność następcza sprzedawcy lub producenta

 Zakończenie współpracy

 • ugoda jako wzajemne ustępstwo stron
 • wypowiedzenie – jak liczymy termin?
 • odstąpienie umowne i ustawowe
 • odstępne – zapłata środków pieniężnych
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • okres archiwizacji umów
 • przedawnienie roszczeń i dochodzenie roszczeń
 • postępowanie gospodarcze przed sądem

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

Warsztaty są prowadzone metodą interaktywną przy zastosowaniu m.in.:

 • wzorów umów,
 • stosowanych klauzul w zależności od celu przedsięwzięcia.

Szkolenie on-line

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Polecam wszystkim osobom negocjującym kontrakty. Bardzo przydatne –nawet osobom z długim doświadczeniem w tym zakresie. Każdy moduł tego szkolenia –B.DOBRY

Ewa Skitek

MEDANA PHARMA SA

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, bardzo dobry dobór ekspertów, rzetelne przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Marta Marek

WAMAG SA

Profesjonalne, bardzo dobre szkolenie –wysoki poziom.

Edyta Krystyńska

Plastal Sp. z o.o.

Tematyka szkolenia ujęta w sposób interesujący i profesjonalny, zalety –case study. Prowadzący –szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna.

Małgorzata Rykowska –Kwiatkowska

Urząd Dozoru Technicznego

Zdobądź know-how, które poznało już 480+ firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Office Manager Nowej Dekady
Office Manager Nowej Dekady
więcej
On-line Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Umowy B2B i kontrakty handlowe - szkolenie dla zarządu online

Chcesz podpisać umowę z partnerem handlowym, ale nie masz pojęcia, jakie dokumenty musisz wcześniej od niego pozyskać? Jakie elementy powinna zawierać dobrze sporządzona umowa i jakich błędów należy bezwzględnie unikać? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się na naszym szkoleniu dla zarządu, które poprowadzone zostanie w formie online.

Przygotowaliśmy dla Was praktyczne warsztaty online, które poprowadzi praktyk posiadający bogate doświadczenie w realizacji wielomilionowych procesów kontaktowania. Szkolenie dla Zarządu obejmuje takie elementy, jak:

 • konstruowanie umów,
 • wprowadzanie zaawansowanych klauzul,
 • renegocjacja umowy,
 • zabezpieczanie transakcji i optymalizacja ryzyka związanego z podpisaniem kontraktu z partnerem biznesowym.

Biorąc udział w naszym szkoleniu prawnym możesz, bez wychodzenia z domu, otrzymać przykłady prawidłowo skonstruowanych i korzystnych dla spółki klauzul oraz pełnych umów. Przedstawimy również przykłady skutecznych rozwiązań kontraktowych dotyczących gwarancji i reklamacji między spółkami. Szkolenie dla Zarządu pozwoli Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne do tworzenia, analizy i akceptowania zaproponowanych kontraktów.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu prawnym online?

Korzyści ze szkolenia dla zarządu

Szkolenie dla zarządu pomoże Ci nauczyć się przygotowywać bezpieczne zapisy umowne oraz czytać ze zrozumieniem treści zawieranych umów i kontraktów. Biorąc udział w szkoleniu prawnym online zrozumiesz, jakie znaczenie mają poszczególne sformułowania prawne. Zdobywając nowe zasoby wiedzy na temat umów B2B i kontraktów handlowych podniesiesz również bezpieczeństwo prawne swojej firmy.

Chcesz wiedzieć, jak skonstruować umowę i jakie klauzule do niej wprowadzić, aby zoptymalizować ryzyko i zabezpieczyć transakcję? Dołącz do nas na szkoleniu prawnym pod nazwą Certyfikowany menedżer ds. umów i kontraktów B2B.

Dla kogo jest szkolenie prawne online?

Zastanawiasz się czy to szkolenie prawne jest dla Ciebie? Spieszymy z odpowiedzią. Szkolenie online na temat umów i kontraktów handlowych adresowane jest przede wszystkim do:

 • kierowników działów umów,
 • menedżerów i specjalistów ds. umów,
 • kierowników i specjalistów ds. prawnych,
 • dyrektorów ds. handlowych,
 • kierowników projektów, project managerów,
 • kierowników i specjalistów ds. zakupów.

Czy oznacza to, że nie sprawując żadnego z wyżej wymienionych stanowisk nie możesz wziąć udziału w naszym szkoleniu prawnym? Nic bardziej mylnego! Na szkolenie online zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów.

Program szkolenia online

Szkolenie dla zarządu prowadzone jest w formie warsztatów interaktywnych, podczas których uczestnicy wspólnie z naszym ekspertem pracują w oparciu o wzory umów i klauzule stosowane w zależności od celu danego przedsięwzięcia. Program szkolenia prawnego online obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawy prawne, reprezentacja w umowach,
 • nowelizacje przepisów mające wpływ na badanie wiarygodności klienta i zapisy w umowach,
 • komparycja umowy w wybranych przypadkach,
 • forma umowy, zamówienia, oferty,
 • zawieranie umów i negocjacje,
 • rodzaje umów i najważniejsze zapisy,
 • przykłady zapisów w umowach,
 • terminy płatności a przeciwdziałanie nadmiernemu opóźnianiu się w płatnościach,
 • klauzule zabezpieczające w umowach,
 • wykonanie umowy i odpowiedzialność,
 • zakończenie współpracy.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!