3—4 października 2024R., SZKOLENIE ON-LINE

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

Zwalczanie przestępstw finansowych w oparciu o kryminalistyczną analizę i ocenę zjawiska

ZAREZERWUJ MIEJSCE

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu poświęconym istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w procesie wykrywania, zwalczania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych.

Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony monitoringowi i analizie transakcji w aspekcie kryminalistycznym, zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem instytucji obowiązanych do prania pieniędzy, problematyce transakcji podejrzanych oraz prowadzeniu dochodzeń przez instytucje obowiązane i właściwe organy ścigania.

Drugi dzień szkolenia jest poświęcony procesowi monitorowania i analizy transakcji na podstawie case study, realizacji obowiązku przekazania informacji o transakcjach podejrzanych w oparciu o praktyczne przykłady, blokadzie rachunku / wstrzymaniu transakcji oraz sankcjom związanym z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.

Korzyści

 • Poznasz kryminologiczną charakterystykę przestępstwa prania pieniędzy,
 • Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy,
 • Poznasz działania organów ścigania oraz odpowiedzialność cywilną instytucji obowiązanych,
 • Dowiesz się jak monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem,
 • Poznasz zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków,
 • Dowiesz się jak raportować informacje o transakcjach,
 • Poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji
 • Będziesz umieć właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji.
 • Poznasz techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy
 • Nauczysz się rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.
 • Dowiesz się kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF.

Uczestnicy

 • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
 • Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program

DZIEŃ 1 / 3 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

8.45   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

JAKIE SĄ RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU, KTÓRYMI NALEŻY ZARZĄDZAĆ?

 • Jak prane są pieniądze? Charakterystyka działań przestępczych;
 • Nowoczesne metody prania pieniędzy np. kryptowaluty;
 • Powiązania między praniem pieniędzy a korupcją;
 • Wykorzystanie instytucji obowiązanej w procederze prania pieniędzy;
 • Obowiązki instytucji obowiązanej w zwalczaniu procederu prania pieniędzy.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OPARCIU O USTAWĘ AML W POLSCE

 • Co to jest podejście oparte na ryzyku AML/CFT?
 • Określenie apetytu na ryzyko instytucji obowiązanej;
 • Proces akceptacji klienta indywidualnego i biznesowego;
 • Jakie czynniki generują podwyższenie ryzyka klienta?
 • Wprowadzenie do monitoringu transakcji i relacji z klientem.

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

 • Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących prania pieniędzy;
 • Współpraca z organami ścigania podczas prowadzonego postępowania;
 • Prowadzenie czynności przez organy ścigania (m. in. przesłuchanie pracowników);
 • Tajemnica bankowa w prowadzonym postępowaniu;
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z niedopełnieniem obowiązków ustawowych i wynikłej z tego tytułu szkody;
 • Równoważenie potrzeb organów ścigania z naruszeniem poufności informacji dotyczących klientów.

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 4 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

8.45   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

MONITOROWANIE TRANSAKCJI I AKTYWNOŚCI KLIENTA

 • Opracowywanie standardów monitorowania transakcji i aktywności klientów;
 • Profilowanie klientów i wykorzystywanie informacji CDD do celów monitorowania;
 • Sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu;
 • Programy do monitorowania transakcji: automatyczne i ręczne;
 • Oparte na analizie ryzyka ramy monitorowania i filtrowania transakcji;
 • Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji.

MONITOROWANIE TRANSAKCJI W ZAKRESIE SANKCJI I PEP

 • Monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych;
 • Monitorowanie tytułów transakcji;
 • Weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowy;
 • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków;
 • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków.

PROWADZENIE DOCHODZEŃ W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY PRZE INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ

 • Proces eskalacji – SAR oraz STR oraz niezbędna dokumentacja;
 • Zgłaszane próby prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Najczęstsze źródła wszczętych dochodzeń przez GIIF;
 • Komunikacja i współpraca z organami ścigania.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY AML

 • Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
 • Wstrzymanie transakcji i blokady rachunku,
 • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case study.

15.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o naszą platformę
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat

Sprawdź, za co uczestnicy cenią to szkolenie:

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

3—4 października 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 12/09/2024: 1 870 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 14%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.
2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.
3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”
4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca


ZAREZERWUJ MIEJSCE
100% GWARANCJI SATYSFAKCJI
Rozwijaj kompetencje bez ryzyka!


Skorzystaj ze 100% gwarancji satysfakcji – jeżeli w ciągu 2 pierwszych godzin szkolenia uznasz, że nie spełnia ono Twoich oczekiwań, możesz po prostu oddać materiały szkoleniowe na stanowisku obsługi klienta, a otrzymasz całkowity zwrot kosztu szkolenia.

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Compliance Polska

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

SKONTAKTUJ SIĘ
Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
223552400

Cena: 2 170 PLN + 23% VAT
Aktualna cena udziału:
1 870 PLN + 23% VAT
do zmiany ceny zostało 49 dni

Gwarancja:
100% gwarancji zadowolenia– otrzymasz zwrot kosztu szkolenia, jeśli zrezygnujesz z udziału w ciągu pierwszych 2 godzin szkolenia!

Potrzebujesz zorganizować to szkolenie jako zamknięte? Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ

PODOBNE SZKOLENIA:

Compliance, AML AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
więcej
Compliance, AML Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
więcej
Compliance, AML Certyfikowany KYC Officer
Certyfikowany KYC Officer
więcej
Compliance, AML Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
więcej
Compliance, AML Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe
więcej

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

AML szkolenie - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie przestępstw finansowych

W obrocie finansami niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia efektywnego prowadzenia biznesu odgrywa przejrzystość. W interesie wszystkich uczestników zawieranych transakcji leży bowiem to, by nie występowały jakiekolwiek niejasności. Z tego też względu regulatorzy coraz większą uwagę przykładają do kwestii przeciwdziałania przestępczości finansowej, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od podmiotów gospodarczych coraz częściej wymagane są konkretne działania mające wspomóc zwalczanie przestępstw o charakterze finansowym.

Warto pamiętać jednak, że pranie pieniędzy może odbywać się poprzez wykorzystanie wielu różnych technik. Jest to kolejny czynnik utrudniający prowadzenie skutecznych działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości finansowej. Mnogość niewiadomych i zagrożeń w tym zakresie sprawia, że funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wszelkich innych organizacji we współczesnej rzeczywistości gospodarczej staje się dużo bardziej skomplikowane.

Jak zatem uporać się z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej na poziomie prowadzonej organizacji? Doskonałym rozwiązaniem będzie szkolenie certyfikowane Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji. Jest to, obejmujące tematykę AML, szkolenie online, na którym uczestnicy będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę oraz kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego i skutecznego identyfikowania i zwalczania niekorzystnych zachowań.

Szkolenia Compliance / AML

Dla kogo jest przeznaczone AML szkolenie online?

Szkolenie AML Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji to kompleksowe szkolenie online o charakterze praktycznym, poświęcone istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w zwalczaniu przestępstw finansowych. Jest to szkolenie certyfikowane dedykowane osobom pełniącym funkcje:

 • przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych oraz SKOK-ów,
 • dyrektorów, kierowników oraz specjalistów jednostek ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
 • notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów oraz audytorów.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - korzyści ze szkolenia AML

Zastanawiasz się co możesz zyskać decydując się na udział w tym szkoleniu AML? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż, szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwoli Ci poznać kryminologiczną charakterystykę tego przestępstwa finansowego. Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy oraz, jak prawidłowo monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem.

Co więcej, poznasz specyfikę działań organów ścigania oraz istotę i zakres odpowiedzialność cywilnej instytucji obowiązanych. Nauczysz się również zasad postępowania z alertami dotyczącymi niepożądanych zjawisk z zakresu przestępczości finansowej na podstawie praktycznych przypadków, a także poznasz sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy realizowanych transakcji.

AML szkolenie online pozwoli Ci również, bez wychodzenia z domu, nauczyć się właściwie realizować obowiązek bieżącego monitorowania transakcji oraz rozpoznawać najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa.

Na szkoleniu AML dowiesz się również, jak raportować informacje o prowadzonych transakcjach oraz kiedy i jak raportować transakcje podejrzane do GIIF. Ponadto poznasz także sprawdzone techniki analizy transakcji w celu wykrywania i zapobiegania prania pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jaki ma cel?

Zagadnienia omawiane na szkoleniu AML

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej to szkolenie certyfikowane, którego program obejmuje najistotniejsze kwestie odnoszące się do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw o charakterze finansowym

Na szkoleniu AML poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 • charakterystyka procederu prania pieniędzy,
 • monitorowanie transakcji,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy przez instytucję obowiązaną z uwzględnieniem niezbędnych czynności,
 • postępowania wszczęte przez organy ścigania oraz odpowiedzialność cywilna instytucji obowiązanych,
 • monitorowanie transakcji w ramach stosunków gospodarczych z klientem oraz w zakresie sankcji,
 • zasady postępowania z alertami,
 • kontrola jakości danych i postępowanie w sytuacji wykrycia braków,
 • monitorowanie i analiza a wewnętrzne procedury organizacji,
 • przekazywanie informacji o transakcjach w świetle ustawy AML,
 • sankcje oraz inne konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku monitorowania i analizy realizowanych transakcji.

Program szkolenia obejmuje zatem wszystkie kluczowe kwestie z zakresu zwalczania przestępczości finansowej, dzięki czemu uczestnicy decydujący się na to certyfikowane szkolenie online mają szansę w łatwy sposób poznać efektywne techniki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu.

Sprawdź również pozostałe nasze szkolenia:

Szkolenia i konferecje - Langas Group