26—27 października 2020R., SZKOLENIE ON-LINE

Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu

Obsługa formalno-prawna w biurze zarządu spółki z o.o. i akcyjnej

Pobierz Broszurę

PRAWO, ZARZĄD

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu w relacjach wewnętrznych  i zewnętrznych wymaga szerokiego zakresu kompetencji i uprawnień.

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do sprawnej, zgodnej z prawem i efektywnymi praktykami rynkowymi obsługi organów zarządczych, właścicielskich i nadzorczych.

Kluczowe aspekty obsługi biura zarządu

 • Współpraca Biura Zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia
 • Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki
 • Aktualizacja danych spółki w KRS przez Biuro Zarządu
 • Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów przez Biuro Zarządu oraz dostęp do informacji w spółce
 • Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki
 • Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły przygotowywane przez Biuro Zarządu
 • Przechowywanie dokumentów

Korzyści:

Biorąc udział w szkoleniu

 • Poznasz najlepsze praktyki organizacyjne pracy Biura Zarządu
 • Poznasz zasady interpretacji kluczowych przepisów prawnych
 • Dowiesz się jak organizować pracę organów spółki
 • Dowiesz się jak sprawnie i zgodnie z przepisami zarządzać dokumentacją
 • Poznasz zalecane pozakodeksowe rozwiązania
 • Otrzymasz konkretne wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia:

 • Pracowników biur zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program:

DZIEŃ 1 / 26 PAŹDZIERNIKA 2020

09.30 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI W SPÓŁCE

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników
 • Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
 • Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów 

 • Zasady udostępniania dokumentów
 • Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, RN i jej członkowie, zarząd, pracownicy?

Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji

Case study: umowa o zakazie konkurencji i skutki

Case study: umowy o zachowaniu poufności

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków

Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?

 • Tryb i forma podejmowania uchwał

Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

 

KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ 

Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej

 • Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
 • Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
 • Sposoby zwołania posiedzeń
 • Odwołanie lub zmiana terminu obrad

 

SPORZĄDZANIE UCHWAŁ I PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

 • Kiedy powinna być podjęta uchwała zarządu lub rady nadzorczej?
 • Obowiązkowa zawartość uchwały
 • Uzgadnianie a wersja ostateczna
 • Podpisywanie protokołu
 • Określenie czynności zwykłego zarządu
 • Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

 • Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
 • Zasady prawne archiwizowania dokumentów
 • Forma przechowywania dokumentów spółki 
 • Terminy przechowywania dokumentów

15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 27 PAŹDZIERNIKA ​2020

09.00 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień
09.30 – Rozpoczęcie szkolenia

 

REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

 • Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu

Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?

 • Skutki błędnych zapisów w regulaminach i innych regulacjach

Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej

Case study: instrukcja kancelaryjna

Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie

Case study: regulaminy organizacyjne

 • Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

 • Wyłanianie członków organów spółki
 • Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu

Case study: uchybienia na tle reprezentacji

 • Prokurent a pełnomocnik w spółce kapitałowej
 • Rodzaje pełnomocnictw, treść pełnomocnictw, rejestry
 • Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
 • Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

Case study: odpowiedzialność Zarządu – orzecznictwo

KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

 • Jakie wymogi nakłada ustawodawca na statutem/umowę spółki?
 • Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,

Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

 • Postępowanie aktualizujące w KRS
 • Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
 • Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
 • Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami

RODO W PRAKTYCE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
 • Obowiązki związane z rolą administratora danych osobowych
 • Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą
 • Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO

Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy

UMOWY W SPÓŁKACH  – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ZAPOMNIANY OBSZAR KONTROLI

 • Dobre praktyki w zarządzaniu umowami w spółkach
 • Jakie procedury przyjmować aby zabezpieczyć zarząd
 • Jakie zapisy w umowach minimalizują ryzyko zarządu

 

15.00 – Zakończenie szkolenia

Metody

SZKOLENIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Wysoki poziom szkolenia, poruszono wiele istotnych kwestii, które w rzeczywistości mają miejsce a nie są czysto-kazusy.

Magdalena Słowik

LOTOS Parafiny S.A.

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod kątem  doboru ekspertów jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja.

Marta Marek

WAMAG S.A.

Szkolenie było bardzo dobre. Pierwsze szkolenie które dało mi bardzo wiele wiedzy fachowej. Świetni wykładowcy.

Krystyna Felicka-Zych

PTC S.A.

Zdobądź know-how, które poznało już XX firm:

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
Project Manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

On-line Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej
On-line AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
On-line Kontrola wewnętrzna w spółce
Kontrola wewnętrzna w spółce
więcej
On-line Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
więcej
On-line Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie biura zarządu — obsługa formalno-prawna w biurze zarządu spółki z o.o. i akcyjnej

Obsługa biura zarządu wymaga odpowiednich kompetencji, a także wiedzy z zakresu prawa. Dlatego zapraszamy na szkolenie prawne, które rozwija i przygotowuje do roli specjalisty ds. obsługi zarządu. Na szkoleniu poruszane są najważniejsze kwestie, które przygotowują do pełnienia roli specjalisty, a także będą uzupełnieniem obecnej wiedzy w stosunku do zachodzących zmian formalno-prawnych.

Szkolenie biura zarządu — jakie korzyści wyniesiesz ze szkolenia, które pomogą w obsłudze biura zarządu?

Szkolenie prawne zawiera w programie wszelkie niezbędne informacje z zakresu prawnego. Między innymi; wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki, regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki oraz wszelkie procedury udostępniania i przekazywania dokumentów przez Biuro Zarządu, oraz dostęp do informacji w spółce.

Szkolenie biura zarządu rozwieje również wszelkie wątpliwości w zakresie współpracy biura z organami spółki biorąc pod uwagę wszelkie uprawnienia i obowiązki. Dla specjalisty ds. obsługi biura zarządu ważnym elementem szkolenia będzie również blok poświęcony tematyce posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły przygotowywane przez Biuro Zarząd. Dodatkowo uzyskasz również kompetencje w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS przez Biuro Zarządu oraz przechowywania dokumentów spółki.

Dzięki uczestniczeniu w szkoleniu biura zarządu poznasz najlepsze praktyki organizacyjne pracy Biura Zarządu, zasady interpretacji kluczowych przepisów prawnych, zalecane pozakodeksowe rozwiązania oraz nauczysz się prawidłowych metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w pracy specjalisty ds. obsługi biura zarządu.

Szkolenie biura zarządu formalno-prawne — dla kogo?

W szkoleniu biura zarządu powinni wziąć udział pracownicy biur zarządu, asystenci, a także każda osoba upoważniona do prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu. Szkolenie będzie również odpowiednie dla każdej osoby, która ma styczność z obsługą zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki.

Business judgment rule — odpowiedzialność członków zarządu według zmian w KSH

Zmiana KSH, przyjęta przez Sejm w lutym 2022, wprowadziła wiele zmian, zarówno na poziomie organizacji i zasad działania spółek, jak i ich grup na poziomie funkcjonowania organów korporacyjnych oraz zasad odpowiedzialności ich członków.

Jedną ze zmian wprowadzanych przez KSH jest wprowadzenie business judgment rule jako klauzuli ograniczającej odpowiedzialność członków zarządu za ewentualne błędne skutki decyzji biznesowych.

,a href="https://langas.pl/business-judgment-rule-a-protokol-z-posiedzenia-zarzadu-wg-nowego-ksh/">Business Judgment Rule a protokół z posiedzenia Zarządu wg nowego KSH

Protokół należy sporządzić z należytym przygotowaniem i wiedzą o protokołowaniu, czyli jak?

Protokół to jedna z form pisemnych, którą stosuje się w charakterze oficjalnego pisma urzędowego. Może dotyczyć posiedzeń, zebrań, rad pedagogicznych, posiedzeń sądu, czy zebranie rady nadzorczej. Każdy z protokołów traktować może o innej rzeczy, jednak zarys ogólny i układ protokoły niezmienne są dla tego dokumentu.

Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół?