23 listopada 2020R., Warszawa

Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance

w oparciu o rekomendację H KNF

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 09.11.2020

COMPLIANCE, AML

Wobec gwałtownie zmieniających się czasów, a w konsekwencji norm prawnych, sprawny system zgodności staje się nie tylko obowiązkiem regulacyjnym, ale wręcz koniecznością.

Głównym celem programu jest dostarczenie praktycznych wskazówek jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i zaadoptować zaawansowane rozwiązania bankowe do swojej organizacji.

Korzyści

 • Dostaniesz praktyczne wskazówki jak tworzyć jednostkę zgodności
 • Usprawnisz prewencyjną i detekcyjną funkcję compliance w ramach matryc funkcji kontroli
 • Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem braku zgodności, w tym zwłaszcza je oceniać i mitygować
 • Zaadoptujesz zaawansowane rozwiązania bankowe do własnej organizacji.

Uczestnicy

 • pracownicy komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracownicy departamentu: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, inspektora zgodności,
 • członkowie zarządu odpowiedzialni za nadzorowanie ryzyka braku zgodności, członkowie komitetu audytu i komitetu ryzyka.

Program

23 LISTOPADA 2020

9.30 – 10.00    Rejestracja

10.00  Rozpoczęcie szkolenia

ORGANIZACJA COMPLIANCE

 • Modelowe rozwiązania z zakresu compliance na świecie
 • Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF
 • Trzy linie obrony compliance
 • Rola zarządu
 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów
 • Komórka do spraw zgodności
 • Niezależność komórki do spraw zgodności
 • Kierujący komórką do spraw zgodności
 • Pracownicy komórki do spraw zgodności
 • Zasoby komórki do spraw zgodności
 • Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony
 • Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym
 • Raportowanie
 • Outsourcing compliance

COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI

 • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności
 • Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności
 • Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności
 • Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach

COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI

 • Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)
 • Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)
 • Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)
 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)
 • Raportowanie o ryzyku braku zgodności
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli

COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE

 • Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej wg Rekomendacji H
 • Rekomendacja H a whistleblowing
 • Rekomendacje i wytyczne KNF
 • Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
 • Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski

17.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Wszystko fajnie i profesjonalnie zorganizowane, dużo czytelnych i jasnych materiałów. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu compliance.

Opinia anonimowa

Szkolenie ciekawe, wskazujące ścieżki i możliwości realizacji zadań CCO.

Edyta Kuś

P. S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23 listopada 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 09/11/2020: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 9%
Zgłoszenie do 10/11/2020: 2 170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały
certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 09.11.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 165 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Officer poziom1
Certyfikowany AML Officer poziom1
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.