8—9 czerwca 2022R., SZKOLENIE ON-LINE

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

Zwalczanie przestępstw finansowych w oparciu o kryminalistyczną analizę i ocenę zjawiska

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu poświęconym istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w procesie wykrywania, zwalczania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych.

Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony monitoringowi i analizie transakcji w aspekcie kryminalistycznym, zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem instytucji obowiązanych do prania pieniędzy, problematyce transakcji podejrzanych oraz prowadzeniu dochodzeń przez instytucje obowiązane i właściwe organy ścigania.

Drugi dzień szkolenia jest poświęcony procesowi monitorowania i analizy transakcji na podstawie case study, realizacji obowiązku przekazania informacji o transakcjach podejrzanych w oparciu o praktyczne przykłady, blokadzie rachunku / wstrzymaniu transakcji oraz sankcjom związanym z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.

Korzyści

 • Poznasz kryminologiczną charakterystykę przestępstwa prania pieniędzy,
 • Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy,
 • Poznasz działania organów ścigania oraz odpowiedzialność cywilną instytucji obowiązanych,
 • Dowiesz się jak monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem,
 • Poznasz zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków,
 • Dowiesz się jak raportować informacje o transakcjach,
 • Poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji
 • Będziesz umieć właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji.
 • Poznasz techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy
 • Nauczysz się rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.
 • Dowiesz się kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF.

Uczestnicy

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
 • Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program

DZIEŃ 1 / 8 CZERWCA 2022

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia

MONITOROWANIE TRANSAKCJI W RAMACH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z KLIENTEM

 • Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
 • Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies
 • Monitoring i analiza transakcji w stosunku do PEPa i beneficjentów rzeczywistych.

MONITOROWANIE TRANSAKCJI W ZAKRESIE SANKCJI

 • Monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
 • Monitorowanie tytułów transakcji
 • Weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ALERTAMI NA PODSTAWIE PRAKTYCZNYCH PRZYPADKÓW

 

KONTROLA JAKOŚCI DANYCH I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYKRYCIA BRAKÓW

 

MONITOROWANIE I ANALIZA, A WEWNĘTRZNA PROCEDURA

 • Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY AML

 • Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
 • Wstrzymanie transakcji i blokady rachunku,
 • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies

SANKCJE ORAZ INNE KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z ZANIECHANIEM MONITOROWANIA I ANALIZY PRZEPROWADZONYCH TRANSAKCJI

 15.00 zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 9 CZERWCA 2022

8.45         Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00         Rozpoczęcie szkolenia

PRANIE PIENIĘDZY – CHARAKTERYSTYKA PROCEDERU

 • Kryminologiczne charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy, działania przestępcze, przestępstwa źródłowe;
 • Charakterystyka działań przestępczych;
 • Instytucja obowiązana jako „przedmiot pomocniczy” przestępców;
 • Zagrożenia i rola pracowników instytucji obowiązanych w praniu pieniędzy;
 • Jak to wygląda w praktyce, czyli „z życia wzięte”;
 • Przestępczość charakterystyczna dla instytucji obowiązanych – analiza;
 • Instytucja obowiązana jako ofiara procederu prania pieniędzy – zagrażania związane z odpowiedzialnością karną i cywilną.

MONITOROWANIE TRANSAKCJI

 • Na czym polega analiza transakcji?
 • Monitorowanie transakcji jako środek bezpieczeństwa finansowego
 • Kiedy należy wykonywać monitorowanie transakcji;
 • Sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
 • Zautomatyzowane rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu
 • Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji

PROWADZENIE DOCHODZEŃ W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY PRZE INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ, PODJĘCIE NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI

 • Źródła wszczętych dochodzeń
 • Komunikacja i współpraca z organami ścigania

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

 • odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących prania pieniędzy
 • współpraca z organami ścigania podczas prowadzonego postępowania
 • prowadzenie czynności przez organy ścigania (m. in. przesłuchanie pracowników);
 • tajemnica bankowa w prowadzonym postępowaniu
 • pomoc prawna w sprawie dochodzenia przeciwko instytucji finansowej
 • Odpowiedzialność cywilna z związku z niepopełnieniem obowiązków ustawowych i wynikłej z tego tytułu szkody.

15.00 zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

8—9 czerwca 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 23/05/2022: 1 870 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting
Wymagania sprzętowe: 1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

Cena: 2 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 870 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 2 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!
Inne terminy tego szkolenia

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022<br> Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii
SANKCJE MIĘDZYNARODOWE 2022
Unii Europejskiej, ONZ, USA i Wielkiej Brytanii
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Letnia Akademia AML Officera
Letnia Akademia AML Officera
więcej
Compliance, AML Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU