17 października 2022R., Regent Warsaw Hotel

Relacje inwestorskie w grupie spółek wg nowego KSH 2022

Nowe uprawnienia spółki dominującej – wzmocnienie pozycji organów nadzorczych - nowe instrumenty w relacjach właścicielskich

Pobierz Broszurę ZAREZERWUJ MIEJSCE

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie  13 października 2022 r., wpłynie w istotny sposób na relacje inwestorskie, przede wszystkim w aspekcie inwestorów mniejszościowych spółek zależnych, a więc wspólników i akcjonariuszy spółek zależnych.

Ta grupa interesariuszy uzyska szereg nowych praw w strukturze nowej grupy spółek, w tym prawo odkupu, możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od spółki dominującej lub żądania powołania biegłego rewidenta. Jednocześnie powstaje szereg nowych niebezpieczeństw, które są związane z procedurą tworzenia grup spółek, mechanizmem wiążących poleceń oraz wyłączeniem odpowiedzialności członków zarządu i członków rad nadzorczych.

Czy zatem spółki zależne działające w grupie spółek będą mniej atrakcyjne dla inwestorów?
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego pokażemy jak nowelizacja KSH wpływa na relacje inwestorskie oraz jakie niesie za sobą korzyści i niebezpieczeństwa.

Korzyści

 • Poznasz nowe uprawnienia spółki dominującej wobec spółek zależnych
 • Poszerzysz wiedzę w zakresie wzmocnienia pozycji organów nadzorczych – rady nadzorczej i organów właścicielskich
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie odkupienia udziałów/akcji i nowych instrumentów w relacjach właścicielskich
 • Dostaniesz wskazówki jak przeciwdziałać zagrożeniom w relacjach inwestorskich
 • Dowiesz się jakie zmiany w KSH pośrednio wpływają na relacje inwestorskie

Uczestnicy

 • Członkowie zarządu
 • Członkowie rad nadzorczych
 • Kierownicy i Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych i korporacyjnych
 • Specjaliści ds. obsługi organów spółki
 • Osoby pracujące w działach prawnych

Program

17 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

9.00 – rejestracja, kawa i herbata
9.30 – rozpoczęcie szkolenia


RELACJE INWESTORSKIE NA GRUNCIE NOWEGO KSH

 • Nowelizacja KSH a relacje inwestorskie
 • Dostęp inwestorów do informacji o spółce w grupie spółek i poza nią
 • Nowe podejście w polityce informacyjnej spółek
 • Nowe możliwe postanowienia w umowach, statutach i regulaminach wpływające na relacje inwestorskie
 • Ład korporacyjny w świetle nowych regulacji
 • Dobrowolny charakter przystąpienia do grupy spółek
 • Umowy przewidujące zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku

NOWE UPRAWNIENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WOBEC SPÓŁEK ZALEŻNYCH

 • Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą – forma, tryb i konsekwencje
 • Pierwszeństwo grupy spółek przed interesem spółek
 • Rozumienie interesu grupy spółek a interesu spółki zależnej zwłaszcza w kontekście odmowy wykonania polecenia
 • Nowe sprawozdanie o powiązaniach spółki ze spółką dominującą
 • Odpowiedzialność osób wydających i realizujących wiążące polecenia

WZMOCNIENIE POZYCJI ORGANÓW NADZORCZYCH – RADY NADZORCZEJ I ORGANÓW WŁAŚCICIELSKICH

 • Uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • Nowe kompetencje rady nadzorczej spółki dominującej, w tym w zakresie żądania informacji
 • Kolizja kompetencji rad nadzorczych spółki zależnej i spółki dominującej
 • Regulacje dotyczące możliwości wykupu udziałów/akcji wspólników mniejszościowych oraz przymusowego wykupu udziałów/akcji wspólników lub akcjonariuszy

ODKUPIENIE UDZIAŁÓW/AKCJI I INNE NOWE INSTRUMENTY W RELACJACH WŁAŚCICIELSKICH

 • Wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • Odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • Odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

ZAGROŻENIA W RELACJACH INWESTORSKICH

 • Funkcjonowanie zasady biznesowej oceny sytuacji – granice uzasadnionego ryzyka biznesowego
 • Relacja pomiędzy spółką dominującą a spółka zależną jako potencjalny konflikt
 • Zależność pomiędzy regulacją KSH a regulacją podatkową
 • Relacja na linii spółka dominująca – spółka zależna a  interes grupy
 • Relacje z kontrahentami a wiarygodność spółek działających w grupie spółek
 • Grupa spółek a upadłość lub likwidacja

ZMIANY W KSH POŚREDNIO WPŁYWAJĄCE NA RELACJE INWESTORSKIE

 • Nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • Postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • Wyjaśnienia składane wobec zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism w zakresie działania w grupie spółek
 • Podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • Tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • Transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • Obowiązek zarządu do udzielenia RN informacji o sytuacji spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
 • Doradca rady nadzorczej
 • Żądanie wspólnika lub akcjonariusza – obowiązek wydania dokumentów


15.30 zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa oraz najnowszego orzecznictwa.

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych informacji, przekazanych w przystępny sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, zresztą nie po raz pierwszy.

Agnieszka Bargieł

Kierownik Biura Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne i doskonale przygotowane. Zdobyte informacje będą mim bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Joanna Skóra

Koordynator, DB Cargo Polska S.A.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

17 października 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Regent Warsaw Hotel ul, Belwederska 23

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 26/09/2022: 1 370 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 18%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej os.
materiały szkoleniowe
certyfikat
lunch
przerwa kawowa

Cena nie zawiera:
Nocleg w hotelu Regent Warsaw Hotel

ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.


Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

Cena: 1 670 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 370 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 47 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Prawo, Biuro Zarządu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2022)
Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2022)
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie
Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej i mobbingowi w firmie
więcej
Prawo, Biuro Zarządu XV Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
XV Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
Letnia Szkoła Członka Zarządu i Rady Nadzorczej
więcej
Prawo, Biuro Zarządu Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU