10—11 października 2022R., Warszawa

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnej w Takt Time

Jak sprawić wyrównać - wytatktować - pracę pomiędzy stanowiskami oraz co zrobić aby doświadczenie pracownika zdobywane latami na stanowisku nie odchodziło z pracy wraz z nim.

Zapraszamy do udziału w intensywnym, dwudniowym praktycznym warsztacie uczącym w jaki sposób zsynchronizować pracę pomiędzy stanowiskami.

Standaryzacja pracy jest narzędziem lean manufacturing polegającym na określeniu najlepszego, znanego obecnie sposobu wykonywania czynności w procesie.
Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia.

Standaryzacja zadań, czyli ich realizacja zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości:

 • pozwala osiągnąć zamierzoną wydajność, stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania.
 • służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania.
 • jest podstawowym narzędziem uczenia pracownika w jaki sposób należy wykonywać dany proces.
 • służy zatrzymaniu wiedzy w firmie i uniknięciu problemu monopolu na wiedzę o wykonaniu danej operacji przez wąską grupę operatorów.

Wreszcie standaryzacja pozwala na zaangażowanie metody balansowania pracy czyli optymalnej synchronizacji, która pozwala na znaczne oszczędności czasu, zapasów i zasobów w procesie produkcyjnym.

Biorąc udział w tym praktycznym szkoleniu i pracując z ekspertem na modelu symulacyjnym zyskasz praktyczną wiedzę o metodach poprawy efektywności linii produkcyjnych dzięki synchronizacji i poprawie taktowania procesów.

Korzyści

 • Wiedza jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych
 • Umiejętność wdrożenia metody Pracy Standaryzowanej
 • Umiejętność przeprowadzenia Balansowania gniazd produkcyjnych
 • Wiedza jak przygotować wdrożenie standardowych kart pracy
 • Tworzenie kart standaryzacji
 • Uczestnik zapozna się z metodami utrzymania wyników standaryzacji pracy

Uczestnicy

 • kierownicy produkcji,
 • mistrzowie,
 • planiści,
 • liderzy/brygadziści,
 • pracownicy technologii i planowania,
 • inżynierowie odpowiedzialni za doskonalenie oraz standaryzację produkcji.

Program

Dzień 1 / 10 października 2022

8.00    Powitanie, rozpoznanie potrzeb i celu szkolenia, zdefiniowanie oczekiwań, ćwiczenie kreatywne.

Wprowadzenie do LEAN oraz koncepcji Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement),

 • Omówienie MUDA – wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
 • Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)

Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.1

 • Prezentacja CASE STUDY

Omówienie metody pracy standaryzowanej cz.2

 • Praca na modelu symulacyjnym – runda 1 / warsztat praktyczny /
 • Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean Manufacturing
 • Cele i korzyści wdrożenia standaryzacji pracy
 • Warunki przeprowadzenia standaryzacji pracy
 • Elementy pracy standaryzowanej

15.10 – 16.00  powtórzenie i utrwalenie materiału, podsumowanie dnia

Dzień 2 / 11 października 2022

8.00    powitanie, zawiązanie zespołu, rozgrzewka

Klasyczna definicja standardu a Standard w rozumieniu Lean

 • Etapy wdrożenia pracy standaryzowanej
 • Obliczanie TAKT TIME (T/T) – praktyka
 • Praca na modelu symulacyjnym – runda 2 / warsztat praktyczny /
 • Dokumenty wspierające wdrożenie pracy standaryzowanej

Balansowanie pracy – teoria oraz ćwiczenia zespołowe

 • Przykłady wdrożeń SWS (ang. Standar Work Sheet)
 • Praca na modelu symulacyjnym – runda 3-4 / warsztat praktyczny /
 • Opracowanie Kart Pracy Standaryzowanej zgodnie z Czasem Taktu (T/T) / warsztat praktyczny /
 • Prezentacja Kart Pracy Standaryzowanej przez zespoły
 • Praca Standaryzowana a inne narzędzia Lean – w perspektywie wyników symulacji
 • Praca na modelu symulacyjnym przy użyciu wypracowanych standardów – runda 5 / warsztat praktyczny / od Push do Pull
 • Kanban a Takt Time

Rola TAKT TIME w pracy produkcji i sfery „operations”

 • Co to jest takt time ?
 • Jak liczymy T/T ?
 • Kto definiuje czas taktu ?
 • Przełożenie czasu taktu na sferę „operations”
 • Czy dostawcy również powinni pracować w naszym czasie taktu ?
 • Jak przenieść czas taktu na poszczególne działy i dostawców
 • TOC – teoria ograniczeń a balansowanie pracy Yamazumi vs. Takt Time

Powtórzenie i utrwalenie materiału

 • Sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania
 • Podsumowanie trenera
 • Ankiety
 • Dyplomy

16.00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Studium przypadku, prezentacje uczestników, najlepsze praktyki, wymiana doświadczeń, mentoring, coaching grupowy.

Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej prezentującej etapy tworzenia pracy standaryzowanej na przykładzie symulacji procesu wytwarzania. Cześć teoretyczna wzmacniana jest praktycznym działaniem w warunkach symulacji produkcji.

Prezentacja przykładów kart produkcji standaryzowanej oraz studium przypadku wdrożenia.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy uczestnikami wizyty studyjnej z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to robią najlepsi na rynku.

Grzegorz Stojanowski

KIEROWNIK PRODUKCJI, KIRCHHOFF POLSKA

​Bardzo intensywne.

Karol Niedziałkowski

KOORDYNATOR UTRZYMANIA RUCHU, MICHELIN POLSKA S.A.

Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych rozwiązań.

Zbigniew Ciepluch

KIEROWNIK WYDZIAŁU PRODUKCJI, JKT

Zdobądź know-how, które poznało już ponad 80 firm

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Produkcja Porsche & BMW lean factory tour
Porsche & BMW lean factory tour
więcej
Produkcja Lean Toolboxszkolenie + wizyta w fabryce Toyoty
Lean Toolboxszkolenie + wizyta w fabryce Toyoty
więcej
Produkcja Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 2
Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 2
więcej
Produkcja Japan Hydrogen Energy Tour
Japan Hydrogen Energy Tour
więcej
Produkcja Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 1
Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej poziom 1
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Efektywna synchronizacja pracy między stanowiskami - szkolenie dla produkcji

Jednym z narzędzi szczupłego produkowania jest jest standaryzacja pracy, która polega na określeniu jednoznacznego, najlepszego spośród znanych obecnie, sposobu realizacji czynności na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Standaryzacja pozwala nam stabilizować proces produkcji towaru bądź usługi, co z kolei jest bazą do dalszego doskonalenia. Narzędzie to służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, a tym samym redukcji kosztów. Ponadto pomaga w edukowaniu pracowników na temat sposobu wykonywania poszczególnych czynności oraz wspiera utrzymanie wiedzy wewnątrz firmy.

Zaangażowanie metody balansowania pracy w trakcie dokonywania standaryzacji pozwala uzyskać zrównoważone miejsca pracy. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie synchronizować pracę między stanowiskami, to zapisz się na nasze szkolenie dla kierowników produkcji, które odbędzie się w Warszawie.

Kto i jak skorzysta na szkoleniu dla produkcji?

Korzyści ze szkolenia dla kierowników produkcji

Na szkoleniu dla produkcji organizowanym w Warszawie zdobędziesz kompleksową wiedzę, która pomoże Ci poprawić wydajność gniazd produkcyjnych i przygotować wdrożenie standardowych kart pracy. Szkolenie z zarządzania produkcją pomoże Ci także wykształcić umiejętność wdrożenia metody Pracy Standaryzowanej oraz przeprowadzania balansowania gniazd produkcyjnych. Nauczymy Cię także tworzyć karty standaryzacji, jak również zapoznamy z metodami utrzymania osiągniętych wyników standaryzacji pracy.

Przygotowaliśmy również inne szkolenia dla kierowników produkcji. Dołącz do jednego z nich i dowiedz się, jak właściwie zarządzać pracownikami hali produkcyjnej!

Zarządzanie pracownikami hali produkcyjnej - szkolenie dla produkcji

Dla kogo jest szkolenie w Warszawie?

Szkolenie z zarządzania produkcją i standaryzacji pracy adresowane jest przede wszystkim do:

 • kierowników produkcji,
 • mistrzów,
 • planistów,
 • liderów i brygadzistów,
 • pracowników technologii i planowania,
 • inżynierów odpowiedzialnych za doskonalenie oraz standaryzację produkcji.

Program szkolenia dla produkcji w Warszawie

Program szkolenia w Warszawie skoncentrowany jest na kluczowych zagadnieniach z obszaru standaryzacji pracy i balansowania linii produkcyjnej. Szkolenie dla produkcji podzielone zostało na następujące bloki tematyczne:

 • Wprowadzenie do Lean oraz koncepcji ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement)
 • Omówienie Metody pracy standaryzowanej
 • Klasyczna definicja standardu a standard w rozumieniu Lean
 • Balansowanie pracy - teoria oraz ćwiczenia zespołowe
 • Rola Takt Time w pracy produkcji i sfery ,,Operations”

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia i konferencje!

Szkolenia i konferencje - Langas Group!