23 listopada 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance

w oparciu o rekomendację H KNF

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 09.11.2020

COMPLIANCE, AML

Wobec gwałtownie zmieniających się czasów, a w konsekwencji norm prawnych, sprawny system zgodności staje się nie tylko obowiązkiem regulacyjnym, ale wręcz koniecznością.

Głównym celem programu jest dostarczenie praktycznych wskazówek jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i zaadoptować zaawansowane rozwiązania bankowe do swojej organizacji.

Korzyści

 • Dostaniesz praktyczne wskazówki jak tworzyć jednostkę zgodności
 • Usprawnisz prewencyjną i detekcyjną funkcję compliance w ramach matryc funkcji kontroli
 • Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem braku zgodności, w tym zwłaszcza je oceniać i mitygować
 • Zaadoptujesz zaawansowane rozwiązania bankowe do własnej organizacji.

Uczestnicy

 • pracownicy komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach,
 • pracownicy departamentu: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, inspektora zgodności,
 • członkowie zarządu odpowiedzialni za nadzorowanie ryzyka braku zgodności, członkowie komitetu audytu i komitetu ryzyka.

Program

23 LISTOPADA 2020

8.30 – 9.00         Rejestracja

9.00                     Rozpoczęcie szkolenia

ORGANIZACJA COMPLIANCE

 • Modelowe rozwiązania z zakresu compliance na świecie
 • Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF
 • Trzy linie obrony compliance
 • Rola zarządu
 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów
 • Komórka do spraw zgodności
 • Niezależność komórki do spraw zgodności
 • Kierujący komórką do spraw zgodności
 • Pracownicy komórki do spraw zgodności
 • Zasoby komórki do spraw zgodności
 • Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony
 • Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym
 • Raportowanie
 • Outsourcing compliance

COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI

 • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności
 • Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności
 • Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności
 • Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach

COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI

 • Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)
 • Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)
 • Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)
 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)
 • Raportowanie o ryzyku braku zgodności
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli

COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE

 • Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej wg Rekomendacji H
 • Rekomendacja H a whistleblowing
 • Rekomendacje i wytyczne KNF
 • Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
 • Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

 • wykłady wprowadzające do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
 • case study
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Wszystko fajnie i profesjonalnie zorganizowane, dużo czytelnych i jasnych materiałów. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu compliance.

Opinia anonimowa

Szkolenie ciekawe, wskazujące ścieżki i możliwości realizacji zadań CCO.

Edyta Kuś

P. S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23 listopada 2020R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 09/11/2020: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 9%
Zgłoszenie do 10/11/2020: 2 170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały
certyfikat


ZAREZERWUJ MIEJSCE w niższej cenie do 09.11.2020
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzynska@langas.pl
22 696 80 22

Cena: 2 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 970 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 16 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2
więcej
Compliance, AML Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej

ZAUFAŁO NAM JUŻ 5000+ FIRM

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządów.
Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A.

Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo dużo case’ów.
Wioletta Bień, Boryszew ERG S.A.

Wysoki poziom wiedzy wykładowców, organizacja i obsługa na wysokim poziomie.,
Violetta Zydlewska, BUDOPOL S.A.