9 czerwca 2021R., SZKOLENIE ON-LINE

Obowiązek wdrożenia Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów 2021

Metody realizacji obowiązków w zakresie whistleblowingu przez biura zarządu i działy prawne (wdrożenie systemu zarządzania zgodnością)

Pobierz Broszurę

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Przestrzeganie systemu zarządzania zgodnością (compliance) jest niezwykle istotnym elementem sprawnego funkcjonowania Biura Zarządu i Działów Prawnych. W sposób niezależny i skuteczny trzeba połączyć znajomość prawa, biznesu i etyki, mając na uwadze często sprzeczne interesy członków Zarządu.

16 grudnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. whistleblowerów), która to dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do wdrożenia jej życie do 17 grudnia 2021 r.

A zatem przygotuj się do tej zmiany i dowiedz się jak chronić firmę przed nadużyciami, a sygnalistów – przed odpowiedzialnością!

Korzyści

 • poznasz rekomendowane standardy zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych,
 • dowiesz się jak zapewnić skuteczność zapobiegania i wykrywania nadużyć, które mogłoby pozwolić podmiotom zbiorowym na uniknięcie odpowiedzialności
 • dostaniesz praktyczne wskazówki z zakresu implementacji właściwych procedur i systemów monitorowania zgodnych z dyrektywą unijną.

Uczestnicy

 • Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych,
 • Kierownicy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Kierownicy w Biurach Obsługi Organów Spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych,
 • Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych

Program

9 CZERWCA 2021

9.00          Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
9.30         
Rozpoczęcie szkolenia

 

DYREKTYWA 2019/1937 – OBOWIĄZEK WPROWADZENIA PRZEPISÓW DO DNIA 17 GRUDNIA 2021 R.

 • Kim jest sygnalista według Dyrektywy?
 • Trzy procedury zgłaszania nieprawidłowości – o co chodzi i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kanałami?
 • Środki ochrony prawnej sygnalistów
 • Domniemanie działań odwetowych w przypadku sporu sądowego – ciężar dowodu na pracodawcy: jak skutecznie zbierać materiał dowodowy, aby móc odeprzeć zarzuty stosowania odwetu?
 • Minimalne obowiązki dla spółek

A CO NA TO POLSKI USTAWODAWCA? PROJEKT USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH I ZALĄŻEK OCHRONY SYGNALISTY W POLSKIM PRAWIE

 • Kim jest sygnalista według ustawy?
 • Środki ochrony prawnej sygnalisty w przypadku zwolnienia z pracy, możliwa wysokość odszkodowania
 • Jak się zabezpieczyć przed zarzutami postępowania odwetowego wg ustawy?
 • Koncepcja „winy anonimowej” – o co w tym chodzi?
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: za co odpowie spółka, a za co menedżer?
 • Grupy kapitałowe – czy zagraniczny podmiot może odpowiadać za działanie organu  w Polsce?

WEWNĘTRZNY AUDYT OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW W SPÓŁCE – IDENTYFIKACJA RYZYK – ZADANIA BIURA ZARZĄDU

 • Umowa / statut – dlaczego warto poddać rewizji te dokumenty?
 • Regulaminy poszczególnych organów w spółce – co i jak wprowadzić, aby usprawnić ich funkcjonowanie? – analiza przypadków i gotowe rozwiązania
 • Regulacje wewnętrzne określające sposób postępowania w poszczególnych aspektach funkcjonowania spółki, w tym regulaminy, procedury, instrukcje. Procedura tworzenia regulacji wewnętrznych – dlaczego warto ujednolicić system tworzenia dokumentacji?

KLUCZOWE PROCEDURY OBJĘTE DYREKTYWĄ – PRZYGOTUJ I ZABEZPIECZ SPÓŁKĘ PRZED NADUŻYCIAMI

 • Procedura whistleblowingu i wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
 • Kodeks postępowania / kodeks etyki
 • Procedura wyboru kontrahentów i zawierania umów
 • Procedura przeciwdziałania mobbingowi
 • Procedura przeciwdziałania nadużyciom
 • Procedura weryfikacji kontrahentów
 • Procedura zarządzania kryzysowego

KODEKS ANTYKORUPCYJNY – KONFLIKT INTERESÓW MOŻE DOTKNĄĆ KAŻDEGO PRACOWNIKA – PRZEWIDUJ! I JASNO OKREŚL SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Opis sposobów identyfikacji potencjalnych ryzyk antykorupcyjnych i reakcji na zdarzenia korupcyjne
 • Opis sposobów przeciwdziałania powstawania konfliktów interesów
 • Określ zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości
 • Określ zasady odpowiedzialności
 • Powołaj Compliance Officer’a w swojej organizacji

NIKT NIE JEST ANONIMOWY – PRACOWNICY W SIECI! JAKIE RYZYKO NIESIE INTERNET, JAKI MA TO WPŁYW NA SPÓŁKĘ?

 • Instrukcja / wytyczne dot. korzystania przez pracowników z mediów społecznościowych
 • Zasady korzystania ze zdjęć w mediach społecznościowych

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK CZYNNOŚCI ORGANÓW ŚCIGANIA/ INNYCH ORGANÓW WŁADZY – KLAUZULE W UMOWACH

 • Czy warto w umowach wprowadzić klauzule z treści naszych regulacji wewnętrznych?
 • Co warto wprowadzić w umowach z kontrahentami, a jakie klauzule wprowadzić w umowach z pracownikami?
 • Sposoby postępowania w przypadku odmowy podpisania klauzuli przez stronę umowy

15.00       Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

 • ‍Prelekcja
 • Warsztaty
 • Dyskusje
 • Analiza
 • Studium przypadku

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

 

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 350  firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 08


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Nowelizacje prawne dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
On-line Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych
więcej
On-line Zarządzanie zespołem wirtualnym
Zarządzanie zespołem wirtualnym
więcej
On-line Certyfikowany audytor wewnętrzny 5S
Certyfikowany audytor wewnętrzny 5S
więcej
On-line Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce
Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU