21 wrzesnia 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Ochrona Sygnalistów - wdrożenie dyrektywy i ustawy w firmie - praktyczne przykłady

Jak przygotować spółkę na nadchodzące zmiany w 2022 roku?

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

16 grudnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. whistleblowerów), która zobowiązuje kraje członkowskie do wdrożenia jej w życie do 17 grudnia 2021 r. Projektowana polska ustawa implementująca dyrektywę ma przyczynić się do realnej ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Przygotuj się do tej zmiany i dowiedz się jak chronić firmę przed nadużyciami, a sygnalistów – przed odpowiedzialnością!

Korzyści

    • Poznasz rekomendowane standardy zarządzania zgodnością,
    • Dowiesz się jak zapewnić skuteczność zapobiegania i wykrywania nadużyć, które mogłoby pozwolić podmiotom zbiorowym na uniknięcie odpowiedzialności
    • Dostaniesz praktyczne wskazówki z zakresu implementacji właściwych procedur i systemów monitorowania zgodnych z dyrektywą unijną.

Uczestnicy

    • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
    • Dyrektorzy departamentów prawnych,
    • Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych
    • Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
    • Szefowie Departamentów Compliance
    • Pracownicy Departamentów Compliance

Program

12 MAJA 2022

9.15      Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
9.30     
Rozpoczęcie szkolenia


DYREKTYWA 2019/1937  A POLSKA USTAWA WDROŻENIOWA – czy i w jakim zakresie się różnią i co to oznacza dla podmiotów objętych obowiązkiem wynikającym z ww. aktów prawnych

    • Definicja Sygnalisty Dyrektywa vs. Ustawa wdrożeniowa
    • Trzy kanały zgłaszania nieprawidłowości – o co chodzi i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami?
    • Czy dopuścić możliwość zgłoszeń anonimowo? Wady i zalety
    • Środki ochrony prawnej sygnalistów – jak skutecznie wprowadzić w spółce
    • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – ciężar dowodu na pracodawcy: jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu?
    • Jak zabezpieczyć Spółkę przed zgłoszeniami – donosami – czyli, co zrobić, by regulamin nie był nadużywany w „drobnych” sprawach skarg i wniosków pracowników

POLSKA USTAWA IMPLEMENTUJĄCA DYREKTYWĘ – na co zwrócić uwagę – aspekty praktyczne  – nie wszystko ustawodawca przewidział 

    • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – obowiązkowa konsultacja z pracownikami – jak wykazać
    • Co z aktualnie obowiązującymi procedurami w spółce dot. sygnalistów
    • Treść regulaminu – co zawrzeć w dokumencie, aby spełnić obowiązki i aby regulamin nie był tylko „na papierze”
    • Dobra wiara – element konieczny do ochrony sygnalisty – kto ma oceniać, na jakiej podstawie, czym się kierować, przesłanki
    • Działania naprawcze? ale jakie ….
    • Jak zapewnić poufność sygnalisty?
    • Jak dobrać kanały wewnętrzne zgłoszeń – kryteria
    • Czy w regulaminie wskazywać na etapy poszczególnych czynności po wpłynięciu zgłoszenia?
    • Czy rozszerzyć katalog naruszeń prawa, a co z prawem pracy – ustawa milczy a to najczęściej występujący czynnik nadużyć w spółce

PROJEKT USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH I ZALĄŻEK OCHRONY SYGNALISTY W POLSKIM PRAWIE – jaki ma to wpływ na dyrektywę i ustawę wdrożeniową 

    • Koncepcja „winy anonimowej” – o co w tym chodzi?
    • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: za co odpowie spółka, a za co menedżer?
    • Grupy kapitałowe – czy zagraniczny podmiot może odpowiadać za działanie organu  w Polsce?

KLUCZOWE PROCEDURY OBJĘTE DYREKTYWĄ – PRZYGOTUJ I ZABEZPIECZ SPÓŁKĘ PRZED NADUŻYCIAMI – system compliance to nie tylko Dyrektywa i ustawa wdrożeniowa – określ schemat i relację pomiędzy poszczególnymi regulacjami 

    • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
    • Kodeks postępowania / kodeks etyki
    • Kodeks antykorupcyjny
    • Procedura wyboru kontrahentów i zawierania umów
    • Procedura przeciwdziałania mobbingowi
    • Procedura przeciwdziałania nadużyciom
    • Procedura weryfikacji kontrahentów
    • Procedura zarządzania kryzysowego
    • Powołaj Compliance Officer’a w swojej organizacji

NIKT NIE JEST ANONIMOWY – PRACOWNICY W SIECI! JAKIE RYZYKO NIESIE INTERNET, JAKI MA TO WPŁYW NA SPÓŁKĘ? 

    • Instrukcja / wytyczne dot. korzystania przez pracowników z mediów społecznościowych
    • Zasady korzystania ze zdjęć w mediach społecznościowych

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK CZYNNOŚCI ORGANÓW ŚCIGANIA/ INNYCH ORGANÓW WŁADZY – KLAUZULE W UMOWACH 

    • Czy warto w umowach wprowadzić klauzule z treści naszych regulacji wewnętrznych?
    • Co warto wprowadzić w umowach z kontrahentami, a jakie klauzule wprowadzić w umowach z pracownikami?
    • Sposoby postępowania w przypadku odmowy podpisania klauzuli przez stronę umowy

15.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

    • ‍Prelekcja
    • Warsztaty
    • Dyskusje
    • Analiza
    • Studium przypadku

SZKOLENIE ON-LINE

    • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
    • W oparciu o naszą platformę
    • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
    • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU