17 października 2022R., Regent Warsaw Hotel

Relacje inwestorskie w grupie spółek wg nowego KSH 2022

Nowe uprawnienia spółki dominującej – wzmocnienie pozycji organów nadzorczych - nowe instrumenty w relacjach właścicielskich

Pobierz Broszurę

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie  13 października 2022 r., wpłynie w istotny sposób na relacje inwestorskie, przede wszystkim w aspekcie inwestorów mniejszościowych spółek zależnych, a więc wspólników i akcjonariuszy spółek zależnych.

Ta grupa interesariuszy uzyska szereg nowych praw w strukturze nowej grupy spółek, w tym prawo odkupu, możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od spółki dominującej lub żądania powołania biegłego rewidenta. Jednocześnie powstaje szereg nowych niebezpieczeństw, które są związane z procedurą tworzenia grup spółek, mechanizmem wiążących poleceń oraz wyłączeniem odpowiedzialności członków zarządu i członków rad nadzorczych.

Czy zatem spółki zależne działające w grupie spółek będą mniej atrakcyjne dla inwestorów?
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego pokażemy jak nowelizacja KSH wpływa na relacje inwestorskie oraz jakie niesie za sobą korzyści i niebezpieczeństwa.

Korzyści

 • Poznasz nowe uprawnienia spółki dominującej wobec spółek zależnych
 • Poszerzysz wiedzę w zakresie wzmocnienia pozycji organów nadzorczych – rady nadzorczej i organów właścicielskich
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie odkupienia udziałów/akcji i nowych instrumentów w relacjach właścicielskich
 • Dostaniesz wskazówki jak przeciwdziałać zagrożeniom w relacjach inwestorskich
 • Dowiesz się jakie zmiany w KSH pośrednio wpływają na relacje inwestorskie

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy i Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki
 • Osoby pracujące w działach prawnych

Program

17 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

9.00 – rejestracja, kawa i herbata
9.30 – rozpoczęcie szkolenia


RELACJE INWESTORSKIE NA GRUNCIE NOWEGO KSH

 • Nowelizacja KSH a relacje inwestorskie
 • Dostęp inwestorów do informacji o spółce w grupie spółek i poza nią
 • Nowe podejście w polityce informacyjnej spółek
 • Nowe możliwe postanowienia w umowach, statutach i regulaminach wpływające na relacje inwestorskie
 • Ład korporacyjny w świetle nowych regulacji
 • Dobrowolny charakter przystąpienia do grupy spółek
 • Umowy przewidujące zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku

NOWE UPRAWNIENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WOBEC SPÓŁEK ZALEŻNYCH

 • Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą – forma, tryb i konsekwencje
 • Pierwszeństwo grupy spółek przed interesem spółek
 • Rozumienie interesu grupy spółek a interesu spółki zależnej zwłaszcza w kontekście odmowy wykonania polecenia
 • Nowe sprawozdanie o powiązaniach spółki ze spółką dominującą
 • Odpowiedzialność osób wydających i realizujących wiążące polecenia

WZMOCNIENIE POZYCJI ORGANÓW NADZORCZYCH – RADY NADZORCZEJ I ORGANÓW WŁAŚCICIELSKICH

 • Uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • Nowe kompetencje rady nadzorczej spółki dominującej, w tym w zakresie żądania informacji
 • Kolizja kompetencji rad nadzorczych spółki zależnej i spółki dominującej
 • Regulacje dotyczące możliwości wykupu udziałów/akcji wspólników mniejszościowych oraz przymusowego wykupu udziałów/akcji wspólników lub akcjonariuszy

ODKUPIENIE UDZIAŁÓW/AKCJI I INNE NOWE INSTRUMENTY W RELACJACH WŁAŚCICIELSKICH

 • Wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • Odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • Odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

ZAGROŻENIA W RELACJACH INWESTORSKICH

 • Funkcjonowanie zasady biznesowej oceny sytuacji – granice uzasadnionego ryzyka biznesowego
 • Relacja pomiędzy spółką dominującą a spółka zależną jako potencjalny konflikt
 • Zależność pomiędzy regulacją KSH a regulacją podatkową
 • Relacja na linii spółka dominująca – spółka zależna a  interes grupy
 • Relacje z kontrahentami a wiarygodność spółek działających w grupie spółek
 • Grupa spółek a upadłość lub likwidacja

ZMIANY W KSH POŚREDNIO WPŁYWAJĄCE NA RELACJE INWESTORSKIE

 • Nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • Postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • Wyjaśnienia składane wobec zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism w zakresie działania w grupie spółek
 • Podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • Tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • Transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • Obowiązek zarządu do udzielenia RN informacji o sytuacji spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
 • Doradca rady nadzorczej
 • Żądanie wspólnika lub akcjonariusza – obowiązek wydania dokumentów


15.30 zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa oraz najnowszego orzecznictwa.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00


Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Finanse dla Biura Zarządu
Finanse dla Biura Zarządu
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
Certyfikowany Specjalista ds. obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Szkolenie biznesowe biura zarządu, które okazuje perspektywy relacji inwestorskich podczas zmian geopolitycznych, które mają obecnie miejsce

Dobra komunikacja z inwestorami to ważny element współczesnych relacji. Przede wszystkim należy zadbać o kontrolę ładu informacyjnego i przejrzystość informacji. Jak powinno to wyglądać w okresie zmian geopolitycznych? Jak należy się do tego odnieść, zaimplementować i jak wygląda raportowanie niefinansowe na nowych zasadach?

Zapraszamy na biznesowe szkolenie biura zarządu oraz dyrektorów finansowych w ramach szkolenia dla dyrektorów.

Biznesowe szkolenie biura zarządu - dlaczego warto na nim być>

Szkolenie biznesowe dla biura zarządu odpowiada na tematy, które zadają sobie wszyscy w obliczu obecnych zmian geopolitycznych. Dlatego szkolenie, które przygotowaliśmy pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości, a przede wszystkim przygotowuje do prowadzenia relacji inwestorskim w rozumieniu współczesnym.

Na szkoleniu biznesowym dla biura zarządu dowiesz się między innymi, jakie są nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej, poznasz rekomendowane oraz nieprawidłowe praktyki rynkowe. Poruszymy też kwestię wyjątków od zakazu ujawniania informacji poufnej.

Nasi eksperci pochylą się również nad tym, jakie transakcje tzw. „managementu” podlegają notyfikacji, jak powinna wyglądać profesjonalnie prowadzona komunikacja z mediami. Dowiesz się również dlaczego raportowanie niefinansowe nabrało na znaczeniu oraz poznasz nową rolę biegłego i komitetów audytu.

To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na szkoleniu biznesowym “Współczesne relacje inwestorskie w obliczu zmian geopolitycznych.” Zapraszamy do uczestnictwa.

Szkolenie biura zarządu Współczesne relacje inwestorskie w obliczu zmian geopolitycznych - kto powinien uczestniczyć?

Szkolenie dla dyrektorów, kierowników i menedżerów, na które zapraszamy przede wszystkim menedżerów i przedstawicieli spółek notowanych na GPW, kierowników i specjalistów w biurach Relacji Inwestorskich. Wiedza przekazywana na szkoleniu biura zarządu jest również niezbędnym elementem uzupełniającym wiedzę dla kierowników i specjalistów biur zarządów w spółkach giełdowych oraz dyrektorów finansowych.

Raporty niefinansowe na nowych zasadach

Ostatnie raporty przygotowywane według „starych”, prostszych zasad, które z uwagi na konieczność stosowania określonego standardu wskaźników (np. GRI) oraz wytycznych KE z 2019 r. w zakresie danych klimatycznych, dla niektórych podmiotów i tak stanowiły czasami nie lada wyzwanie. Rok 2021 i lata kolejne przyniosą dalsze rewolucyjne zmiany w zakresie raportowania niefinansowego, a jego znacznie niewspółmiernie wzrośnie, gdyż będzie mieć ścisły związek z możliwością pozyskiwania finansowania.

Raportowanie niefinansowe jako klucz do zrównoważonego finansowania

odpowiedzialność członków organu zarządzającego według rekomendacji KNF

Rekomendacja jest „implementacją” wytycznych EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA/GL/2017/11) oraz Wytycznych EuNB w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2017/12). W istocie jednak dokument idzie nieco dalej, rekomenduje rozwiązania, które zdaniem KNF pomogą bankom uniknąć nieprawidłowych praktyk zwiększających ryzyko ich działalności.

Co ważne, Rekomendacja Z jest kolejnym dokumentem regulującym szeroko rozumiane internal governance banków.

Rekomendacja Z